Anton Dahlberg. Foto: Jonas Malmström
Avhandling om föräldrastödsprogram utsedd till Skolportens favorit
 
Föräldrastödsprogram som hålls av förskollärare upplevs positivt av både föräldrar och pedagoger. Det konstaterar Anton Dahlberg som forskat om förskolebarns psykiska ohälsa och föräldraskapsstöd. Nu har hans avhandling valts till favorit av Skolportens lärarpanel.

Anton Dahlbergs avhandling bygger på ett samarbetsprojekt mellan forskargruppen Barnhälsa och Föräldraskap (CHAP) vid Uppsala universitet, Region Uppsala samt Uppsala kommun. För att hitta barn med beteendeproblem och känslomässiga svårigheter fick förskolepersonal och föräldrar inför tre-, fyra- och femårskontrollerna på BVC fylla i frågeformulär om barnen och deras utveckling. Familjerna erbjöds också ett föräldrastödsprogram, Triple P, som hölls av förskollärare på förskolan och utvärderades av Uppsala universitet.

Resultaten visar att det psykiska välmåendet ökat hos föräldrar och barn efter genomgånget program. Bland annat bråkade föräldrarna mindre med barnen som fick färre utbrott och föräldrarnas tilltro till sig själva som föräldrar förbättrades.

- En relativt enkel insats gav förändring hos både barn och föräldrar och den höll i sig även ett år senare, säger Anton Dahlberg i en intervju med Skolportens magasin.

En viktig framgångsfaktor är att förskollärare, som föräldrar redan har en relation till, håller i utbildningen.

- Förskollärare är bra på att bemöta svårigheter och en del föräldrar vänder sig också direkt till pedagogerna för råd. Då kan föräldrarna på plats erbjuda stöd genom föräldrautbildningen, konstaterar han.

”Barn och ungas ohälsa påverkar skolgången negativt: Om ohälsa kan motverkas redan i förskoleåldern kan det också ge bättre förutsättningar för elevernas och lärarnas undervisningssituation, även i grundskola och gymnasieskola. Anton Dahlbergs avhandling är därför ett viktigt bidrag”, skriver Lärarpanelen i sin motivering.

 

Skolportens intervju med Anton Dahlberg hittar du här. Den är publicerad i Skolportens forskningsmagasin nr 6/2021.

Avhandlingen som lades fram vid Uppsala universitet hittar du här.

Alla avhandlingar som valts till favorit av Skolportens lärarpanel hittar du här.

Skolportens lärarpanel består av tolv verksamma inom skolan och förskolan som till varje nummer av Skolportens forskningsmagasin väljer ut läsvärda avhandlingar bland de senast publicerade på Skolporten.se. Mer om lärarpanelen hittar du här.

För mer information vänligen kontakta:
Susanne Sawander, forskningsredaktör, tel 070- 310 18 29, susanne.sawander@skolporten.se

Moa Duvarci Engman, chefredaktör, forskningsmagasinet Skolporten, tel 073-506 46 49, moa.engman@skolporten.se
 
Om Skolporten
 
 
Presskontakt
 
John Miller

Redaktör
john.miller@skolporten.se
076-321 08 61