Kompetensutmaningen i fokus för avtalsrörelsen
 
SKR och Sobona har överlämnat mål och inriktning inför vårens avtalsrörelse med OFR Hälso- och sjukvård, som är Vårdförbundets avtalsområde.
– Arbetsgivarna i kommun- och regionsektorn ska vara attraktiva arbetsgivare och därför vill vi se en så lång avtalsperiod som möjligt, säger Jeanette Hedberg, SKR:s förhandlingschef.
Mål och inriktning för avtalsförhandlingar 2022
 
Vd-krönika
 
 
Attraktiva arbetsvillkor stärker välfärden
 
SKR och facken i kommunsektorn har nått en historisk uppgörelse, som förbättrar villkoren för 1,2 miljoner medarbetare i välfärden och gör kommuner och regioner ännu attraktivare som arbetsgivare.
 
Nya överenskommelser om vaccinering och testning
 
SKR och regeringen har slutit två nya överenskommelser för ett fortsatt effektivt vaccinationsarbete och fortsatt storskalig testning och smittspårning. Staten ersätter regionerna för varje utförd vaccination och varje utfört test. Regionerna tillförs därutöver ytterligare närmare 200 miljoner kronor för att bland annat utöka vaccinationskapaciteten.
Överenskommelse om ökad testning och smittspårning 2022
 
200 miljoner för ökad digitalisering inom äldreomsorgen
 
Regeringen och SKR har tecknat en överenskommelse om 200 miljoner kronor för att ge kommunerna bättre förutsättningar att utveckla äldreomsorgen med digitalisering under 2022.
Överenskommelse om ökad digitalisering inom äldreomsorgen
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av covid-19
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av covid-19-pandemin. Det finns bland annat vanliga frågor och svar i arbetsgivarrelaterade frågor som uppdateras kontinuerligt samt frågor och svar om vaccinering.
Covid-19 och SKR:s arbete med coronaviruset
 
Två miljarder kronor till hälso- och sjukvården
Regeringen och SKR har slutit överenskommelser om cancervård, psykisk hälsa och civilt försvar. Totalt satsar regeringen 2,3 miljarder under 2022 inom de tre överenskommelserna.
Överenskommelser inom hälso- och sjukvården
 
34 miljarder till regionerna för läkemedelskostnader
Regeringen har i en överenskommelse med SKR beslutat att fördela drygt 34 miljarder kronor till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånen under 2022.
Överenskommelse om läkemedelskostnader 2022
 
Pandemins effekter på trygghet och säkerhet i kommunerna
SKR presenterar tillsammans med MSB rapporten Öppna jämförelser – trygghet och säkerhet 2021. Temat i årets rapport är hur covid-19 påverkat krishantering, anmälda brott och olyckor.
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2021
 
Feriejobb för unga viktig insats för framtida arbete
Pandemisommaren 2021 innebar utmaningar vad gäller tillgången på feriejobb i kommuner och regioner. Trots det erbjöds 72 200 ungdomar ett feriejobb, vilket var fler än föregående år.
Rapport om feriejobb för unga sommaren 2021
 
Regeringen måste finansiera reform för våldsutsatta
Den nya regleringen av skyddat boende är bra, men ska den fungera, så måste regeringen finansiera reformen. Det skriver Arion Chryssafis, ordförande i SKR:s beredning för socialpolitik och individomsorg, i en debattartikel i Dagens Samhälle. 
Regeringen måste finansiera sina reformer
 
Höjda pensioner gynnar hela samhället
SKR och de 25 fackliga organisationerna i kommuner och regioner har undertecknat en bred överenskommelse om omställning, pensioner och arbetsmiljö. Det skriver SKR:s ordförande Anders Knape i en debattartikel i Dagens Industri. 
Nytt avtal med förbättrade villkor i välfärden
 
Regeringen måste ge besked om beredskapsflygplatserna
De regionala flygplatserna är avgörande för samhällets krisberedskap. Det är hög tid för regeringen att fatta beslut om fortsatt stöd. Det skriver Anders Knape, SKR:s ordgörande, i en debattartikel i Dagens Samhälle.
Besked om temporära beredskapsflygplatser bör ges snarast
 
Bloggar från SKR
 
 
Nya restriktioner och höjda pensioner
I sista blogginlägget för året bjuder jag på ekonomisk analys av restriktioner och stödåtgärder, men också av det nya moderna pensionssystemet som träder i kraft 2023. Det skriver SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.
Ekonomibloggen
 
Hygienrutiner avgörande för att minska smittspridning
Pandemin har betonat vikten av välfungerande hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg. När smittspridningen ökar är det viktigt att behålla fokus genom att utbilda, mäta och följa upp. Det skriver Emma Spak, SKR.
Vårdbloggen
 
Stora utmaningar för vården under helgerna
Utvecklingen av covid-19 är oroande och nu behöver vi alla bidra för att minska belastningen på vården. Det skriver Emma Spak, SKR.
Vårdbloggen
 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Information från Folkhälsomyndigheten om covid-19
Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande information samt rekommendationer och med anledning av covid-19-pandemin. Följ myndighetens webbplats för aktuell information, statistik samt information om vaccinering. 
Information och rekommendationer om covid-19
 
Nya smittskyddsåtgärder från 12 januari
Den 12 januari införs nya åtgärder med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 och belastningen inom hälso- och sjukvården. Regeringen har meddelat att det bland annat införs nya deltagargränser och regler om avstånd vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. När det gäller serveringsställen begränsas öppettiderna och  sällskap får inte bestå av fler än åtta personer.
Nya restriktioner mot covid-19 införs 12 januari
 
Nya och ändrade lagar från årsskiftet
Regeringen har publicerat en sammanfattning av lagar och förordningar som gäller från årsskiftet 2021/2022. Sammanfattningen innehåller ett urval av de nya eller ändrade förordningar och lagar som har trätt i kraft innan eller vid årsskiftet. 
Ändrade lagar och förordningar 2021-2022
 
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Marie Lindström

Nästa nummer kommer 18 januari.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00