450 000 personer i veckan kan vaccineras med tredje dos
 
Regionerna har snabbt skalat upp sin vaccinationskapacitet. Kommande månader kan 450 000 personer i veckan nu få en tredje dos vaccin mot covid-19. Det skriver Emma Spak, SKR, i Vårdbloggen.
Vaccinationskapaciteten fortsätter att öka i regionerna
 
Vd-krönika
 
 
Satsningar på rätt kompetens ger bättre äldreomsorg
 
På nationell nivå är tre av fyra anställda inom vård och omsorg tillsvidareanställda och sett till arbetad tid står tillsvidareanställda för åttio procent av den arbetade tiden. Tillsammans med de fackliga organisationerna arbetar vi för att ytterligare öka andelen heltidsarbetande.
 
Utveckla det kommunala aktivitetsansvaret tillsammans
 
Kommunerna efterfrågar mer samverkan med Arbetsförmedlingen och annat statligt stöd för att utveckla stödet till unga under 20 år som varken studerar eller arbetar. Det visar en enkätstudie som SKR har genomfört till landets kommuner för att kartlägga verksamheten inom det kommunala aktivitetsansvaret och identifiera utvecklingsbehov. 
Kartläggning av kommunernas aktivitetsansvar 2021
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av covid-19
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av covid-19-pandemin. Det finns bland annat vanliga frågor och svar i arbetsgivarrelaterade frågor som uppdateras kontinuerligt samt frågor och svar om vaccinering.
Covid-19 och SKR:s arbete med coronaviruset
 
Bra med aktivt skolval, men staten ska inte sköta det
Skolsegregationen måste minska och kvaliteten i svensk skola öka. Men ett skolvalssystem där staten ansvarar för skolplaceringen av alla landets elever är inte rätt väg att gå.
Bäst kännedom finns hos huvudmannen inte staten
 
Årets brukarundersökningar i socialtjänsten avslutade
Totalt har 202 kommuner i år deltagit i någon av de tre brukarundersökningarna inom socialtjänsten som SKR stödjer kommunerna i att genomföra. Nu finns resultaten tillgängliga för kommunerna och i januari bjuder SKR in till tre fördjupande webbinarier om hur resultaten kan användas. 
Brukarundersökningar inom socialtjänsten 2021
 
Bloggar från SKR
 
 
Stark ekonomi trots flera bakslag till följd av pandemin
Nu börjar vi räkna ned dagarna före jul och förbereder oss på 2022. Att flera kommuner – som en julklapp – sänker skatten inför nästa år är ett av flera tecken på att sektorn just nu har en tillfälligt starkare ekonomi. Det skriver SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.
Ekonomibloggen
 
Yrkesprogram öppnar dörrar och ger karriärmöjligheter
Det råder en stor brist på gymnasialt yrkesutbildad arbetskraft inom flera områden och bristen förväntas kvarstå under lång tid framöver. Det skriver Monica Sonde, SKR.
Skolbloggen
 
Den internationella dagen för mänskliga rättigheter
Den 10 december uppmärksammades den internationella dagen för mänskliga rättigheter på olika sätt runt om i världen, även av SKR och i kommuner och regioner runt om i landet. Det skriver Cecilia Ramqvist, SKR.
 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Information från Folkhälsomyndigheten om covid-19
Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande information samt rekommendationer och med anledning av covid-19-pandemin. Följ myndighetens webbplats för aktuell information, statistik samt information om vaccinering. 
Information och rekommendationer om covid-19
 
Vaccinationsbevis kan bli aktuellt i fler verksamheter
Regeringen föreslår att vaccinationsbevis ska bli möjligt att använda som smittskyddsåtgärd i verksamheter där det finns risk för trängsel. Det gäller exempelvis serveringsställen, platser för kultur och fritid och handelsplatser.
Vaccinationsbevis kan användas i fler verksamheter
 
Undantag från lokaliseringsprincipen för bredband
Infrastrukturdepartementet föreslår en ny lag om undantag från den så kallade lokaliseringsprincipen när det gäller utbyggnad av kommunala bredbandsnät. Förslaget innebär att kommunala stadsnät kan bygga ut sitt bredbandsnät utanför det egna området för att nå personer som annars riskerar att hamna utanför utbyggnaden av bredband.
Gränsöverskridande kommunala bredbandsnät
 
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Marie Lindström

Nästa nummer kommer 21 december.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00