Nyhetsbrev nr.15 år 2021
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkomna till SKR:s nyhetsbrev om medborgardialog!
 
En tidig julklapp!
Göteborgs stad har fått en tidig julklapp då medborgarbudgeten "Din idé - medborgarbudget i samverkan" fick ett fint hedersomnämnade från juryn för den internationella utmörkelsen för framgångsrikt arbete med medborggardialog. Vi gratulerar Göteborg till utmärkelsen, mer info längre ned. 

Vi noterar också att Helsingfors stad nu har avslutat röstningen i sin medborgarbudget där staden avsatt 8,8 miljoner Euro för medborgare att komma med idéer om utveckling och därefter fått rösta fram de förslag som kommer att genomföras.

Vi har äntligen uppdaterat vår e-utbildning för introduktion till medborgardialog, nvänd den gärna, se info nedan.

Om ni vill ta direkt kontakt med oss är våra mailadresser: fnamn.enamn@skr.se  
Lena Langlet, Anders Nordh, Malin Svanberg, Nils Munthe, Anna-Lena Pogulis
 
SKR: E-utbildning medborgardialog
SKR har utvecklat en e-utbildning inom medborgardialog. Den ger dig som förtroendevald och tjänsteperson grundkunskaper i hur du kan skapa system, struktur och kultur för medborgardialog som en del i styrningen. Utbildningen har ett uppdaterat innehåll från och med 2021.
 
SKR: Demokratiresan en podcast - Avsnitt 51 Migrantens röst
I deta avsnitt smtalar vi med Bi Puranen som leder den svenska forksningen för World Values Survey där man också gör särskilda studier kring migranter, en grupp som sällan kommer med i forksningsstudier, deras röst hörs inte. 
Medverkande: Bi Puranen, forskare och Generalsekreterare vid Worls values Surve
Programledare: Anders Nordh SKR

Länk till podcast avnsitt 51
 
 
Göteborg Stad har fått en internationell utmärkelse för sitt arbete med Medborgarbudget
För 15:e gången delar IOPD ut en utmärkelse för framgångsrikt arbete med medborgardialog. Av de 51 finalisterna som utvärderats av experter från hela världen lyfter juryn fram Göteborg Stad som får ett hedersomnämnande. De uppmärksammas för sitt arbete med medborgarbudget "Din ide - medborgarbudget i samverkan".

Läs mer om utmärkelsen och "Din idé" här

Om IOPD - The International Observatory on Participatory Democracy (IOPD) is an international network open to all cities, organizations and research centers interested in learning about, exchanging and applying experiences of participatory democracy at the local level. It was founded in 2001 within the framework of the European Commission’s URB-AL program for decentralized cooperation and its official constitution was in November 2001 in Barcelona, during the 1st IOPD Conference. Also, since 2006 it works together with United Cities and Local Governments (UCLG).
 
SKR: Erbjudande - Medborgardialog i fokus - digital föreläsning inom medborgardialog
Grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov. I vilket sammanhang föredragen genomförs avgörs lokalt.
 
Läs mer på SKR:s hemsida

Gör din intresseanmälan här

Frågor: anna-Lena.pogulis@skr.se
 
 
Helsingfors: Helsingforsborna har röstat om hur staden kommer att använda 8,8 miljoner euro!
Vi skapar tillsammans ett drömmarnas Helsingfors. OmaStadi.
Omastadi är Helsingfors sätt att genomföra deltagande budgetering (medborgarbudget) . Helsingfors använder 8,8 miljoner euro för att förverkliga stadsbornas idéer. Idéer lämnas och utvecklas på stadens webbplats. I samutvecklingsskedet utvecklar man tillsammans idéerna till genomförbara förslag. Under hösten 2021 röstade helsingforsborna om förslagen.
 
Dialogguiden: Barn + brädspel = Framtidens Lidköping
I samband med arbetet gällande Lidköpings nya stadsutvecklingsplan har ett samarbetsprojekt med Högskolan i Skövde genomförts.
Inom ramen för utbildning inom spelutveckling och kursen serious games - vilket betyder spel i nyttosyfte - har en grupp studenter utvecklat brädspelet Stadbyggarna, i syfte att locka en yngre publik att börja prata stadsplanering.

Läs mer på Dialogguiden

Dialogguiden: Innovativ dialog med hjälp av LEGO för att stärka ungas delaktighet i Järfälla kommun
Traditionella dialoger passar ofta unga som har lättare att framföra sina åsikter i samtal och dialog och har vana av att påverka. LEGO® SERIOUS PLAY® ger möjlighet för alla att uttrycka sina tankar om utvecklingen av lokalsamhället och möjliggör för fler att bygga sina tankar kring kommunen de lever i. Med syfte att lyfta ungas tankar och upplevelser kring att vara ung i Järfälla har demokratiutvecklingsverksamheten i tre år i rad genomfört halvdagworkshop med ungdomsambassadörerna kring frågeställningarna:
  • Hur du upplever att det är att vara ung i Järfälla?
  • Hur ser andra på unga i Järfälla?
  • Hur du vill att Järfälla är för unga i framtiden?
Läs mer på Dialogguiden
 
SKR skrift: Medskapande omställningsarbete - Backcastingexpeditioner för Agenda 2030
Denna skrift ger konkreta beskrivningar av några metoder och arbetssätt som "backcasting", "kryssning och expedition", samt praktiska tips på hur man kan ta sig an arbetet med ett medskapande omställningsarbete.

Skriftens innehåll har tagits fram av professor John Holmberg på Chalmers i Göteborg och dennes doktorand Johan Holmén, på uppdrag av SKR.

Ladda ned skriften här
 
People Powered: Participatory Budgeting via National Law -webbinar
On December 14, researchers and practitioners will present our new report, “Participatory Budgeting via National Law: What Works and What Doesn’t,” at a webinar during the 2021 Open Government Partnership (OGP) Global Summit week. Register today and spread the word!
In the webinar, you’ll hear directly from the authors about the report’s key findings, including why governments adopt national PB laws, the four different types of laws, what we know about their impact, and best practices for increasing their impact.

More information at People Powereds website
 
 
SKR: Demokratiutmärkelse för skolklasser
SKR utlyser en andra omgång för en Demokratiutmärkelse för skolklasser. Högstadieskolor och gymnasier erbjuds att utarbeta förslag på hur demokratin kan stärkas och utvecklas för framtiden.

Elever i högstadieskolor och gymnasium kan lämna förslag på hur de tycker demokratin skulle kunna utvecklas i sin region eller i sin kommun. Förslagen kan vara smala och beröra specifika frågeställningar, eller breda och systemövergripande. Men fokus i förslagen ska särskilt vara på den nära demokratin i kommuner och regioner.

Läs mer på SKR:s hemsida
 
 
 
 
Redaktör
Anders Nordh
fornamn.efternamn@skr.se
08-452 74 35
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se