Prioriterat arbetsmiljöarbete möter kompetensutmaningen
 
Välfärdsjobben och arbetsmiljön har varit i fokus under pandemin. Att prioritera arbetsmiljöarbetet är en viktig strategi för att möta välfärdens kompetensutmaning, enligt en ny rapport från SKR.
Strategi för att möta kompetensutmaningen
 
Vd-krönika
 
 
Arbetsmiljön är ett av välfärdens viktigaste verktyg
 
Välfärdsjobben är meningsfulla och stimulerande, men också både utmanande och svåra. För att behålla kompetens och locka fler till en människonära karriär är arbetsmiljöarbetet ett av våra viktiga verktyg.
 
Få nya satsningar i nationell transportplan
 
Trafikverket har presenterat sitt förslag till nationell transportplan för åren 2022-2033. Trots en historiskt stor ekonomisk ram innehåller planen få nya satsningar.
− När man stoppar in nya stambanor i den nationella planen skapar det en undanträngning av andra nödvändiga åtgärder i transportsystemet, säger Anders Knape, SKR:s ordförande.
Viktiga infrastrukturprojekt riskerar att trängas undan
 
Ivo lägger enorm börda på kommunerna
 
Inspektionen för vård och omsorg har gått från att främst arbeta med riktade tillsyns­insatser med hög kvalitet till ett större fokus på att samla in stora mängder data. Det väcker oro, skriver SKR:s ordförande Anders Knape i en debattartikel i Svenska Dagbladet. 
Kommunerna behöver en tillsynsmyndighet som de har tillit till
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av covid-19
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av covid-19-pandemin. Det finns bland annat vanliga frågor och svar i arbetsgivarrelaterade frågor som uppdateras kontinuerligt samt frågor och svar om vaccinering.
Covid-19 och SKR:s arbete med coronaviruset
 
Skolan är ingen isolerad ö
Skolan brottas, liksom samhället i övrigt, med stora utmaningar. Men att flytta besluten längre från elever, vårdnadshavare och skolpersonal är inte lösningen. Det skriver Mats Gerdau, ordförande i SKR:s beredning för utbildningsfrågor, tillsammans med Kenneth Handberg, vice ordförande i beredningen, i en debattartikel i Dagens Samhälle.
Viktiga aspekter saknas i utredning om förstatligande av skolan
 
Färre skador inom psykiatrisk vård
Andelen skador inom allmänpsykiatrisk vård minskade med drygt sex procentenheter mellan 2017 och 2020. Det visar en rapport från SKR som omfattar närmare 4000 journaler.
Rapport om skador inom psykiatrisk vård
 
Mänskliga rättigheter i fokus
Samtidigt som MR-dagarna äger rum uppmärksammar SKR mänskliga rättigheter i podcasten Demokratiresan. Från måndag till torsdag släpper SKR ett dagligt avsnitt som på olika sätt berör området. Det handlar om att öka valdeltagandet, bekämpa korruption, skapa samhällskontrakt och samarbeta genom internationellt partnerskap.
Lyssna på SKR:s podcast Demokratiresan
 
Ta del av lärdomar från pandemin inom kultur och fritid
Den 14–15 december arrangerar SKR en konferens om de erfarenheter som kommuner och regioner gjort inom kultur- och fritidsområdet under pandemin. SKR:s ordförande Anders Knape inleder och SKR presenterar sitt arbete med lärdomar från pandemin inom kultur och fritidsområdet.
Konferens om pandemierfarenheter inom kultur och fritid
 
Bloggar från SKR
 
 
Kommunernas kostnader för klimatförändringar är stora
Klimatmötet i Glasgow ser inte ut att ha landat i tillräckliga åtgärder för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Och oavsett hur utsläppsminskningarna går kommer klimatförändringarna innebära stora kostnader för kommunerna. Det skriver SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.
Ekonomibloggen
 
Hälften av alla över 65 år har nu fått tre doser vaccin
Nu vaccineras det för fullt i alla regioner, på alla fronter. De två senaste veckorna har omkring 400 000 personer i veckan vaccinerats. Och vaccinationstakten ser ut att fortsätta öka. Det skriver Emma Spak, SKR. 
Vårdbloggen
 
Ny utmärkelse för arbete med mänskliga rättigheter
Borås Stad är mitt uppe i den rättighetsmånad som syftar till att uppmärksamma alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna på lokal nivå. På den internationella dagen för mänskliga rättigheter delar Borås ut ett rättighetspris för första gången. Det skriver Cecilia Ramqvist, SKR.
Mänskliga rättigheterbloggen
 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Information från Folkhälsomyndigheten om covid-19
Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande information samt rekommendationer och med anledning av covid-19-pandemin. Följ myndighetens webbplats för aktuell information, statistik samt information om vaccinering. 
Information och rekommendationer om covid-19
 
Nya smittskyddsåtgärder från 8 december
Regeringen och Folkhälsomyndigheten har meddelat att ett första steg av utökade smittskyddsåtgärder och rekommendationer med anledning av den ökade spridningen av covid-19 införs den 8 december. Exempel på åtgärder är att arbetsgivare uppmanas att möjliggöra visst hemarbete, vuxna uppmanas att hålla avstånd i offentliga miljöer. 
Nya åtgärder för att begränsa smittspridning
 
Utökat skydd mot diskriminering
Utredningen om vissa frågor i diskrimineringslagen har lämnat sitt slutbetänkande. Utredningen föreslår bland annat ett utökat skydd mot diskriminering i viss offentlig verksamhet och förstärkt skydd mot diskriminering för arbetstagare när det bland annat gäller sexuella trakasserier.
Utredning föreslår utökat skydd mot diskriminering
 
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Marie Lindström

Nästa nummer kommer 14 december.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00