Nyheter, tips och information från Nacka vatten och avfall
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

Välkommen till Nacka vatten och avfalls nyhetsbrev för flerbostadshus och samfälligheter!
 

Här informerar vi om sådant som är aktuellt just nu gällande avfallshanteringen. Det kan till exempel röra nya tjänster och abonnemang men också information om taxan. Här ger vi även tips och råd kring matavfallsinsamling, hur ni kan minska på avfallsmängderna samt hur ni kan nå ut till era boende med information.
 
Återvinn julen!
 
Nu i juletider ökar mängden kartong och andra förpackningar och risken är stor att miljörum och återvinningsstationer blir överfulla. Här kommer några tips:
  • Uppmana till att förpackningar plattas ihop. Affisch finns att ladda ner här.
  • Kartong kan även lämnas till kretsloppscentralen i containern för wellpapp.
  • Frigolit kan lämnas för återvinning på Östervik kretsloppscentral.
Insamling av elavfall
Mängden elavfall ökar också under julen, såsom trasiga ljusslingor och batterier. Här vill vi tipsa om att alla butiker som säljer elutrustning också tar emot elavfall. Läs mer om butikers elavfallsinsamling här.
Vi har även elreturskåp på ett antal platser i kommunen. Där kan du lämna in smått elavfall, batterier och ljuskällor. Läs mer om elreturskåpen och var du hittar dem här
 
Hjälp oss sprida information om julgransinsamlingen!
 
Helgen den 15-16 januari 2022 har vi containrar för julgransinsamling uppställda på olika platser i Nacka. Med julgransinsamlingen vill vi underlätta för Nackaborna att bli av med sin julgran och minska risken för att granarna dumpas och skräpar ner.

Här hittar du mer information och affisch att skriva ut och sätta upp i porten!
 
Ändringar gällande insamling av returpapper
 
Från och med 1 januari 2022 är kommunerna ansvariga för att samla in returpapper. Ändringen gäller bara returpapper och sker som en följd av regeringens beslut att producentansvaret för returpapper ska upphöra.

Föreningar som idag har avtal med en entreprenör som hämtar returpapper vid fastigheten måste se över sina avtal. Endast de fem entreprenörer som Nacka vatten och avfall har upphandlat för insamling av returpapper får anlitas efter årsskiftet.

Läs mer om insamling av returpapper här.
 
BRF Utsikten i Sickla samlar årligen in 4 ton textil
 
Möt BRF Utsikten som har haft fastighetsnära insamling av textil sedan 2016. Boende erbjuds möjlighet att lämna både hel och trasig textil via klädbehållare från Human Bridges. En bra service som gör att mindre textil slängs bland de vanliga soporna. Enkelt och uppskattat av de boende, enligt intervju med styrelsen.

Läs hela intervjun här.
 
Infomaterial på webben
 
På vår nya webbplats för flerbostadshus och samfälligheter har vi samlat massor av matnyttigt som kan hjälpa och inspirera dig i arbetet med avfallssortering och avfallsminimering. 
Här finns bland annat:
  • affischer och matavfallsfolder
  • vägledning kring bottentömmande behållare
  • vägledning och checklista för utformning av avfallsutrymmen
  • checklista för ökad sortering
  • checklista för minskat avfall
 
Påverka avfallsavgiften - minska avfallet #5
 
Du kan påverka den rörliga delen av avfallsavgiften genom att minska avfallsmängderna, öka källsorteringen, sortera ut matavfallet och minska matsvinnet. Med minskad mängd avfall i kärlen kan antalet kärl och tömningar minskas.

Här är några tips:
Fler tips kommer i nästa nummer!
 
God jul och gott nytt år!
 
 
Nyhetsbrevet
 
Har du frågor eller känner du någon som vill prenumerera på nyhetsbrevet, skicka ett mail till avfall@nvoa.se

Anmälan till nyhetsbrevet kan även göras via denna länk.