Förändring i församlingen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
En församling är och förblir dess medlemmar. Ni som bor och lever här i landet är de som utgör kärnan i Svenska kyrkan i Nederländerna.
Vi präster som kommer hit för att arbeta gör det på tidsbestämda kontrakt. Under en kortare eller längre tid får vi vandra tillsammans med er, men tillslut kommer dagen då det är dags för oss att åka tillbaka till Sverige och lämna över stafettpinnen till nästa.
Mitt kontrakt här i Nederländerna går ut nu under 2022 och det har blivit dags för mig att åka tillbaka till Sverige.

Jag har nu blivit erbjuden och tackat Ja till ett jobb som kyrkoherde i Sverige.
Det är ett arbete som inkluderar bostad, vilket för mig avgjorde att jag kände mig tvungen att tacka ja. Som ni kanske vet har jag just nu ingen bostad i Sverige vilket varit ett problem.
Jag kommer att börja min tjänst där, och därmed tyvärr lämna Nederländerna redan den 1 februari.

Även om jag nu vänder norrut så kommer självklart församlingens verksamhet som till exempel TisdagsTrupp och Bokklubb att fortsätta som vanligt och gudstjänster genomföras som planerat. Exakt var och när kan ni se bland annat på vår hemsida.

Det är ännu inte klart vem som blir min efterträdare, utlandskyrkan letar i detta nu efter en vikarie som kan komma till Nederländerna så snart som möjligt. Men så fort det blir klart kommer det att meddelas er.
Jag vet och är fullständigt övertygad om att ni kommer att välkomna och ta lika väl hand om min efterträdare som ni under den här tiden har tagit hand om mig. Jag hoppas också kunna få prata med så många som möjligt av er framförallt på de gudstjänster jag är med på innan jag slutar och personligen få framföra mitt Tack till er.

Svenska kyrkan i Nederländerna är en underbar församling, full av livskraft och engagemang. Tack för att du är en del av det!


/Maria Scharffenberg
Kyrkoherde
 
 
Välkomna till Gudstjänst
 

Vårens första gudstjänst blir den 16 Januari kl 11:00. Vi avvaktar eventuella lättnader i restrektionerna, men sannolikheten är hög att denna gudstjänst blir helt och hållet via Zoom. 
Likaså söndagen därpå, den 23 Januari kl 11, kommer vi bjuda in till webbsänd gudstjänst via Zoom. 

Länkar till dessa gudstjänster kommer du att hitta i nästkommande Nyhetsbrev samt på vår hemsida. 
 
På vår hemsida hittar du också Kalendern som vi försöker hålla så uppdaterad som möjligt och där du kan se var och när vi träffas. 
 
 
Medlemsavgift
 
Som medlem är du viktig! Du bidrar till att vi tillsammans kan bedriva Svenska kyrkas verksamhet i Nederländerna.

Nu kan du betala din medlemsavgift för 2022. 
 
Om du flyttar utomlands och inte längre är folkbokförd och betalar skatt i Sverige betalar du inte heller kyrkoavgift till Svenska kyrkan. Detta eftersom den samlas in genom den svenska skattsedeln.
Föra att bidra till Svenska kyrkan i Nederländernas arbete kan du bli medlem här hos oss och/eller ge en donation.
Ditt bidrag gör nytta
Ditt bidrag gör att vi bland annat kan fira gudstjänster, ha dop, göra hembesök, företagsbesök, ha Julmarknad, Bokklubb, Tisdagstrupp med mera.
Det gör det också möjligt för oss att vara med och fira svenska högtider och traditioner.
Har du som medlem även tips och idéer på fler aktiviteter är du välkommen att kontakta oss.
Avgift
Enskild: € 50,-
Familj: € 80,-
Medlemsavgiften kan föras över till nedanstående konto. Du kan också betala kontant eller med Pin när vi ses. 
Om du betalar via din bank: Glöm inte att skriva in avsändarens namn och adress eller e-postadress på inbetalningen.
Betala till: Bank ABN-AMRO
(medlemsavgift) NL32ABNA0587408898
(gåvor) NL10ABNA0533533457