Nyhetsbrev nr.1 år 2022
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkomna till SKR:s nyhetsbrev om medborgardialog!
 
God fortsättning 2022!
Välkomna till årets första nyhtesbrev, vi hade hoppats på att kunna blicka framåt mot  att kunna träffa många av er snart. Dessvärre ser detta just nu probelmatiskt ut ännu en tid framöver på grund av den stora smittspridningen. Vi fortsätterdärför att erbjuda digitala aktivteter i form av seminarier, olika nätverk, fokus föreläsningar m.m.

Vi vill särksilt puffa för fyra MasterClasser nu under våren 2022, här varvas teori med praktiska moment och övningar. Årets första MasterClass sker den 25 januari och har fokus på "Medborgardialog – trygghet en komplex fråga" se mer info nedan.

Vi fortsätter även i år med våra professionsnätverk. mer info och anmälningslänk hittar du nedan. 

Det är nu möjligt att anmäla sig till årets Demokratidag den 28 april, även i år blir det en digital konferens där vi lyfter många aktuella frågor inom hela demokratiområdet, se mer info nedan.

Vi tar gärna emot tips på nyheter från er, kontkata i första hand: anders.nordh@skr.se 

Om ni vill ta direkt kontakt med oss är våra mailadresser: fnamn.enamn@skr.se  
Lena Langlet, Anders Nordh, Malin Svanberg, Nils Munthe, Anna-Lena Pogulis
 
SKR: Vi  bjuder in till fyra MasterClasser inom medborgardialog under våren 2022. 

Medborgardialog – trygghet en komplex fråga
Under dagen pratar vi om vad som särskiljer det förebyggande arbetet, tar del av exempel samt testa metoder och verktyg för att involvera medborgarna tidigt i processen. Vi fokuserar på:
  • Positiv och negativ trygghet
  • Identifiera frågan
  • Hantera frågan
  • Skapa förutsättningar för att arbeta tillsammans
Mer info på SKR:s hemsida 
Datum: 25 januari
Tid: 09:30 - 15:00 
Digitalt via ZOOM
Avgift: 2 500 kronor exklusive moms per deltagare, rabatterat paketpris för de som anmäler sig till alla fyra MasterClasser under våren 2022 är
8 000 kronor exklusive moms.
Anmäl dig här
 
SKR:  Medskapande omställningsarbete, Agenda 2030
I denna MasterClass får du tillfälle att lära dig från goda exempel och erfarenheter från hur utforskande expeditioner kan riggas och genomföras. Vi får även en god överblick över av Agenda 2030 och vad forskningen säger om förändringsarbete.

Du får ta del av hur Ale kommun och några andra kommuner och regioner har arbetat med Agenda 2030 genom medborgardialog och expeditioner. Du får möjlighet till praktiska övningar, diskussion och reflektion över hur metoder och verktyg kan anpassas till våra egna utmaningar.
 
Medverkande: John Holmberg, professor, Chalmers Göteborg med flera.

Datum: 22 februari
Tid: 09:30 - 15:00
Digitalt via ZOOM
Avgift: 2 500 kronor exklusive moms per deltagare, rabatterat paketpris för de som anmäler sig till alla fyra MasterClasser under våren 2022 är
8 000 kronor exklusive moms.

Mer information på SKR:s hemsida

Anmäl dig här!
 
Kommande MasterClasser våren 2022
22 mars - Medborgarbudget en process i flera steg
24 maj - Medborgardialog i komplexa frågor
 
SKR: Demokratidagen 2022
SKR bjuder in kommuner och regioner till Demokratidagen 2022. En mötesplats för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog. Här möter du förtroendevalda, tjänstepersoner och forskare och andra intressanta personer som är verksamma inom demokratiområdet.
Porgrammet uppdateras kontinuerligt.
Mer info på SKR:s hemsida
  • Datum: 28 april 2022
  • Tid:9.00 – 16.00
  • Plats: Genomförs digitalt
  • Kostnad: 2100 kronor exklusive moms. Anmälan gäller per enhet/dator som planeras att användas för att ta del av sändningen.
  • Sista anmälningsdag: 22 april 2022
Anmäl dig här!
 
SKR: Professionsnätverk för tjänstepersoner som har ett särskilt ansvar för att hantera och utveckla system för medborgardialog
Nätverket är ett professionsnätverk där du som tjänsteperson får ta del av forskning inom området, internationella och nationella exempel, får möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra samt stöd i det lokal utvecklingsarbetet genom expert- och kollegiestöd. Första träffen sker den 27 januari.

Årsavgiften för att delta i nätverket är 900 kronor exklusive moms per år och person. Observera att platsen kan överlåtas till annan person i samma organisation.

Mer information på SKR:s hemsida

Anmäl dig här
 
SKR: Professionsnätverk för tjänstepersonersom arbetar med att stärka och utveckla kommunens eller regionens samverkan med civilsamhället
SKR driver ett kunskapsnätverk för förtroendevalda i kommuner och regioner som är intresserade av att utveckla och systematisera användningen av medborgardialog och samverkan med civilsamhället.
första träffen sker den 1 februari.

Årsavgiften för att delta i nätverket är 900 kronor exklusive moms per år och person.

Mer information på SKR:s hemsida

Anmäl dig här
 
SKR: Erbjudande - Medborgardialog i fokus - digital föreläsning inom medborgardialog
Grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov. I vilket sammanhang föredragen genomförs avgörs lokalt.
 
Läs mer på SKR:s hemsida

Gör din intresseanmälan här

Frågor: anna-Lena.pogulis@skr.se
 
 
PortugalParticipatory Budgeting World Atlas 2020/21
Designed in a pre-pandemic context, the second Atlas has been rethought in terms of content and production schedule.  The World Atlas of Participatory Budgeting is the main analysis reference for these processes on a global scale. The work carried out by over a hundred authors, from all continents, enabled the most extensive and complete mapping of these initiatives, produced new knowledge, and calls on the international community to debate them. The pages that make up this publication are an invitation to take a journey through the world of participatory budgeting, with the certainty that there will be no lack of interesting reasons and surprising news.
 
 
Redaktör
Anders Nordh
fornamn.efternamn@skr.se
08-452 74 35
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se