Årets sista nyhetsbrev från utbildningsnämnden
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Det här är nyhetsbrevet för dig som arbetar inom förskola och skola i Nacka! Här får du information om de ärenden som tagits upp i utbildningsnämnden.

I det aktuella nyhetsbrevet får du ett urval av ärendena från nämndsammanträdet den 2 december 2021.
 
UPPFÖLJNING AV LÅGA RESULTAT I ÅRSKURS 9
 
Uppföljning av låga resultat i årskurs 9
I Nacka kommun lämnar de allra flesta elever grundskolan med gymnasie-behörighet och goda meritvärden. Utbildningsenheten har följt upp de låga kunskapsresultaten för elever med slutbetyg från grundskolan läsåret 2020/21.
 
CHECKBELOPP OCH LIKVÄRDIGHETSRESURS 2022
 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 november 2021 om mål och budget inklusive checknivåer för år 2022. Utbildningsnämndens budget fastställdes till drygt 3 miljarder kronor. 2 748,6 miljoner kronor avser checkar och 302,9 miljoner kronor övriga kostnader.
 
 
RIKTLINJE FÖR SKOLSKJUTS 
 
Utbildningsnämnden har beslutat om en riktlinje om skolskjuts för barn och elever i behov av omfattande särskilt stöd.

Riktlinjen tydliggör utbildningsnämndens ansvar som hemkommun.
 
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
Detta är årets sista nyhetsbrev och utbildningsenheten passar på att önska en God Jul och ett Gott Nytt År!

Nästa nyhetsbrev kommer efter utbildningsnämndens sammanträde
den 24 februari 2022.
 
 
Har du frågor eller känner du någon som vill prenumerera på nyhetsbrevet, skriv till utbildningsenheten@nacka.se