Nyhetsbrev 3, januari 2022
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Om nyhetsbrevet
 
Välkommen till tredje nyhetsbrevet från Utvecklingsnätverk sociala företag
Projektets nyhetsbrev skickas en gång per kvartal. I nyhetsbrevet får ni följa den utveckling och det lärande som sker hos deltagande kommuner samtidigt som vi tipsar om andra kommuners arbete och aktualiteter kring social ekonomi och socialt företagande.
Mer om utvecklingsnätverk sociala företag på SKR:s webbplats
 
Projektledarkrönika
 
Så har det blivit dags att summera det första projektåret - ett intensivt, spännande och givande år när viktiga processer har påbörjats i nätverkets tolv kommuner. Ny kompetens har erhållits och nya möjligheter har öppnats. Detta ska nu omsättas i handling och nya lösningar på kommunernas lokala samhällsutmaningar under 2022.
Två steg fram och ett steg bak
 
Intervju med Söderhamns kommun
 
Tidigt i processen uttryckte kommunerna i Utvecklingsnätverket att man inte vill ha fler separata styrdokument och helst inte fler riktlinjer och policys heller. Vi träffar Jan Brandberg, näringslivsutvecklare och lokal projektkoordinator i Söderhamns kommun och får ta del av hur han och hans kollegor tänker kring förankringen av arbetet, hos politiken och i de olika verksamhetsområdena. 
Om vikten av att bygga en stabil och förankrad grund
 
 
Tips!
 
 
Nyttigaste affären - den som alla vinner på
 
 
Varje år delar organisationen Nyttigaste affären ut pris till företag som gör nytta för samhället, för kunder och för sig själva. Vinnare 2021 är Nimble patch, Yalla Mellerud och Wargön Innovation.

En del av juryns motivering: 
”Som samhälle behöver vi använda de resurser vi redan har. Det här är ett fantastiskt samarbete som visar hur man kan ta vara på material, paketera det på ett attraktivt sätt och skapa en affär på köpet. Samtidigt erbjuder det en väg in på arbetsmarknaden och minskar utanförskap i samhället".
Dubbelt hållbart mode vinner Nyttigaste Affären
 
EU:s Action plan for Social Economy
 
 
Den 9 december 2021 publicerade Europeiska kommissionen sin första handlingsplan för den sociala ekonomin. Planen syftar till att förstärka förutsättningarna för den sociala ekonomin. Inom EU finns idag 2,8 miljoner organisationer som tillhör den sociala ekonomin. Totalt sysselsätter den sociala ekonomin 13,6 miljoner personer och erbjuder lösningar på viktiga samhällsutmaningar och sätter sociala och miljömässiga syften före vinst. 

Vill du läsa mer om EU-kommissionens satsningar på social ekonomi, använd nedanstående länk. När du kommer in på kommissionens sida kan scrolla ner längst ner. Där hittar du flera PDF-dokument som du kan läsa.
‎Handlingsplan för den sociala ekonomin ‎
 
SKR:s seminarieserie
- Framgångrik samhällsutveckling genom samverkan med sociala företag
 
 
Samverkan och affärer med sociala företag kan visa vägen till nya möjligheter, innovativa arbetsformer och lösningar. Vi kommer genom fyra olika seminarier bidra till att kommuner och regioner kan utveckla samarbetet med den sociala ekonomin iSsverige.
De fyra olika seminarierna innehåller:
  • Kompetenspåfyllnad i form av olika föreläsningar.
  • Inspirerande och lärande exempel från andra medlemmar samt från aktörer inom den sociala ekonomin.
  • Tid till erfarenhetsutbyten och dialog.
Seminariet är för SKR:s medlemmar, tjänstepersoner eller förtroendevalda från kommuner och  regioner
 
 


Om Utvecklingsnätverk sociala företag
SKR driver under två år ett
ESF-finansierat utvecklingsnätverk med tolv engagerade kommuner. Målet är att skapa modeller för hållbara samverkansstrukturer och fler affärer mellan kommuner och sociala företag - allt för att tillsammans bidra till en framgångsrik samhällsutveckling och ett inkluderande och delaktigt samhälle för alla. Arbetet utgår från SKR:s handbok 
Ny väg till innovativa välfärdslösningar - om samverkan med sociala företag
 
Redaktör
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00