Kompetensutmaningen i fokus för avtalsrörelsen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Kompetensutmaningen i fokus för avtalsrörelsen
 
SKR och Sobona har överlämnat mål och inriktning inför vårens avtalsrörelse med OFR Hälso- och sjukvård, som är Vårdförbundets avtalsområde.
– Arbetsgivarna i kommun- och regionsektorn ska vara attraktiva arbetsgivare och därför vill vi se en så lång avtalsperiod som möjligt. Det ger vårdens verksamheter bättre förutsättningar att arbeta långsiktigt och strategiskt med att möta kompetensutmaningen och stärka arbetsmiljön, säger Jeanette Hedberg, förhandlingschef på SKR.
Kompetensutmaningen i fokus för avtalsrörelsen
 
Höjda pensioner gynnar hela samhället
 
Vår nya överenskommelse handlar om att förbättra arbetsvillkoren för undersköterskor, lärare, sjuksköterskor, socialsekreterare och alla andra yrkesgrupper som gör ett betydelsefullt arbete, dygnet runt ser till att svensk välfärd och samhällsviktiga funktioner fungerar och levererar. Det skriver Anders Knape, ordförande på SKR. 
Debattartikel av Anders Knape
 
Blogg
 
 
SKR kommenterar Skolverkets lärarprognos

Förra veckan presenterade Skolverket sin lärarprognos för de kommande femton åren. Den uppskattade bristen på lärare är markant mindre än tidigare prognoser. Det betyder dock inte att vi kan andas ut.

Läs inlägget av Monica Sonde, avdelningschef SKR, på Skolbloggen.
Kan vi andas ut nu?
 
Information från SKR och Sobona
 
 
Ändringar och tillägg i huvudöverenskommelse om lön
SKR och Sobona har tecknat en överenskommelse med AkademikerAlliansen om ändringar och tillägg i HÖK T. 
Cirkulär om tillägg och ändringar i HÖK T
 
Utmärkelse
 
 
10 arbetsgivare nominerade till Årets kompetensutveckling
Den nya utmärkelsen, som delas ut i februari 2022, ska inspirera välfärdens arbetsgivare att arbeta strategiskt med kompetensutveckling. Bakom satsningen står kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden.
Arbetsgivarna som kan tilldelas utmärkelsen Årets kompetensutveckling
 
Evenemang
 
 
Enkla tips för ett lyckat hybridmöte (14 januari)
Vad är skillnaden mellan digitalt, fysiskt och hybrid? Och hur lyckades du med dina hybridmöten?
På detta lunchseminarium som Adda arrangerar får du tips på hur du leder lyckade hybridmöten.
Addas lunchseminarium
 
Beräkningar i Allmänna bestämmelser (20 januari)
Kursens syfte är att ge en fördjupad kunskap i Allmänna Bestämmelsers beräkningssätt för ersättningar och avdrag och vänder sig till personal inom HR- och löneområdet som har goda förkunskaper i löneberäkning.
Sista anmälningsdag 13 januari
 
Grundkurs i lönepolitik (27 januari)
SKR erbjuder en grundkurs i lönepolitik. Kursens fokus är genomgång av avtalen, strategiskt lönepolitiskt arbete och den lokala lönebildningen.
Sista anmälningsdag 20 januari 
 
Strategisk kompetensförsörjning inom skolan (11 februari)
SKR, Sobona, Lärarförbundet och Lärarnas Samverkansråd bjuder in till en gemensam konferens för att stödja det lokala arbetet med strategisk kompetensförsörjning inom skolan.
Sista anmälningsdag 9 februari
 
Så gör andra
 
 
HR och facken tog fram nytt samverkansavtal under pandemin
I Region Dalarna bestämde man sig, mitt under pandemin, för att storsatsa på samverkan. Så regionens HR-avdelning, tillsammans med 20 fackförbund, satte sig ner och skapade ett nytt gemensamt samverkansavtal.
Så tog de fram ett eget samverkansavtal (Suntarbetsliv) 
 
Covid-19
 
 
Information från SKR
Ta del av SKR:s samlade rådgivning, information och hänvisningar i aktuella frågor under pandemin utifrån arbetsgivarperspektivet. 
Frågor och svar om arbetsgivares ansvar
 
Redaktör
Dena Akaber
dena.akaber@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00