Utvärdering av krislägesavtalet ger lärdomar
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Utvärdering av krislägesavtal ger lärdomar
 
SKR, Sobona och de fackliga organisationerna i kommunsektorn har gjort en gemensam utvärdering av krislägesavtalet. Den visar att krislägesavtalet varit avgörande för att klara vårdbemanningen under pandemin, men den långvariga krisen satte stor press på medarbetare och arbetsmiljö.
– Utvärderingen visar att ett avtal som reglerar arbetsvillkor i intensiva krislägen behövs för att klara bemanningen, säger Jeanette Hedberg, förhandlingschef på SKR.
Krislägesavtalet - Avgörande för pandemivården
 
Ny SVJ-rapport 
 
Resultat från rapporten Prioritera arbetsmiljöarbetet visar bland annat att medarbetare i kommuner och regioner upplever sitt arbete som meningsfullt i högre utsträckning än andra. Att prioritera arbetsmiljöarbetet är en viktig strategi för att möta välfärdens kompetensutmaning.
– Vi vet att välfärdsjobben är meningsfulla, intressanta och stimulerande, men att det som lockar och engagerar samtidigt kan vara utmanande och svårt, säger Bodil Umegård, sektionschef på SKR.
Prioriterat arbetsmiljöarbete möter kompetensutmaningen
 
VD-krönika om vikten av att prioritera arbetsmiljön 
 
I arbeten som kretsar kring det mellanmänskliga mötet finns en inneboende stressfaktor i att man som medarbetare sällan lämnas oberörd. Jag kan inte föreställa mig en brandman som kliver in i ett rökfyllt trapphus, men samtidigt lämnar själ och hjärta på gatan utanför. Det skriver Staffan Isling, VD på SKR, i sin senaste krönika.
Arbetsmiljön är ett av välfärdens viktigaste verktyg
 
Blogg
 
 
Hälften av alla över 65 år har nu fått tre doser vaccin
Nu vaccineras det för fullt i alla regioner. Det är flera regioner i Sverige som nu ser en ökad smittspridning. Det är troligt att vården kommer belastas allt mer den närmaste tiden, med fler inlagda covid-patienter.

Läs inlägget på Vårdbloggen av Emma Spak 
 
 
Notiser
 
 
Medverka kostnadsfritt i jobbsprång för nyanlända akademiker
Jobbsprånget är ett praktikprogram för nyanlända akademiker som matchar kompetens och erfarenhet med arbetsgivares behov. Det är kostnadsfritt för arbetsgivare att medverka och praktikanterna är försäkrade av Arbetsförmedlingen.
Information om Jobbsprånget för arbetsgivare
Kurser och konferenser
 
 
Webbinarium för dig som utvecklar arbetsmiljön (9 december)
SKR bjuder in verksamhetschefer och HR-experter till ett webbinarium om nästa steg i att stärka arbetsmiljöarbetet samt fånga upp och nå ut till medarbetare i behov av stöd med anledning av coronapandemin.
Bortom pandemin - ny fas i arbetsmiljöarbetet?
 
Inspireras av kompetensmodeller och hur de tas fram (16 december)
SKR, Sobona och OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet bjuder in till en partsgemensam digital konferens i syfte att inspirera fler kommuner, regioner och kommunala företag att ta fram kompetensmodeller för strategisk kompetensförsörjning och yrkesutveckling.
Kompetensmodeller för verksamhets- och yrkesutveckling
 
Förebygg sjukfrånvaro utifrån forskning
SKR har genomfört ett utvecklingsarbete som fått positiva effekter på sjukfrånvaron. Det har resulterat i ett antal utbildningar kring hur du kan arbeta med ett risksgruppsorienterat arbetssätt. Nu erbjuds nya tider för informationsträffar i december och januari. För introduktionsutbildningen finns tillfällen i januari och februari 2022.
 
 
Redaktör
Dena Akaber
dena.akaber@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se