Yrkesprogram öppnar dörrar och ger karriärmöjligheter
 
Det råder en stor brist på gymnasialt yrkesutbildad arbetskraft inom flera områden och bristen förväntas kvarstå under lång tid framöver. Flera reformer är på gång som syftar både till att få fler att välja yrkesprogram och att få till en bättre matchning mellan utbildning, elevernas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Det är bra, men vi behöver göra mer. Läs mer i Monicas Sondes blogginglägg. 
 
 
Utveckla det kommunala aktivitetsansvaret tillsammans
 
Kommunerna efterfrågar mer samverkan med Arbetsförmedlingen och annat statligt stöd för att utveckla stödet till unga under 20 år som varken studerar eller arbetar. Det framgår i en rapport som SKR nu publicerar, som är baserad på en enkät till landets kommuner för att kartlägga verksamheten inom det kommunala aktivitetsansvaret och identifiera utvecklingsbehov. I rapporten presenteras fem förslag till staten, som bland annat omfattar ett tydliggörande av Arbetsförmedlingens ansvar och möjlighet till ekonomisk ersättning för ungdomar som deltar i aktiviteter inom aktivitetsansvaret.
 
 
Nytt område i verktygslådan En rektors första hundra dagar
 
Den digitala verktygslådan för nya skolledare har kompletterats med ytterligare ett område - Rektors egen arbetsmiljö. Verktygslådan har tagits fram i samarbete mellan SKR, föreningen Sveriges skolchefer, Jönköpings kommun samt Lärarförbundet Skolledare.
 
 
Nya regler för allmänna sammankomster inomhus 1 december
 
Den 1 december 2021 trädde nya regler ikraft för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus för fler än 100 personer. SKR besvarar några vanliga frågor om sammankomster inom skolan, till exempel vad som gäller för skolavslutningar, luciatåg och öppet hus.
 
 
Aktuella kurser och utbildningar 
 
 
Analysera skolresultat med Kolada (start 10 februari)
En utbildning för dig som vill arbeta med analyser och jämförelser av resultat med hjälp av nyckeltal i Kolada. Utbildningen genomförs under tre halvdagar våren 2022. Coachning mellan tillfällena erbjuds. 
Anmälan: Analysera skolresultat med Kolada
Barnrättsstrategutbildning (start 28 januari)
En fyradagars utbildning förlagd under drygt tre månader. Deltagarna får kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att tillämpa barnkonventionen i den egna verksamheten. För dig som arbetar inom skola och förskola direkt eller indirekt med barn. Start 28 januari 2022. 
Barnrättsperspektivet (10 mars 2022)
Ett förstärkt barnrättsperspektiv – vad innebär det i teori och praktik? En heldagsutbildning för dig som arbetar inom skola och förskola direkt eller indirekt med barn.
Barnrättsperspektivet i skola och förskola
Barnkonventionen - grundutbildning för tjänstemän (18 februari)
En grundkurs om barnkonventionen som lag. En halvdagsutbildning där vi går igenom grunderna i barnkonventionen, vad det innebär för dig som är tjänsteman och hur man genomför en barnkonsekvensanalys. 
Barnkonventionen - grundutbildning för tjänstemän
Barnkonventionen - grundutbildning för förtroendevalda (21 april)
En grundkurs om barnkonventionen som lag. En halvdagsutbildning där vi går igenom grunderna i barnkonventionen, vad det innebär för dig som är förtroendevald och hur man genomför en barnkonsekvensanalys.
Barnkonventionen - grundutbildning för förtroendevalda
 
Mer information med anledning av Covid -19
 
 
Kommunens ansvar för förskola/skola
SKR får många frågor från medlemmar om konsekvenser av olika beslut och hur de ska hanteras av huvudmännen. Här samlar vi löpande information som rör huvudmannens roll och ansvar för förskola och skola med anledning av Covid -19. 
 
 
Frågor och svar om arbetsgivares ansvar 
SKR har sammanställt information om de regelverk som gäller ur ett arbetsgivarperspektiv med anledning av Covid-19. 
 
 
Information från myndigheterna
Skolverket och Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande sin information till skolor och förskolor om Covid -19. 
 
 
Redaktör:
Hanna Sällemark

Ansvarig utgivare:
Maria Caryll
Sveriges Kommuner och
Regioner

www.skr.se
08-452 70 00