Vi önskar ett trevligt avslut på året och ser med tillförsikt fram emot nästa. Här hittar du några ljusglimtar från vårt 2021, publiceringar, samarbeten och en helt ny forskarskola bland annat.
 
   
 
   
Liksom Encells logotyp visar ett uppväxt träd med många olika grenar, står vi idag efter 20 år och tittar på en verksamhet som har bidragit till samhället på många olika sätt. Det som startade med frågor om hur man kan driva utveck­lingen av vuxnas lärande framåt, och hur samhället kan bevara vuxnas lärande som en bärande och fram­skjuten del i utveckling och tillväxt, har genom just dessa grenar; samverkan, projektinitiering, forskning och kunskapsspridning, gett många svar. Men också många fortsatt spännande frågor.
 
   
I samband med Encells 20-årsjubileum hölls ett seminarium med titeln 'Livslångt lärande för välbefinnande, mångfald och delaktighet'. Programmet spelades in och här kan du se inledningen, där Cecilia Bjursell adresserar livslångt lärande i ett internationellt perspektiv.
 
   
Joel Hedegaard och Martin Hugo presenterade en del av sin forskning om välbefinnande och delaktighet i folkhögskolan vid Encelss 20-årsjubileum. 
Forskningen visar hur personer med högfungerande autism, som har farit illa i utbildningssystemet innan, hittat sin plats på folkhögskolan.
 
   
Anders Dybelius talar om historieämnets betydelse för bildning och lärande senare i livet. Anders har bland annat frågat deltagare vid Senioruniversitetet om deras känslor kring och intresse för ämnet historia.
 
   
Varje år utlyser vi på Encell en tävling riktad till studenter som skriver sin uppsats på svenska högskolor och universitet, de bästa uppsatserna belönas med 10 000 kronor. För att delta i tävlingen ska uppsatsen skickas in i pdf-format senast den 30 juni 2022.
Vinnarbidragen i 2021 års upplaga av tävlingen handlade om kompetensutveckling i organisationer samt intresseinventering inom vägledningspraktiken.
 
   
 
   
Tips på konferenser:
 
Thirteenth International Conference On Networked Learning, 16-18 May, Sundsvall
The focus of the conference is research and practice that addresses relational aspects of learning; interplay between human beings; development with an emphasis on dialogical learning, collaborative and cooperative learning; and learning in social networks.

The 9th Nordic Conference on Adult Education and Learning, 18-29 May, Vestfold
The 9th NAEL conference constitutes a meeting place for researchers, policy makers, organisational leaders and practitioners. Speakers, plenary debates, and paper sessions will discuss how adult education can turn todays' challenges into new opportunities and support the development of societies where new possibilities are generated.
 
ESREA Triannial Conference, September 29- October 2, Milano
The 10th Conference will inevitably be marked by the experience of the pandemic, but we want to make it a positive, reflexive moment to look at the future. Adult education research and interventions are now asked to mobilise their best energies, knowledge, and creativity to interrogate the many controversial, non-linear effects of the ongoing ecological, economic, social changes, and to offer plausible and sustainable answers.

Ytterligare konferenser finns här.