Det här är ett nytt nyhetsbrev från Kompetenscenter välfärdsteknik som regelbundet kommer att utges under projekttiden 2020-2022.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Vi är Kompetenscenter välfärdsteknik
 
Kompetenscentret består av samordnare, projektledare, kommunikatörer, administratör, konsulter i juridik, teknik och upphandling på SKR samt projektledare för de tio modellkommunerna. Den här gången får du träffa administratören och kommunikatören.
Helpdesk
 
Emma Hasselquist, administratör, SKR
– Som projektadministratör är min viktigaste uppgift att ge administrativt stöd till projektledarna. Jag håller ordning på anmälningar och utskick kring våra webbsändningar samt hjälper till att ge tekniskt stöd inför och under seminarier.
 
Gabriella Flodén, kommunikatör, SKR
– Jag stöttar projektet med den övergripande kommunikationen på nationell nivå, exempelvis genom att paketera och sprida information kring våra gemensamma aktiviteter. Mitt arbete är både strategiskt och operativt. Bland annat arbetar jag med att ta fram kanaler och innehåll som hjälper våra medlemmar i kommunerna att verksamhetsutveckla äldreomsorgen med digitala lösningar. Jag koordinerar också ett nätverk med kommunikatörer från de tio modellkommunerna. I nätverket diskuterar vi frågor som rör vår gemensamma kommunikation.
Kompetenscenter välfärdsteknik
 
Nyheter från modellkommunerna
 
 
Film om Eskilstunas utbildnings- och visningsmiljö
I Eskilstuna finns möjlighet för både invånare och medarbetare att se och prova olika former av digitala hjälpmedel i en utbildnings- och visningsmiljö. Se filmen med Camilla Ehrlund, utvecklare på vård- och omsorgsförvaltningen, där hon berättar och visar vad Stödet kan erbjuda.
Se filmen om Stödet i Eskilstuna
 
Webbapp samlar kommunens volontäruppdrag
Frivilligkraft möjliggör för Lundaborna att ge och ta emot hjälp kopplat till vardagssysslor. Lunds kommun har nu vidareutvecklat Frivilligkraft med en webbapp där medborgarna får en överblick över vilka uppdrag de kan engagera sig i. Vid frågor, kontakta 
sandra.west@lund.se.
Frivilligkraft i Lund
 
Motoriserade draglakan underlättar arbetet i Kramfors
För att underlätta för både medarbetare och brukare när vändningar ska göras i sängen genomför Kramfors kommun en pilot på motoriserade draglakan. Fem så kallade superanvändare i personalen har varit med från början och instruerar nu sina medarbetare i hur lakanen används.
Motoriserade draglakan i Kramfors
 
Eskilstuna kommun digitaliserar med stöd i forskning
Som en av landets tio modellkommuner för digitalisering inom äldreomsorgen har Eskilstuna valt att basera utvecklingsarbetet på aktuell forskning. Digitaliseringen ska fungera ur teknisk, ekonomisk och demokratisk synvinkel – och vara till nytta för kommunens medborgare och medarbetare.
Lärande exempel om Eskilstuna
 
Nyheter från myndigheter och andra organisationer
 
 
Ny webbplats stöttar kommuner med digital inkludering
Webbplatsen digin.nu är framtagen för frågor och utmaningar kopplat till digital inkludering och tillgänglighet. Fokus ligger på information, inspiration och vägledning. De fyra myndigheterna som står bakom webbplatsen är Post- och telestyrelsen (PTS), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Myndigheten för delaktighet (MFD) och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).
Digin.nu för digital inkludering och tillgänglighet
 
Digitopia - utställning om dagens digitala utveckling 
I december lanserades utställningen Digitopia i Norrköping som handlar om frågor kopplade till den digitala utvecklingen i dagens samhälle. Utställningen tar upp ny teknik såsom artificiell intelligens, robotar, digitalisering och automatisering. Kompetenscenter har bidragit till utställningen med röster från informationsfilmen: Så kan välfärdsteknik bidra till ökad trygghet i äldreomsorgen
Digitopia
 
Boktips: Hälso- och välfärdsteknik, vård i en föränderlig värld
Hälso- och välfärdsteknik är en nyligen utgiven antologi med fokus på implementering och användning av hälso- och välfärdsteknik. Boken riktar sig till studenter, men också till yrkesverksamma som vill utveckla sina kunskaper inom området hälso- och välfärdsteknik. Christine Gustafsson, kvalitets- och utvecklingschef i Eskilstuna kommun, har bidragit till bokens innehåll.
Hälso- och välfärdsteknik - Vård i en föränderlig värld
 
 
 
Evenemang
 
 
Konsekvensbedömningar av välfärdsteknik - introduktion
Ett inspelat seminarium som riktar sig till kommunal äldreomsorg som ska inleda eller har påbörjat ett systematiskt arbete med konsekvensbedömningar enligt GDPR av välfärdsteknik. Seminariet är en introduktion till en uppföljande workshop.
Till anmälan konsekvensbedömningar
 
Automatisering inom äldreomsorgen - organisatoriska förutsättningar
Inspelat seminarium om hur kommuner bygger upp en organisation för att strukturerat och kontinuerligt arbeta med automatisering av processer.
Seminariet riktar sig till kommunal äldreomsorg.
Till anmälan organisatoriska förutsättningar
 
11 jan kl. 13.00 – 13.45
Digitalt studiebesök i Kalmar
Kalmar kommun visar hur de arbetar med välfärdsteknik på ett av sina korttidsboenden. Kan korttiden vara en språngbräda för att få ut mer välfärdsteknik till våra omsorgstagare? Under besöket kan deltagare ställa frågor till nyckelpersonerna i arbetet.
Sista anmälningsdag 9 jan
 
25 jan eller 8 feb 2022
kl. 10.00 – 12.00
Automatisering inom äldreomsorgen - Processer i praktiken
Praktiskt arbete för att förbereda, välja ut och prioritera processer som lämpar sig för automatisering. När du anmäler dig får du tillgång till ett inspelat seminarium som förberedelse för denna workshop.
Sista anmälningsdag 23 januari
Sista anmälningsdag 6 feb
 
18 feb kl. 10.00 – 11.30
Kamera eller sensor vid digital tillsyn?
Ett seminarium om juridisk vägledning vid valet att använda kamera eller sensor vid digitala tillsyn inom äldreomsorgen. Det kommer även att finnas tid för frågestund.
Sista anmälningsdag 16 februari
 
Externa seminarier där Kompetenscenter medverkar
Framtidens äldreomsorg 2022
Lösningar för offentlig sektor 2022
 
Kompetenscenter välfärdsteknik
- trygghet och självständighet livet ut!
 
 
Hej! 
Du har fått det här nyhetsbrevet, eftersom du valt att prenumerera eller deltagit i något av Kompetenscenters webbseminarier. Via nedanstående länk kommer du till tidigare nummer och kan bli direktprenumerant.
Prenumeration Nyhetsbrev Kompetenscenter välfärdsteknik
Skicka e-post till redaktören eller helpdesk om du vill berätta vad du tycker om nyhetsbrevet.
 
Redaktör
Gabriella Flodén
08-452 79 86
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se