Play movie
Karantänkurser
 
Jaha, då var vi där igen. I det läge då många är hemma i karantän på grund av pandemin. Hemarbete sägs ju vara det nya normala, och följaktligen borde kurser online bli det nya normala inom kompetensutveckling. MOOC:s och onlinekurser har funnits länge, och utbudet ökar hela tiden. Men läser vi det som arbetsgivarna vill? Jag borde förmodligen läsa en kurs i AI, men den där kursen i djurpsykologi lockar otroligt mycket mer. Varför då? Jo, för den skulle jag ha nytta av i min vardag. Attraktiviteten ligger i meningsfullheten. Det ska jag försöka komma ihåg nästa gång jag utvecklar en kurs.

Cecilia Bjursell
Centrumledare Encell
 
   
– Det liknande en gerillarörelse i början. Jag tror att när det gäller öppna kurser, öppna utbildningar, MOOC:s, så har de mest kreativa och innovativa och de mest öppna kommit underifrån med eldsjälar, entusiaster som gör någonting, säger Alastair Creelman.
Utvecklingen av öppen utbildning går trögt i Sverige. Open Access, Open Data, Open Science är i ropet. Men inte själva utbildningen.
– Vi är lite väl instängda i Sverige. Vi har fortfarande knappt öppnat dörren till högre utbildning. Trots att det är skattemedel som betalar för det hela.
 
   
Den 25 november 2019 antog samtliga Unesco:s medlemsländer en rekommendation om öppna lärresurser, så kallade OER (Open Educational Resources). Åtgärderna ska säkra rätten till kvalitativt livslångt lärande, social rättvisa och jämlikhet. Drygt två år har gått, men än har det inte blivit så mycket verkstad här i Sverige. Det vill nätverket Mötesplats OER förändra, bland annat bjöd de in till en konferens 25 november 2021, på dagen två år efter att Unesco antog rekommendationen.
– Ställ de här frågorna: Vad är rätt och riktigt och vad kan jag göra? Hur kan jag göra och bidra för att världen ska bli bättre och flera ska få tillgång till material? säger Ebba Ossiannilsson.
 
   
 
   
Vid Campus Skellefteå pågår högre utbildning, forskning och ett arbete med att främja kompetensutveckling i Skellefteå med omnejd. Staden ligger mitt emellan två universitetsstäder, men på campus är dörren dessutom öppen till hela världen. Ida Lindh och hennes kollegor vid Campus Skellefteå har identifierat en pusselbit för att göra internationella MOOC:s mer tillgängliga och genomförbara – kör dem som en studiecirkel.
– Via MOOC:s och de större plattformarna så kan man faktiskt hitta utbildning inom i stort sett alla områden, vilket möjliggör att du kan läsa en utbildning från vilket namnkunnigt universitet som helst hemma vid köksbordet, säger Ida Lindh, strategiskt ansvarig på Campus Skellefteå.
 
   
Open educational resources are materials used to support education that may be freely accessed, reused, modified and shared by anyone.

The book An introduction to open education is made freely available both online and for printing (via PDF). The overall work is released under a CC BY License, which means that you are free to
Share and Adapt the work provided that you attribute the author(s) and do not impose restrictions on others from sharing and adapting the work.
 
   
På vår Youtubekanal livslangtlarande finns en bredd av innehåll för den som vill förkovra sig. Allt från längre föreläsningar till intervjuer, inspelade samtal och korta forskningspresentationer. Följ oss där så missar du inget av vårt rörliga material.
 
   
Samhället står idag inför en kritisk situation då det gäller kunskapsnivåer och kompetensförsörjning. Detta är en nyckelfråga för landets fortsatta utveckling, tillväxt och därmed möjlighet att säkerställa välfärdssamhället. Förmågan att hela tiden fortsätta utvecklas och lära sig är centralt för både individens och samhällets tillväxt.

Varje år utlyser vi på Encell en tävling riktad till studenter som skriver sin uppsats på svenska högskolor och universitet, de bästa uppsatserna belönas med 10 000 kronor. Läs mer och tipsa studenter som kan söka!
 
   
Till dig som är yrkesverksam inom folkhögskola, studieförbund och bibliotek. Välkommen att anmäla ditt intresse till projekt Praktiknära forskning med start våren 2022. Projektet drivs får andra året i rad av Föreningen för folkbildningsforskning och innebär möjlighet till handledning med en etablerad folkbildningsforskare. Den nyutkomna boken Äldres lärande – utblickar och insikter är skriven av forskare vid Jönköping University, Stockholms universitet, Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet, Örebro universitet och Region Jönköpings län.  Cecilia Bjursell och Malgorzata Malec Rawinski är redaktörer. Bodil Jönsson har bidragit med ett kapitel och förordet är skrivet av Sverkeer Sörlin. Boken ges ut på Natur och kultur.
 
   
 
   
Tips på konferenser:
 
ViS-konferensen, 4-5 april, Stockholm
Medverkan av representanter för regeringen, myndigheter, forskning och vuxenutbildningens praktik. Som deltagare kommer du att få nyheter, insikter, kunskaper och inspiration. Men framför allt kommer du att möta andra vuxenutbildare för samtal och erfarenhetsutbyte.
 
Nordisk konference om voksnes matematiklæring 2022, 25-26 april, Köpenhamn 
Matematiske færdigheder og kompetencer er en væsentlig forudsætning for voksnes aktive deltagelse i samfundet samt en betingelse for tilknytning til arbejdsliv og adgang til uddannelse. På konferencen vil forskere og praktikere præsentere synsvinkler på områder, der er centrale i forhold til voksnes matematiklæring.

The 9th Nordic Conference on Adult Education and Learning, 18-20 May, Vestfold
The 9th NAEL conference constitutes a meeting place for researchers, policy makers, organisational leaders and practitioners. Speakers, plenary debates, and paper sessions will discuss how adult education can turn todays' challenges into new opportunities and support the development of societies where new possibilities are generated.

Ytterligare konferenser finns här.