Internationella dagen 2022 - save the date!
 

Den 20 april 2022 anordnas SKR:s internationella dag, som även nästa år blir digital. Konferensen kommer bland annat att handla om det lokala självstyret, konferensen om Europas framtid och det kommande svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd våren 2023.
 
 
SKR:s prioriterade EU-frågor för 2022
 
SKR:s styrelse har antagit förbundets prioriterade EU-frågor för 2022. De prioriterade EU-frågorna är ett antal frågor som styrelsen pekar ut som har stor politisk eller ekonomisk betydelse för svenska kommuner och regioner och där frågan bedöms vara i ett särskilt viktigt påverkansskede i Bryssel.

2022 års prioriterade frågor är nu satta. Det rör sig om totalt nio frågor:
  • Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU
  • Att bygga ett starkt socialt Europa
  • Översyn av statsstödsregler- och riktlinjer
  • EU:s avloppsdirektiv
  • Ett klimatneutralt EU 2050
  • Mobilitet och infrastruktur
  • EU:s landsbygdspolitik
  • EU:s läkemedelslagstiftning
  • Digitalisering – Europas digitala decennium
Läs mer om SKR:s prioriterade frågor för 2022 här
 
Franska ordförandeskapet drar igång
 
Frankrike tar från årsskiftet över ordförandeskapet i ministerrådet. Bland prioriteringarna för ordförandeskapet ingår den digitala och gröna omställningen, ökat fokus på den sociala pelaren samt att dra nytta av konferensen om Europas framtid.
 
Frankrike blir det första landet som håller i ordföranderollen i triosällskapet som Sverige tar del av. Efter Frankrike tar Tjeckien över rollen under andra halvan av 2022, för att sedan lämna över posten till Sverige 2023.
 
 
Marseille Summit 3-4 april
 
Anmälan till Marseille Summit är nu öppen!
 
Det europeiska toppmötet för regioner och städer är en sammankomst av lokala representanter som anordnas vartannat år av Europeiska regionkommittén för att diskutera EU:s framtida utmaningar.
 
Den här gången syftar toppmötet till att öka effekten och räckvidden för konferensen om Europas framtid. Regionernas och städernas röster måste höras och lyssnas på, eftersom de är viktiga bidragsgivare till det europeiska projektet och spelar en viktig roll för att placera medborgarna i Europas hjärta.
 
Toppmötet äger rum 3-4 april 2022. 
 
 
Bli ungdomsdelegat i Europarådets kongress 2022
 
Är du mellan 18 och 30 år och intresserad av europeiskt samarbete och demokrati på lokal och regional nivå? Är du engagerad i ungdomsarbete på kommun- eller regionnivå? Vill du bidra till att stärka ungdomsperspektivet i Europarådet?

Europarådets kongress söker ungdomsdelegater som vill bidra till att bland annat utveckla den lokala och regionala nivån i medlemsländerna under 2022. Sista ansökningsdag är 7 januari.

Mer information finns att hitta här
 
Foto: Duy Pham, Unsplash
Sex kommuner delar på 11 demokratimiljoner
 
Bollnäs, Borås, Falun, Falkenberg, Kungsör och Lund är kommunerna som denna gång får dela på över 11 miljoner kronor från ICLD för sina kommunala partnerskapsprojekt med en partner från Botswana, Sydafrika, Serbien eller Zambia. Nästan alla projekt handlar om barn och ungas deltagande och inkludering.
 
Projekten möjliggör för svenska kommuner och regioner att göra skillnad i världen samtidigt som de själva får del av nya metoder, kunskap och verktyg genom det globala utbytet.
 
Temat på projekten fortsätter som de senaste åren att till stor utsträckning handla om ungas inkludering och hur barn och unga kan få större inflytande i beslutsprocesser.
 
 
Foto: Ida Edvinsson
Kungsör och Rufunsa vill öka ungas engagemang i politiken
 
Kungsör i Västmanland och Rufunsa i Zambia arbetar tillsammans i ett kommunalt partnerskap om att öka unga människors inflytande och engagemang i politiken och ingår även nätverket för mänskliga rättigheter.
 
Kungsör är en liten kommun med knappt 9 000 invånare. Rufunsa en vidsträckt provins med 45 000 invånare. Trots skillnaderna har de identifierat likartade problem när det gäller unga och demokratin.
 
 
Debattartikel: Vi måste ständigt arbeta för att stärka och försvara demokratin
 
Ett kommunalt partnerskap bidrar med erfarenhetsutbyte som stärker den lokala demokratiutvecklingen i den egna kommunen samtidigt som lokala lösningar och arbetssätt gynnar den globala utvecklingen, skriver ICLD:s Johan Lilja och SKR:s Lena Langlet i en debattartikel i Dagens samhälle 10 december.
 
Ta del av debattartikeln i sin helhet här
 
God jul och gott nytt år!
 
Det här blir det sista nyhetsbrevet för 2021. Vi på internationella sektionen vill passa på att tacka alla läsare för året som har gått och önska er en god jul och gott nytt år.

Vi ses 2022!
 
 
Redaktör
Lukas Andreasson
lukas.andreasson@skr.se
+46 72 998 11 74
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se