December 2021
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Information till våra hyresgäster i Kvarnsjön/Uttran
 
Pakethantering – Enligt uppgifter från flera boende sker det en hel del paketstölder i fastigheterna vilket är väldigt tråkigt. Vi vill informera om att det finns paketboxar i området dit du kan välja att få ditt paket levererat i stället för till dörren eller postfacket.

Butiken NäraDej på Elsa Beskows Torg har boxar från Budbee. Boxarna är tillgängliga under butikens öppettider, vardagar kl 7.30-21.00 samt helger kl 9.00-21.00.

PostNord har boxar på baksidan om butiken vid gästparkeringen. Dessa är placerade utomhus och är tillgängliga dygnet runt.

Rökning – Vi har fått in väldigt många klagomål om rökning på balkonger och vid entréer. Tänk på att visa hänsyn vid rökning omkring fastigheterna då det kan innebära en hälsofara för någon som är allergisk. Rök inte på balkongen eller precis intill entrédörren. Släng fimparna i askkoppen och eventuellt skräp i sopkorgen.

Både rök och högljudda samtal kan vara störande för de som bor i lägenheterna intill. Upprepade störningar kan leda till uppsägning av hyresavtalet.

Förvaring av material – I trapphus, korridorer och utanför gallerförråd får inga cyklar, barnvagnar, möbler eller andra föremål finnas. Detta på grund av brandrisken men även för att det kan försvåra en utrymning och utgöra ett hinder för räddningstjänsten och ambulansen vid en brand eller olycka i huset. En barnvagn som sätts i brand kan fylla hela trapphuset med livsfarlig rök. Hyresvärden har rätt att avlägsna föremål som anses vara ett hinder ur säkerhetssynpunkt.

Sopor – Vi påminner åter igen om sophanteringen. Hushållssopor slängs i de nedgrävda kärlen intill fastigheten. Om kärlet är fullt, vänligen meddela oss. Övrigt avfall får man själv ta till närmaste återvinningsstation tex den vid Tant Gröns Väg.

Släng din soppåse på en gång i avsett kärl, ställ den inte i korridoren utanför dörren. Det är en sanitär olägenhet för dina grannar och läckage från påsen kan skada golv och väggar.

StörningarVisa hänsyn till dina grannar.
Fastighetens allmänna utrymmen (korridorer, trapphus, hiss osv) är ingen lekplats, både med tanke på ljudnivå, slitage och olycksrisk. Prata gärna med ditt barn om att det inte är tillåtet att busringa i porttelefonen eller att välta askkoppar. Det kanske är roliga hyss för de små men tråkigt och jobbigt för dem som blir drabbade.

Det är inte lämpligt att använda dammsugare, tvättmaskin, torktumlare och andra maskiner som låter mellan kl 22.00—07.00 då det kan vara störande för dina grannar.

Byggetablering – Vi har avslutat vår byggetablering i området och våra blå byggbodar är borttagna. Nu har vi ett områdeskontor på Elsa Beskows Torg 6. Där kan ni besöka oss enligt överenskommen tid.

Felanmälan/service – Under veckorna 52—1 kan hanteringen av inkommande ärenden till vår felanmälan/service vara något fördröjd. Ärenden som inte är akuta hanteras så snart vi har möjlighet.


Kontaktuppgifter till Liljestrand Fastigheter:
Hyresadministration – frågor om hyresavtal, hyresräkning, parkeringsplats mm.
OBS! Ej frågor om felanmälan/service, se kontaktuppgifter längre ned för dylika ärenden.
Tel: 08-586 486 00 (knappval 2)
Mail: hyresgast@liljestrand.se
Telefontid vardagar kl 9.00-10.30 samt 12.30-14.00 (stängt vecka 29 och 31)

Felanmälan/kundservice – tekniska frågor gällande lägenheten, boendemiljö, störningar mm. Skicka ett mail till felanmalan@liljestrand.se.
Du får svar inom 48 timmar (ej under jul- och nyårsperioden) måndag-fredag kl 8.00-16.30.

Tel: 08-586 486 11
Telefontid vardagar 8.00-16.30

⚠️ Jour – vid akuta fel dygnet runt, ring 08-408 090 70 ⚠️
Om felet kan innebära risk för personskada eller skada på fastigheten betraktas det som akut.

Slutligen vill vi önska dig God Jul och Gott Nytt År!

Vänliga hälsningar,
Liljestrand Fastigheter