Vaccineringsarbetet skalar upp igen
 
Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att alla mellan 18 och 65 år ska få en tredje dos vaccin tidigast sex månader efter sin andra dos.
– Regionerna har under hela året visat på stor flexibilitet i vaccinationsarbetet. Nu skalar regionerna återigen upp, säger Marie Morell, ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation.
Intensivt arbete i regionerna med att vaccinera mot covid-19
 
Vd-krönika
 
 
Kraftsamling ska ge åtta miljoner en tredje dos
 
Muterade virusvarianter och ökad smittspridning i omvärlden utgör skäl till oro. Vaccinationerna är vår väg ut ur pandemin. Efter nya besked från Folkhälsomyndigheten skalar regionerna snabbt upp vaccineringsarbetet.
 
Krislägesavtalet har varit avgörande för pandemivården
 
Sedan mars 2020 har krislägesavtalet varit aktiverat totalt 14 gånger i sammanlagt tio regioner. Avgörande för att klara vårdbemanningen under pandemin, men den långvariga krisen satte stor press på medarbetare och arbetsmiljö. Det visar en partsgemensam utvärdering av krislägesavtalet.
Partsgemensam utvärdering av krislägesavtalet
 
Otydlig ansvarsfördelning hämmar utveckling i regionerna
 
Den otydliga ansvarsfördelningen som råder mellan länsstyrelserna och regionerna hämmar utvecklingskraften i länen. Det gäller särskilt landsbygdsutveckling och bredbandsutbyggnad.
− Att de statliga länsstyrelserna och regionerna har snarlika uppdrag är inte ett effektivt utnyttjande av våra offentliga resurser, säger SKR:s ordförande Anders Knape.
Otydlighet bidrar till ineffektiva insatser
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av covid-19
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av covid-19-pandemin. Det finns bland annat vanliga frågor och svar i arbetsgivarrelaterade frågor som uppdateras kontinuerligt samt frågor och svar om vaccinering.
Covid-19 och SKR:s arbete med coronaviruset
 
Omfattande insatser för att öka vaccinationskapaciteten
Regionerna gör nu omfattande insatser för att skala upp vaccinationskapaciteten och möjliggöra effektiv vaccinering med en tredje dos till alla över 18 år. Det visar SKR:s månadsrapport till regeringen om regionernas planering och genomförande av vaccinering mot covid-19.
Regionernas arbete med vaccinering mot covid-19
 
Gemensamma insatser mot livmoderhalscancer
SKR:s styrelse rekommenderar alla regioner att delta i projekt mot livmoderhalscancer med samtidig vaccination och screening mot humant papillomvirus (HPV).
Projekt för att utrota livmoderhalscancer
 
Bortom pandemin – ny fas i arbetsmiljöarbetet
SKR bjuder den 9 december in verksamhetschefer och HR-experter till ett webbseminarium om nästa steg i att stärka arbetsmiljöarbetet samt fånga upp och nå ut till medarbetare i behov av stöd med anledning av coronapandemin. Under webbinariet deltar forskare med expertis inom ledarskap, arbetsmiljöforskning och psykisk hälsa och delar med sig av sina perspektiv, lärdomar och konkreta råd.
Webbinarium 9 december 13.00-15.00
 
Ny omgång av Modellkoncept för jämställdhet
Nu kan kommuner och regioner anmäla intresse för att delta i nästa omgång av SKR:s Modellkoncept för jämställdhet med start i september 2022. I konceptet jämställdhetsintegrerar deltagarna sina system för styrning och ledning, genom systematiska jämförelser och ömsesidigt lärande. Syftet är att kunna erbjuda likvärdig service och jämställd resursfördelning till alla grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar. Jämställdhetsintegrering genom ömsesidigt lärande
 
Bloggar från SKR
 
 
Den beslutade statsbudgeten ger relativt liten påverkan
De nyligen beslutade ramarna för statsbudgeten nästa år ser ut att få relativt små konsekvenser för kommuner och regioner. Främst skulle sektorn beröras av ett antal budgetposter som riksdagen ännu inte har tagit beslut om. Det skriver SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.
Ekonomibloggen
 
Vården flyttar hem
Många regioner står i startgroparna att införa egenmonitorering för allt större patientgrupper. Ett stort skifte i vården som kan underlätta vardagen för många patienter. Det skriver Emma Spak, SKR.
Vårdbloggen
 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Information från Folkhälsomyndigheten om covid-19
Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande information samt rekommendationer med anledning av covid-19-pandemin. Följ myndighetens webbplats för aktuell information, statistik samt information om vaccinering. 
Information och rekommendationer om covid-19
 
Nya rekommendationer från 1 december 
Folkhälsomyndigheten har beslutat om åtgärder för att motverka ökad smittspridning av covid-19. De nya rekommendationerna berör bland annat åtgärder för att minska smittspridning vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt för handelsplatser. 
Åtgärder för minskad smittspridning och belastning på vården
 
Vaccinationsbevis möjliggörs för allmänna sammankomster
Regeringen har beslutat om en ändring i begränsningsförordningen som gör att vaccinationsbevis kan användas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från den 1 december 2021. Polismyndigheten har också sammanställt information om de nya reglerna som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. 
Regeringen möjliggör användande av vaccinationsbevis
Polisens samlade information om nya regler från 1 december
 
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Marie Lindström

Nästa nummer kommer 7 december.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00