Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du exempelvis ta del av datum för Branschdagarna 2022, handbok för drönare i kommunal verksamhet, information från Adda samt axplock från omvärlden.
 
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
 
Kurser och arrangemang
 
 
Save the date: Branschdagarna 2022
Den 17-18 maj 2022 genomförs Branschdagarna 2022 så boka gärna upp dessa datum redan nu! Den årliga konferensen är medlemsexklusiv för alla medlemmar i FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor, även kallad Kommunfonden.
Läs mer om Kommunfonden och se om din kommun är medlem

Ledarskapsprogram Nära vård
SKR erbjuder chefer, ledare eller förtroendevalda ett ledarskapsprogram i omställningen till Nära Vård. Lokalförsörjning och fastighetsförvaltning i kommuner och regioner påverkas av – och kan påverka – omställningen. Det kan därför vara relevant för personer inom kommunala och regionala lokalförsörjnings- och fastighetsfunktioner att delta i programmet. Programmet finansieras av nationella medel och är kostnadsfritt för deltagarna.
Mer information finns här
 
Mer från SKR
 
 
Drönare i kommunal verksamhet - handbok
Sedan den 1 januari 2021 gäller nya regler för drönare och hur de får användas. Det nya regelverket ska underlätta utvecklingen av drönare samtidigt som den höga säkerheten behålls i takt med att drönartrafiken ökar. SKR har nu tillsammans med några kommuner tagit fram en handbok om drönare i kommunal verksamhet och vad det nya regelverket innebär.
Ta del av handboken här
Information till Addas kunder avseende förskolebyggnader
1. Erlandssons Bygg i Stockholm AB har avslutats som leverantör i samband med företagets konkursbegäran
2. Leverantören Flexators ramavtal överförs till Adateo som i helhet övertar samma ansvar
Läs mer på Addas webbplats
 
Nytt från omvärlden - ett axplock
 
 
23 klimatneutrala städer 2030
Viable Cities har nu samlat 23 större svenska kommuner för satsningen Klimatneutrala städer 2030. Kommunerna har tillsammans med fyra statliga myndigheter signerat ett klimatkontrakt.

Den 28 oktober samlades den högsta politiska ledningen i alla städer för lanseringen av fas 2 av satsningen Klimatneutrala städer 2030. Detta innebär nu att totalt 23 svenska städer – som tillsammans har 40 % av Sveriges befolkning – samarbetar för att öka takten av omställningen till klimatneutrala och hållbara städer.
Klimatkontraktet
Här kan du se eventet

Remiss om samhällsintressen vid upphandling
Regeringskansliet har föreslagit en skyldighet för upphandlande myndigheter och enheter att vid upphandling beakta klimatet, miljön, människors hälsa, djuromsorg samt sociala och arbetsrättsliga aspekter när det är relevant med hänsyn till upphandlingens syfte. Upphandlande myndigheter och enheter ska besluta om riktlinjer för hur det ska göras. Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 juli 2022. Remissen "En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling" har gått till ett 30-tal kommuner och regioner. Sista svarsdatum är 31 januari 2022.
Remiss om samhällsintressen vid upphandling

Webbseminarium den 14 december med aktuellt från Boverket
Ny lag om klimatdeklarationer och vägledning om vårdens arkitektur. Det är bara en del av innehållet i webbseminariet "Aktuellt från Boverket" som sänds den 14 december kl. 14–15. På seminariet ges information om IMD, Individuell mätning och debitering samt om vad som händer med de byggstöd som nu avvecklas efter beslut i riksdagen om statens budget.
Information och program på Boverkets webbplats

Upphandlingsmyndighetens klimatkrav på schaktmassor
Upphandlingsmyndigheten har tagit fram hållbarhetskriterier för schaktning och masshantering som kan användas vid upphandling av anläggnings- och husbyggnadsentreprenader samt vid projektering. Syftet är att göra det enklare att ställa krav på hantering av schaktmassor i projekten.
Läs mer på Upphandlingsmyndighetens webbplats
Ta del av hållbarhetskriterierna
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se