Se över ert sortiment i RSK-databasen, EDP ny dokumenttyp, genomförda utbildningar 2021 och GOD JUL
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
SE ÖVER ERT SORTIMENT I DATABASEN

December är här och det börjar lacka mot jul. Som vanligt ber vi er se över ert sortiment, så att det är aktuellt för marknaden.

Den första januari 2022 tar vi ut en lista på de artiklar som är aktiva i databasen och de ligger till grund för årsavgiften som faktureras i januari 2022. Prisjusteringen för 2022 är +2%.

Passa gärna på också att kontrollera att det står rätt adress och telefonnummer under era kontaktuppgifter (syns också ut mot RSK-databasen). När ni ändå är inne och tittar på de uppgifterna är det en bra idé att gå igenom de användare som är aktiva. Har någon slutat på företaget ska man också avaktivera dem som användare, så att de inte längre kan logga in i administrationsverktyget.
 
EPD (Environmental Product Declaration)

En ny dokumenttyp ”Miljövarudeklaration (EPD)” är tillagd i RSK-databasen och avser en miljövarudeklaration EDP (Environmental Product Declaration) framtagen enligt ISO14025 / EN 15804.

Eftersom byggprocessen står för en förhållandevis stor del av vår klimatpåverkan har det blivit allt vanligare från kundledet att ställa krav på att analysera miljöpåverkan från byggprodukter ur ett livscykelperspektiv.

Allt fler leverantörer arbetar också idag med att ta fram så kallade EPD:er för hela eller delar av sitt sortiment. Förväntningen att kunna hämta och förmedla dessa som en del av produktinformationen på RSK-numret har ökat.

Det pågår flera projekt inom miljö- och hållbarhetsområdet och som ett första steg vill vi nu möjliggöra för de tillverkare som har tagit fram EPD:er att dokumentet kan förmedlas via RSK-numret ut i marknaden, på den publika sidan rskdatabasen.se och via integration till anslutna grossister.

Länk till RSK-formatet: https://www.vvsinfo.se/rsk-databasen/rsk-formatet/
 
 
GENOMFÖRDA UTBILDNINGAR 2021

Under 2021 (som ju har varit ett annorlunda år för oss alla) har vi genomfört 6 grundutbildningar i administration VVSIN och 5 ETIM-seminarier. Vi har också haft ett par välbesökta seminarier om Scip-databasen och Scip-nummer för särskilt inbjudna.


Eftersom det alltid kommer att vara omsättning av personal på företagen kommer vi att fortsätta att hålla våra utbildningar. Antingen digitalt över Teams, som idag, eller på plats på vårt kontor vid Hornstull i Stockholm.

Vi har ännu inte lagt ut datum för utbildningar under våren men när de kommer finns de på vår hemsida: https://www.vvsinfo.se/rsk-databasen/aktuella-utbildningar/
 
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

Vi passar också på att önska alla våra användare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År, med förhoppningar om att 2022 blir ett riktigt bra år.