Kunskapsstyrningen brobryggare för tandvården och Inera tar över Nationellt kliniskt kunskapsstöd
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
 
 
Kunskapsstyrningen brobyggare för tandvården
 
Tandvård och munhälsa är en viktig del av flera personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Systemet för kunskapsstyrning har underlättat samarbete och förenklat spridning av kunskapsstöd för tandvård.

Vårdförloppen sätter in tandvården i ett sammanhang
 
Inera får utvecklingsansvar för Nationellt kliniskt kunskapssöd
 
Från årsskiftet tar Inera över ansvaret från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för nationell redaktion och teknisk plattform för Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Samarbetet och processerna inom nationellt system för kunskapsstyrning fortsätter som tidigare.

Inera tar över den nationella redaktionen
 
Nytt vårdprogram om obstruktiv sömnapné
 
Obstruktiv sömnapné hos vuxna är en folksjukdom som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och övervikt. Ett nytt vårdprogram beskriver och värderar de behandlingsformer för sömnapné som används i Sverige.

Vårdprogrammet ska leda till likvärdig vård
 
Evenemang
 
 
19 januari: Vårdprogram ohälsosamma levnadsvanor
Webbinarium där NPO levnadsvanor går igenom nationellt vårdprogram för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

30 mars – 1 april: Internationell konferens om hälsa, vård och omsorg
Vård- och omsorgskonferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare i Göteborg.

Till kalendariet

Se webbinarium om vårdförlopp hjärtsvikt
Den 2 december hölls ett webbinarium (del 2) om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för hjärtsvikt.

Se webbinariet i efterhand
 
Nationella programområden bidrar till utredning om vårdgaranti
 
Den statliga delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården utreder en eventuell utökad vårdgaranti. De har haft dialoger med nationella programområden för att diskutera för- och nackdelar med en utökad vårdgaranti.

Dialoger om vårdgarantin
 
Kvalitetsregister har bidragit till världsledande vård av för tidigt födda
 
Neonatalregistret (SNQ) och forskningsstudier som genomförts på dess data har bidragit till förbättringar och mer jämlik vård. Resultaten har använts för att bygga upp nationella riktlinjer för både handläggning vid födsel, behandling och för uppföljning av barnen i högre ålder. Barnen och föräldrarna har idag tillgång till samma vård idag var de än bor.

Kontinuerliga förbättringar för de för tidigt födda
 
Patientrapporterade mått – tydliggörande av ansvar vid insamling
 
Patientrapporterade mått samlas in inom hälso- och sjukvården för att få kunskap om hur patienterna själva upplever sin hälsosituation och den vård de får. Insamlingen görs i nuläget av kvalitetsregister samt av regioner och deras privata vårdutförare. Men juridiska, medicinska och etiska skäl pekar på att de sistnämnda bör vara huvudansvariga för insamlingen.

Ansvar vid insamling av patientrapporterade mått
 
Läkemedel och medicinteknik
 
Podden Rådet från NT-rådet: Är snabbt lika med bra?

Att ta fram nya läkemedel, det måste ta tid. Men pandemin har visat att det går att snabba på processen. Genom ökat samarbete och påskyndande i alla delar har vaccin kunnat tas fram på rekordfart. Men är snabbt lika med bra? Blir nyttan och effekten av nya behandlingar svårare att värdera?

Lyssna på podden Rådet

Metoder för gendiagnostik vid bröstcancer i rekommendation till vården

Två produkter för att utföra gendiagnostiska prognostester vid bröstcancer rekommenderas nu av Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) till vården. Syftet är att undvika över- respektive underbehandling med cytostatika.

Produkterna ska förutsäga risken för metastaser
God jul och gott nytt år önskar stödfunktionen
 
Den nationella stödfunktionen vid SKR önskar alla en god jul och ett gott nytt år! Tack till er alla för gott samarbete under det gångna året, vi ser fram emot fortsatt goda samarbeten under 2022 för att bidra till visionen om att vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa.

Den nationella stödfunktionen nås som vanligt via e-post kunskapsstyrning-vard@skr.se även under helgerna. Svarstiden kan dock vara någon dag längre än vanligt.

Jul- och nyårshälsningar från
Marie Lawrence och Sophia Björk, samordnare stödfunktionen
 
Om nyhetsbrevet
 
Nyhetsbrevet riktar sig till dig som har ett uppdrag i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, samt till dig som arbetar med närliggande frågor.

Prenumerera på nyhetsbrevet
Om nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård