Läs vår Helårsrapport för 2021
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Januari 2022
 
Helårsrapport 2021
Framtidstro - insatser ger effekt!
Helåret präglades, även om vi åkt på bakslag, av framtidstro. Framsteg inom vaccinområdet tillsammans med omfattande penning- och finanspolitiska insatser har gett och ger effekt. Och även om omvärlden fortsätter att vara osäker har finansmarknaderna visat på fortsatt styrka. Vi noterar även att alla våra aktie- och räntefonder fortsätter att utvecklas bra. Samtidigt som vi kan glädjas över detta är det viktigt att ta med sig att betydande utmaningar kvarstår innan såväl samhälle som näringsliv återigen finner ett nytt normaltillstånd. Det gör att vi måste räkna med att det även framöver kommer att svänga på de finansiella marknaderna.

På Spiltan Fonder tar vi självklart intryck av vår omvärld, men vi har sedan starten 2002 valt att och kommer fortsatt att fokusera på det vi kan påverka själva – det vill säga att välja rätt bolag att investera i. Det har över tid visat sig vara en framgångsrik strategi.

Som fondsparare är det på samma sätt lika viktigt att fokusera på det du själv kan påverka - att välja fonder utifrån din egen sparhorisont och riskvillighet, då den valda risknivån över tid avgör möjlig avkastning. Givet att du har gjort ett välgrundat och medvetet val av bolag eller fond att spara i är det centralt att helt enkelt våga lita på det beslut du har tagit. Det kallar vi på Spiltan Fonder att ha ekonomiskt självförtroende.
Play movie
Erik Brändström, Investeringsansvarig på Spiltan Fonder
kommenterar förvaltningsåret 2021.
Aktie- och räntefonder eller Enkel
Vi erbjuder fonder i olika riskklasser och såväl aktie- som räntefonder. Tänk på att du kan kombinera våra fonder för att bygga din egen fondportfölj utifrån vilken risk du vill ta i ditt sparande. Ett enkelt alternativ som sköter sig själv är vår fond Spiltan Enkel; ett färdigt paket med fonder för ditt långsiktiga sparande. Två kom ihåg för 2022: det är bra att åtminstone halvårsvis se över sitt sparande för att se till att risknivån är rätt och ett månadssparande är alltid rätt att komma igång med. Kom även ihåg att vi med vårt digitala direktkundserbjudande erbjuder sparformen ISK.

Framgångsrik och prisbelönad fondförvaltning sedan 2002
I denna helårsrapport och på vår hemsida kan du ta del av fondernas utveckling. Du kan även läsa mer om vår investeringsfilosofi och investeringsprocess samt hur ansvarsfulla investeringar är en integrerad del av vår förvaltning. Passa på att ta del av hur vi som fondbolag aktivt arbetar med hållbarhet i de bolag vi är investerade i. Ingen kan längre endast ha en separat hållbarhetsstrategi utan det är i stället helt avgörande att affärsstrategin är hållbar.

Avslutningsvis vill vi välkomna alla nya andelsägare och skicka ett stort tack till er alla som redan sparar med oss. Ingen kan garantera något för framtiden, däremot kan vi garantera att vi gör allt för att samtliga våra fonder ska ge en långsiktigt god avkastning. Tack för förtroendet att vi får förvalta ditt kapital. Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss på telefon: 08-545 813 40 eller via e-post: fonder@spiltanfonder.se.

Med vänliga hälsningar,
Spiltan Fonder
 
Helårsrapport, 2021
 
Nedan och på vår hemsida kan du läsa fondrapporterna för 2021. Du kan även läsa om vår investeringsfilosofi, hur vi investerar ansvarsfullt och hur det fungerar när man är kund hos Spiltan Fonder. På hemsidan finns alltid aktuella nyheter och där kan du även logga in och se ditt sparande.
Aktivt förvaltade aktiefonder:

Spiltan Aktiefond Stabil:
En defensiv Sverigefond

Spiltan Småbolagsfond:
En fokuserad småbolagsfond

Spiltan Aktiefond Småland:
Sparande med Gnosjöanda

Passivt förvaltade aktiefonder:

Spiltan Aktiefond Investmentbolag:
Smartare än index

Spiltan Globalfond Investmentbolag:
En smart globalfond
Aktivt förvaltade räntefonder:

Spiltan Högräntefond:
En flexibel företagsobligationsfond

Spiltan Räntefond Sverige:
En kort företagsobliagtionsfond

Fond-i-fond:

Spiltan Enkel:
Lösningen för ditt långsiktiga sparande
 
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, Tel: 08-545 813 40 eller hämtas under: www.spiltanfonder.se.