Play movie
Folkbildningsbonanza
 
Med folkbildningen menas vanligtvis den verksamhet som pågår vid folkhögskolor och i studieförbund runt om i landet. Det är en omfattande verksamhet som ska svara upp mot både samhällets och enskilda deltagares behov av lärande och utbildning. Men trots enorma förväntningar på att folkbildningen ska lösa frågor som rör exempelvis demokratiutveckling, integration och skolmisslyckanden, har det funnits knappt med forskning att luta sig mot. Tills nu. I september startade en forskarskola för folkhögskolans lärare finansierad direkt av regeringen. Sällan tror jag att en forskarskola har mottagits med samma glädje och förhoppningar. Det är en fin startpunkt för ett viktigt arbete.

Cecilia Bjursell
Centrumledare Encell
 
   
I september påbörjade tolv folkhögskollärare en resa mot licentiatavhandling. Ett stort steg för dem, med förhoppning om att resultatet blir ett jättelikt språng för folkhögskoleforskningen. Vi har pratat med Andreas Fejes om hur forskarskolan blev till och vad som händer under den första tiden.
 
   
Folkhögskollärarna som har påbörjat sin forskarutbildning inom ramen för lic-forskarskolan är spridda över landet. Den som har längst till sitt lärosäte är Jenny Viklund, som är antagen till Linköpings universitet och som arbetar som lärare och kursföreståndare på Umeå folkhögskola. Tre av de tolv folkhögskollärare som har antagits till forskarskolan finns på Göteborgs universitet, där professor Johan Söderman med kollegor håller i trådarna. En av de tre är Gustav Fridolin, som är lärare i historia och religion på Stadsmissionens folkhögskola i Stockholm.
 
   
Satsningen på en forskarskola för folkhögskollärare blev verklighet i september 2021. Sex folkhögskollärare antogs till Linköpings universitet, tre antogs till Göteborgs universitet och tre till Jönköping University. Här berättar Richard Linberg, folkhögskollärare på June folkhögskola och antagen till forskarskolan vid Jönköping University, om varför han sökte och hur han ser på forskarskolan.
 
   
Mimer – Nationellt program för folkbildningsforskning bjöd nyligen in till sin årliga konferens, den här gången med fokus på kulturarv och folkbildning. När Henrik Nordvall, föreståndare för Mimer, summerar den menar han att det var ett steg på vägen till att bredda diskussionen om folkbildning.
 
   
Hans-Åke Höber är folkhögskolläraren som blev rektor, som sedan blev bildningskonsulent och nu dessutom kan titulera sig forskare vid Göteborgs universitet. Han är nu ett år in på resan till en licentiatavhandling, med ena foten kvar hos arbetsgivaren Västra Götalands bildningsförbund.
– Jag tycker att det är så kul att gräva i den egna myllan på något sätt, säger han om forskningen.
 
   
Efter nyår kommer en bok fylld av berättelser från personer som har arbetat inom folkhögskolan, huvudsakligen lärare och rektorer. Om hur man kom till folkhögskolan, varför man stannade kvar, om nya utbildningar som startats, skolor som har flyttats och erfarenheter som gjorts. Boken Nya folkhögskoleminnen ges ut av Folkhögskolans veteranförening, som under tidigt 2000-tal gav ut böckerna Folkhögskoleminnen I-III.
En generation till har precis lämnat folkhögskolevärlden. Det kunde vara intressant att göra en samling igen med sådana här personliga erfarenheter, säger Signild Håkansson. 
 
   
 
   
 
   
Tips på konferenser:
 
2022 European Learning & Teaching Forum, 17-18 February, Bilbao
The European Learning & Teaching Forum is an EUA event that provides an opportunity for participants to meet and discuss developments in learning and teaching at European universities. The Forum builds on EUA’s work with its member universities on this topic. Alongside the bottom-up approach, the Forum makes use of EUA’s extensive policy work in European higher education. The Forum is an ideal event for vice-rectors for academic affairs, deans, and management involved in learning and teaching. It also welcomes students, policy-makers and other stakeholders in higher education.

Att praktiskt arbeta med validering, 23-24 mars, Göteborg
Syftet med konferensen är att få inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte om det operativa genomförandet av validering, inom både utbildning och arbetsliv.
 
Nordisk konference om voksnes matematiklæring 2022, 25-26 april, Köpenhamn 
Matematiske færdigheder og kompetencer er en væsentlig forudsætning for voksnes aktive deltagelse i samfundet samt en betingelse for tilknytning til arbejdsliv og adgang til uddannelse. På konferencen vil forskere og praktikere præsentere synsvinkler på områder, der er centrale i forhold til voksnes matematiklæring.

Ytterligare konferenser finns här.