Den första gallringen inför Årets Fonder 2021 är klar
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Fondkommentar november:  Energibrist och hög volatilitet i Europa

November inleddes positivt för de flesta marknader men vände sedan nedåt från mitten till slutet av månaden. Breda Stockholmsindexet OMXSGI noterade all-time-high den 16 november men föll sedan ganska kraftigt. Trots det kraftiga fallet så stängde indexet på nästan 2 procent plus för månaden. USA stängde månaden på minus cirka en procent, Europa och Tillväxtmarknaderna på minus cirka 3 procent vardera.

I nyheterna har mycket handlat om den nya varianten av Covid-19, Omikron. I Europa har antalet inlagda för Covid-19 ökat kraftigt vilket härleds till den nya virusvarianten. Det har också skrivits mycket om energipriserna. I framförallt Europa, men även i Sverige, har börserna påverkats negativt av de mycket höga energipriser som just nu råder. Framförallt är det priset på el och gas som skjutit i höjden.

I Europa har volatiliteten skjutit i höjden. Det tycks inte vara ovanligt att de nya hot som kommer får en ganska kraftig negativ reaktion, men som sedan snabbt återhämtar sig. Det tycks vara så att när börsen faller så ses det direkt som ett köpläge och köptrycket pressar upp priserna igen. Just denna månad har dock de flesta marknader, exkluderat Sverige, ändå noterat ett negativt resultat i slutändan.
 
Läs hela vår fondkommentar här
 
Inför Årets Fonder 2021 - Ett volatilt börsår ger en salig blandning av olika aktörer i toppen
 
Vi närmar oss slutet på året vilket innebär att vi snart får det stora nöjet att presentera Årets Fonder 2021. Vi har just genomfört den första gallringen för att få fram de fem bästa fonderna inom varje kategori. I nuläget ser vi en blandning av olika aktörer i toppen, både svenska storbanksfonder, stora amerikanska fondbolag samt mindre svenska aktörer.
 
Det har varit ett händelserikt år där nyheterna till stor del handlat om smittspridning, vaccinationer och penningpolitik. När vi summerar året finns stora skillnader i avkastning inom de olika fondkategorierna och det visar sig tydligt att förvaltarnas förmågor att navigera inom sina respektive investeringsmandat spelat stor roll för resultatet.

Läs mer
 
Aktiva fondportföljer
Utveckling för våra Aktiva fondportföljer senaste månaden:

Aktiv Defensiv: +1,6 %
Defensiv mixindex: +1,0 

Aktiv Balanserad: +1,8 % 
Balanserad mixindex: +1,7%

Aktiv Offensiv: +1,7 % 
MSCI World: +3,3 %

Aktiv Tillväxt: +0,8 % 
MSCI EM: -3,2 


(Siffror per 30/11, 30 dagar bakåt, innan avgifter)
 
 
 
Bästa fonderna
Månadens bästa aktiefond
Schroder ISF China A A Acc USD +9,61%
 
Månadens bästa hedgefond
Atlant Edge +8,41%
 
Månadens bästa räntefond
Allianz China Strategic Bond A USD  + 11,74%

Avkastning per 2021-12-13, 30 dagar bakåt

Se våra topplistor här
 
Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska och som investerare kan man förlora det investerade kapitalet. Värdet av fondandelarna kan öka och minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i.