Högre pensioner för 1,2 miljoner medarbetare i välfärden
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Högre och tryggare pensioner för 
1,2 miljoner medarbetare i välfärden
 
SKR, Sobona och de fackliga organisationerna har kommit överens om ett nytt omställningsavtal, en satsning på arbetsmiljö samt ett moderniserat pensionssystem, med höjda avsättningar.
– Arbetsgivarna och de fackliga organisationerna i sektorn har nu tagit ett samlat grepp på tre viktiga områden som förbättrar arbetsvillkoren för välfärdens medarbetare, säger Joakim Larsson, ordförande i förhandlingsdelegationen i SKR och Sobonas föreningsstyrelse.
Höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö
 
VD-krönika
 
På nationell nivå är tre av fyra anställda inom vård och omsorg tillsvidareanställda och sett till arbetad tid står tillsvidareanställda för åttio procent av den arbetade tiden. Tillsammans med de fackliga organisationerna arbetar vi för att ytterligare öka andelen heltidsarbetande. Det skriver Staffan Isling, VD på SKR, i sin krönika.
Satsningar på rätt kompetens ger bättre äldreomsorg
 
Kompetensförsörjning och arbetsmiljö lyfts i Välfärdskommisionens förslag
 
Välfärdskommissionen har presenterat 29 förslag till regeringen för att stärka framtidens välfärden i sin slutredovisning, bland annat att bredda och förbättra kompetensförsörjningen. Merparten av åtgärdsförslagen har genomförts eller påbörjats.
− Arbetet i kommissionen har visat hur viktigt det är att vi har en dialog mellan regeringen och kommuner och regioner, som ansvarar för stora delar av välfärden, säger SKR:s ordförande Anders Knape.
Välfärdskommissionens slutredovisning
 
Kompetensutmaningen för omsorg om äldre lyfts i utredning
 
Utredningen 'Vilja välja vård och omsorg - en hållbar kompetensförsörjning' pekar på fyra områden som centrala för att människor ska vilja börja arbeta inom vård och omsorg om äldre. SKR bedömer att dessa områden är relevanta för kompetensförsörjningen.
− Kommunernas vård- och omsorgsverksamheter står inför en stor kompetensutmaning med en åldrande befolkning samtidigt som antalet i arbetsför ålder inte ökar, säger Anders Knape, ordförande på SKR. 
Bra att kompetensutmaningen för omsorg om äldre lyfts
 
En välfungerande sjukförsäkring behövs för att möta kompetensutmaningen
 
SKR är i huvudsak positiva till utredningen ”En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet”.
– Kommuner och regioner har efterfrågat förändringar som gör det enklare för individer att få rätt till sjuk- och aktivitetsersättning. Det är därför välkomna förslag som kommer att bidra till ökade möjligheter för individer att få rätt till förmånerna, säger Joakim Larsson, ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation.
En sjukförsäkring för både individ och samhälle
 
Podden Sveriges Viktigaste Jobb
 
 
Poddavsnitt om framgångsrikt ledarskap
Om och om igen konstateras hur viktigt ledarskapet är för att offentlig sektor ska klara en lång rad olika utmaningar – inte minst kompetensförsörjningen. Många kommuner och regioner satsar resurser på att stärka och utveckla ledarskapet i sina organisationer, men gör vi rätt saker? 
Så jobbar vi framgångsrikt med ledarskapsutveckling
 
 
Information från myndigheter
 
 
Kravet på läkarintyg för smittbärarpenning tas tillfälligt bort
Regeringen har beslutat att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg för smittbärarpenning från och med den 27 december 2021. 
Information från regeringen
 
Ny lärar- och förskollärarprognos
Skolverkets prognos för 2021-2035 visar att det totala behovet av lärare och förskollärare minskar jämfört med tidigare prognoser. Det beror framför allt på att antalet barn och unga väntas minska. Det är dock fortsatt stor brist på vissa lärarkategorier samt stora regionala skillnader.
Prognos för din region
 
Enklare för arbetssökande att begära registerutdrag 
Polisen har lanserat en ny e-tjänst för att göra det enklare att visa upp registerutdrag ur belastningsregistret. Det underlättar för arbetssökande inom bland annat psykatrisk sjukvård och vård av barn och unga.
Information till arbetsgivare
 
Evenemang
 
 
Strategisk kompetensförsörjning inom skolan (11 februari)
SKR, Sobona, Lärarförbundet och Lärarnas Samverkansråd bjuder in till en gemensam konferens för att stödja det lokala arbetet med strategisk kompetensförsörjning inom skolan.
Partsgemensam digital konferens
 
Suntarbetsliv frukostseminarium om friska arbetsplatser (26 januari)
Alla vill ha friska arbetsplatser med god arbetsmiljö och hög trivsel. Men hur gör man? Suntarbetslivs Resursteam bjuder in till ett digitalt frukostseminarium där du får reda på mer om friskfaktorerna.
Suntarbetsliv frukostseminarium
 
Addas seminarium om stabil kompetensförsörjning (27 januari)
Adda bjuder in till ett seminarium om hur kommuner och regioner kan jobba med kompetensförsörjningen. Seminariet vänder sig till dig som vill förstå vilken typ av ledning och arbetssätt som behövs nu och i framtiden.
Addas seminarium
 
Lärande exempel
 
 
Stöd för arbete mot våld
I Skellefteå, Norsjö, Arjeplog och Piteå kommun utbildas chefer och HR-personal om våld i nära relation. Syftet är att förebygga ohälsa och sjukrivning, och ge våldsutsatta medarbetare rätt stöd.
Chefer utbildas att upptäcka våld
 
Covid-19
 
 
Information från SKR
Ta del av SKR:s samlade rådgivning, information och hänvisningar i aktuella frågor under pandemin utifrån arbetsgivarperspektivet. 
Frågor och svar om arbetsgivares ansvar
 
Redaktör
Dena Akaber
dena.akaber@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00