Lyssna på kommunerna när Arbetsförmedlingen reformeras
 
Behov av dialog, tydligare styrning av Arbetsförmedlingen och säkrad lokal närvaro. Det är några av medskicken i SKR:s yttrande om arbetsmarknadspolitiken.
− Regeringen och Arbetsförmedlingen behöver bjuda in kommuner och regioner till dialog och samråd i det fortsatta reformarbetet, säger Anders Knape, SKR:s ordförande.
SKR:s yttrande på förslag om reformerad arbetsmarknadspolitik
 
Vd-krönika
 
 
Konsten att bygga en utbildningstrappa som håller
 
Arbetslösheten går ner. Det är positiva besked. Tyvärr gäller det inte för de långtidsarbetslösa. De som har varit arbetslösa två år eller mer kommer inte tillbaka i arbete. Det är en utvecklingen vi alla måste bidra till att bryta. Att få fler att fullfölja sin utbildning är en av grundstenarna.
 
Överläggning om olovliga stridsåtgärder
 
Det är inte tillåtet att arbetstagare i organiserad form utövar påtryckning på arbetsgivare för att ställa krav på högre lön och villkorsförbättringar under tid då kollektivavtal gäller.
− Samordnade protestaktioner som bryter mot fredsplikten är inte tillåtna och parterna har då en lagstadgad skyldighet att vidta åtgärder för att se till att de upphör, säger Jeanette Hedberg, SKR:s förhandlingschef.
Viktigt med fortsatt dialog i regionerna om arbetsmiljön
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av covid-19
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av covid-19-pandemin. Det finns bland annat vanliga frågor och svar i arbetsgivarrelaterade frågor som uppdateras kontinuerligt samt frågor och svar om vaccinering.
Covid-19 och SKR:s arbete med coronaviruset
 
Regionernas miljöarbete minskar klimatpåverkan
Regionernas miljöarbete visar på flera positiva resultat. SKR har presenterat årets resultat av Öppna jämförelser där man jämfört regionernas miljöarbete under året. 
Öppna jämförelser - miljöarbetet i regionerna
 
Förstatligande av skolan – ett hot mot den lokala demokratin?
En pågående utredning har i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag om ett förstatligande av skolan. En sådan förändring skulle innebära att ansvaret för skolan flyttas från kommunsektorn till staten. SKR bjuder in till ett digitalt seminarium den 22 november för att diskutera vad det skulle innebära för skolans styrning och roll i samhället. 
Webbinarium 22 november om förstatligande av skolan 
 
Nytt nyhetsbrev inom vård och hälsa
Nu finns ett nytt nyhetsbrev som samlar innehåll från SKR inom området vård och hälsa. Nyhetsbrevet vänder sig till dig som arbetar med vård och hälsa i kommun och region, eller är intresserad av frågorna. Du kanske är verksamhetschef, samordnare, projektledare, verksamhetsutvecklare eller jobbar i verksamheten.
Prenumerera på nyhetsbrevet Vård och Hälsa
 
Bloggar från SKR
 
 
Är verkligen ökad statlig styrning svaret?
Den statliga styrningen ökar trots intentionerna om det omvända. Det är som att försöka fixa välfärdens alla utmaningar med ett enkelt svar trots att bevisen pekar på helt andra behov av lösningar. Det skriver Annika Wallenskog, SKR:s chefekonom.
Ekonomibloggen
 
Tillgång till vård viktigare än antal vårdplatser
Debatten om vårdens tillgänglighet borde inte handla om det totala antalet sjukhussängar utan om var patienterna bäst vårdas. Det skriver Emma Spak, SKR. 
Vårdbloggen
 
Vi utvecklar ÖJ grundskola och gymnasieskola
Uppföljning och analys. Jag har funderat en hel del på dessa begrepp över åren. Kanske har jag fortfarande fler frågor än svar, vilket jag tänker är bra. Att ställa frågor är grunden för att uppföljningen ska vidga min förståelse och leda mig framåt. För det är inte enkelt att få till ett bra uppföljningsarbete. Det skriver Monica Sonde, SKR.
Skolbloggen
 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Information från Folkhälsomyndigheten om covid-19
Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande information samt rekommendationer med anledning av covid-19-pandemin. Följ myndighetens webbplats för aktuell information, statistik samt information om vaccinering. Myndigheten har också publicerat nya scenarier för pandemins utveckling. 
Information och rekommendationer om covid-19
 
Sverige är tredje mest digitaliserade landet i EU
Varje år publicerar EU-kommissionen en ranking över EU-ländernas digitalisering. Sverige hamnar i år på plats tre över EU:s mest digitaliserade länder. Rankingen utgår ifrån områdena humankapital, uppkoppling, integration av digital teknik inom näringslivet och digitala offentliga tjänster.
Sverige i topp inom digitalisering i EU
 
Självstyret har varit bra för möjligheterna att hantera pandemin
Kommunforskning i Västsverige har presenterat en rapport om det kommunala självstyrets förutsättningar och möjligheter vid krishantering under covid-19-pandemin. Rapporten visar att kommuner och regioner har hanterat konsekvenserna av pandemin väl, bland annat tack vare decentraliserade organisationer och lokalt ansvarstagande. 
En fungerande offentlig verksamhet i vardag och i kris
 
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Marie Lindström

Nästa nummer kommer 23 november.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00