Lyssna på kommunerna när Arbetsförmedlingen reformeras
 
Behov av dialog, tydligare styrning av Arbetsförmedlingen och säkrad lokal närvaro. Det är några av medskicken i SKR:s yttrande om arbetsmarknadspolitiken.
− Regeringen och Arbetsförmedlingen behöver bjuda in kommuner och regioner till dialog och samråd i det fortsatta reformarbetet. Det kommer att leda till en hållbar reformering där olika utmaningar och möjligheter som finns på lokal och regional nivå tas om hand, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
SKR:s yttrande
 
Mer från SKR
 
 
Dags att godkänna nya avtal för ekonomiskt bistånd
Större delen av Sveriges kommuner använder i dag tjänsten SSBTEK. De avtal som anslutna kommuner ingått för att använda tjänsten behöver nu godkännas.
Godkänna nya avtal
 
Konferenser
 
 
Fokus ekonomiskt bistånd
Välkomna till den årliga konferensen för ekonomiskt bistånd den 4 februari 2022. Vi lyfter aktuella frågor inom arbetsmarknadspolitiken, sjukskrivna som saknar SGI, bostäder och digitalisering.
Anmälan
 
Utbildningar
 
 
Individbaserad systematisk uppföljning
En utbildning som erbjuder praktiskt stöd för er som vill hitta sätt att följa upp och utveckla arbetet med insatser för att stödja individer till egen försörjning.
Anmälan
Framgångsrik samhällsutveckling genom ökad samverkan och fler affärer med sociala företag
Välkommen att delta i en seminarieserie i fyra delar om samverkan och affärer med sociala företag. 
Anmälan
 
Webbsändningar
 
 
Aktuella satsningar  inom gymnsieskola ochn vuxenutbildning
Den 6 december är det dags för SKR:s webbsända informationsmöte för kommunala skolchefer/förvaltningschefer inom utbildning.
Temat på detta möte är aktuella satsningar och reformer inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen. 
Anmälan
Så försörjer du ditt digitala ekosystem
Vill du bli en bättre beställare av digitala tjänster och stöd? På seminariet lyfter vi erfarenheter och strategiskt viktiga frågor för att uppnå en ändamålsenlig försörjning av digitala tjänster och stöd i skolan. Vi presenterar också en första version på beställarstöd.
Anmälan
Agenda för integration
I nästa webbsändning Agenda för integration den 10 december kl. 9.00 kommer vi få ett nyhetssvep från SKR och information om situationen för afghanska medborgare i Sverige. Vi kommer också få ta del av Riksrevisionens granskning av införandet och tillämpningen av bosättningslagen. 
Agenda för integration
 
Om arbete och integration
 
 
Nyhetsbrevet Arbete och integration kommer ut cirka en gång i månaden. Brevet vänder sig till dig som arbetar med frågor som rör arbetsmarknad, integration eller ekonomiskt bistånd inom en kommun. Kom gärna med tips på ämnen, synpunkter eller frågor kring innehållet.
Redaktör
Johanna Kreicbergs

Ansvarig utgivare
Roy Melchert
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se