Vi utvecklar ÖJ grundskola och gymnasieskola
 
Inom kort publicerar SKR Öppna jämförelser för grundskolan, som firar 15 år i år. De senaste åren har flera förändringar gjorts i syfte att ge kommunerna ett lättillgängligt stöd för analys och utveckling. Nu tar vi ännu ett steg på den vägen. Läs mer om Monica Sondes tankar om uppföljning och analys i SKR skolblogg.
 
 
Förstatligande av skolan – ett hot mot den lokala demokratin? webbinarium 22 november
 
En pågående utredning har i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag om ett förstatligande av skolan. Hur skulle ett förstatligande påverka inte bara skolans styrning utan också den roll skolan kan spela som sammanhållande kitt i samhället? Välkommen till ett webbinarium där bland annat detta kommer att diskuteras.
 
 
Handbok för gymnasieantagning 2022-2023 publicerad
 
SKR:s handbok för gymnasieantagning samlar alla bestämmelser gällande gymnasieantagningen och råd kring hur bestämmelserna kan tillämpas. Handboken är ett stöd för alla som arbetar med antagningen till gymnasieskolan eller på annat sätt ansvarar för dessa frågor. SKR uppdaterar årligen handboken med nya bestämmelser på området.
 
 
Demokratiutmärkelse för skolklasser
 
Med anledning av demokratins 100 års jubileum bjuder SKR återigen in högstadie- och gymnasieklasser att under hela hösten delta i utmärkelsen om hur den lokala demokratin kan stärkas och utvecklas. Fokus ska vara på den nära demokratin i kommuner och regioner. Eleverna bestämmer själva hur förslagen ska lämnas in (t.ex. filmer, spel, musik, konstverk, skriftligt).
 
Webbsänt informationsmöte för skolchefer 
 
Den 6 december är det dags för SKR:s webbsända informationsmöte för kommunala skolchefer/förvaltningschefer för utbildning. Varmt välkommen att börja dagen med oss!  Denna gång står aktuella satsningar och reformer inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen på agendan. 
 
 
Var med och kraftsamla för ungas hälsa
 
Regeringens kommitté för främjande av ökad fysisk aktivitet, Folkhälsomyndigheten, Skolverket, Sveriges Kommuner och Regioner, Friskolornas Riksförbund och Generation Pep går samman och stödjer Sveriges skolor för att öka den fysiska aktiviteten och bryta det långvariga stillasittandet under skoldagen. På kommitténs hemsida hittar du fakta, tips och inspiration som elever, skolledare, lärare och skolpersonal kan använda tillsammans. Du kan även se ett webbinarium med fakta och kunskap om fysisk aktivitet med exempel från skolor.
 
 
Fler webbsändningar och konferenser 
 
 
Så försörjer du ditt digitala ekosystem (6 december, webbinarium)
Bli en bättre beställare av digitala tjänster och stöd i skolan! Erfarenheter och strategiskt viktiga frågor för att uppnå en ändamålsenlig försörjning. Vi presenterar också en första version på beställarstöd.
Så försörjer du ditt digitala ekosystem
Nya sätt att använda befolkningsdata för att stärka hälsan (22 november, webbinarium)
Vilka barn riskerar att inte få stöd i tid och vad beror det på? Det är ett tema i den första delen av en digital seminarieserie som anordnas av SKR och Folkhälsomyndigheten med fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete. 
Nya sätt att använda befolkningsdata för att stärka hälsan
Efter pandemin - ny fas i arbetsmiljöarbetet? (9 december, webbinarium)
SKR bjuder in verksamhetschefer och HR-experter till ett webbseminarium om nästa steg i att stärka arbetsmiljöarbetet samt fånga upp och nå ut till medarbetare i behov av stöd med anledning av coronapandemin.
Efter pandemin - ny fas i arbetsmiljöarbetet?
Se i efterhand: Likvärdig och kompensatorisk förskola
Du som missade webbsändningen den 29 oktober med tema likvärdig och kompensatorisk förskola har möjlighet att se den i efterhand. 
Likvärdig och kompensatorisk förskola
Se i efterhand: Barn 0-5 år som växer upp i utsatta områden – vad säger forskningen? (webbinarium, tillgängligt tom 1 december)
Forskare presenterar tillgänglig kunskap utifrån olika perspektiv på hälsa och utveckling hos barn 0-5 år. Perspektiv som belyses är bland annat hälsan hos barn som växer upp i utsatta områden, tillgång till en bra förskola för alla barn och språkutveckling hos barn som växer upp i segregerade områden.
Barn 0-5 år som växer upp i utsatta områden
 
Identifiera, bemöta och undervisa om antisemitism
 
Skolverket har nyligen lanserat en webbsida med stöd för att identifiera, bemöta och undervisa om antisemitism. Sidan riktar sig främst till lärare och annan skolpersonal på högstadiet och gymnasiet.
 
 
Mer information med anledning av Covid -19
 
 
Kommunens ansvar för förskola/skola
SKR får många frågor från medlemmar om konsekvenser av olika beslut och hur de ska hanteras av huvudmännen. Här samlar vi löpande information som rör huvudmannens roll och ansvar för förskola och skola med anledning av Covid -19. 
 
 
Frågor och svar om arbetsgivares ansvar 
SKR har sammanställt information om de regelverk som gäller ur ett arbetsgivarperspektiv med anledning av Covid-19. 
 
 
Information från myndigheterna
Skolverket och Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande sin information till skolor och förskolor om Covid -19. 
 
 
Redaktör:
Hanna Sällemark

Ansvarig utgivare:
Maria Caryll
Sveriges Kommuner och
Regioner

www.skr.se
08-452 70 00