Nyhetsbrevet från Sveriges Kommuner och Regioner om Konkurrens och Valfrihet tar nu uppehåll till vecka 4. God jul och gott nytt år!
 
Nyheter från SKR
 
 
Krislägesavtalet: Avgörande för pandemivården
Avgörande för att klara vårdbemanningen under pandemin, men den långvariga krisen satte stor press på medarbetare och arbetsmiljö. Det visar en partsgemensam utvärdering av krislägesavtalet.
Ökat skydd för medarbetarna, höjda ersättningar samt tidsbegränsning för avtalet
 
Podden om välfärdsteknik
I serien Podden om välfärdsteknik kan du lyssna på intervjuer med intressanta personer som på olika sätt arbetar med digital transformation inom äldreomsorgen.
Inspirera kommuner att verksamhetsutveckla äldreomsorgen med stöd av digitala tjänster
 
Nödvändigt och välkommet med kommunförsök
Regeringen har nu tillsatt en utredning, som ska föreslå åtgärder för hur staten kan främja frikommunsförsök. SKR har länge efterfrågat försöksverksamhet och ser att det brådskar.
Kommuner är redo
 
"Ivo lägger enorm börda på kommunerna"
Inspektionen för vård och omsorg har gått från att främst arbeta med riktade tillsyns­insatser med hög kvalitet till ett större fokus på att samla in stora mängder data. Det väcker oro.
Myndigheterna behöver stötta socialtjänstens medarbetare, inte försvåra för dem
 
"Skolan är ingen isolerad ö"
Skolan brottas, liksom samhället i övrigt, med stora utmaningar. Men att flytta besluten längre från elever, vårdnadshavare och skolpersonal är inte lösningen.
Det måste föras en diskussion om konsekvenserna för det lokala samhället
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Vässa kunskaperna om hållbar upphandling med ny utbildning
SKR, regionerna och Adda har tillsammans tagit fram en webbaserad utbildning i hållbar upphandling. Utbildningen riktar sig till alla funktioner som är del av upphandlingsprocessen, exempelvis politiker, beslutsfattare, upphandlare, hållbarhetsstrateger och avtalsansvariga.
Ny webbutbildning inom hållbar upphandling
 
Framgångsrik samhällsutveckling genom ökad samverkan och fler affärer med sociala företag
Välkommen att delta i en seminarieserie i fyra delar om samverkan och affärer med sociala företag.
Välkommen online 30 mars 2022, klockan 9.00 – 12.00
 
Nya upphandlingsregler från den 1 februari 2022
Välkomna till ett entimmes webbsänt seminarium om de nya upphandlingsreglerna som träder i kraft den 1 februari 2022.
Välkommen19 januari 2022, klockan 9.00 – 10.00
 
Nytt från omvärlden
 
 
Proposition om primärvårdsreformen
Regeringen har 9/12 beslutat om en proposition om reformering av primärvården i Sverige som nu överlämnas nu till riksdagen för vidare hantering. I propositionen föreslås bland annat att val av utförare inom primärvården ska ske genom listning.
Möjligheten att få välja och få tillgång till en fast läkarkontakt förtydligas - Regeringen
 
Innovativ upphandling ska hjälpa dementa
Hur kan omsorgspersonal förstå personer med kognitiv svikt bättre – och därmed ge bättre stöd? Nu gör Karlstads kommun en innovationsupphandling som ska resultatera i nya lösningar. ”Det här är otroligt spännande”, säger Martin Magnusson, tillförordnad upphandlingschef.
Lösningarna ska vara skalbara - Inköpsrådet
 
Lärdomar från pandemin kommer att bidra till bättre vård och omsorg
Pandemin har inneburit en utmaning för såväl vården och omsorgen som tillsynen. Erfarenheterna från pandemin är att IVO har ett arbete att göra för att öka effekten av tillsynen och därmed bidra till förbättringar för vård- och omsorgstagare.
Förbättringsarbete för att agera snabbt och träffsäkert - IVO
 
Studie visar – idéburna bättre på kvalitet än privata
Forskarna Carl Dahlström, Rasmus Broms och Marina Nistotskaya vid Göteborgs universitet har i en nyligen publicerad studie tittat på skillnader på vårdens kvalitet inom området privat äldreomsorg, där även idéburet ingår. Studien visar att idéburna särskilda boenden för äldre håller högre kvalitet än privata.
I nästan alla utfallsvariabler så kommer de icke-vinstdrivande bäst ut - Famna
 
Kategoristyrning infriar förväntningar
De förväntade målen med kategoristyrning uppfylls. Det visar en studie från Göteborgs universitet där 11 upphandlade enheter undersökts.
Managementmetod från privat sektor anammas av den offentlig sektorn - Inköpsrådet
 
Bättre affärer med komplettering
Sedan två år har Adda Inköpscentral en mer tillåtande syn på kompletteringar och förtydliganden av anbud. Hur har utfallet blivit och vad säger domstolarna?
Nya generösa riktlinjer för att begära och tillåta förtydliganden och kompletteringar av anbud - Inköpsrådet
 
Aktuell debatt
 
 
”Risk för ett a- och ett b-lag”
Upphandling har blivit ett sätt att påverka världen till det bättre och krav på hållbarhet en allt viktigare del. Redskapen finns men klyftan ökar mellan dem som har resurser att ställa krav och de som saknar både kunskap och resurser, skriver Katarina Kenne på Dell.
Ofta mindre organisationer som hamnar i den sistnämnda kategorin - Upphandling 24
 
"Lika skolpeng är olikvärdig"
Skolpengssystemet där kommunala och fristående huvudmän får samma skolpeng är djupt orättvist anser skoldebattör Linnea Lindquist.
Elever som går i den kommunala skolan får sämre utbildning när klasskamrater byter till en friskola - Skola & Samhälle
 
"Upphandlingsmyndigheten: Stor potential för effektivare offentliga upphandlingar"
Ändamålsenliga inköpsorganisationer där medarbetarna inte bara förväntas följa regelverket utan också har mandat att arbeta strategiskt är en förutsättning för träffsäkra upphandlingar, skriver Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek.
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se