Det här är ett nytt nyhetsbrev från Kompetenscenter välfärdsteknik som regelbundet kommer att utges under projekttiden 2020-2022.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Vi är Kompetenscenter välfärdsteknik
 
Kompetenscentret består av samordnare, projektledare, kommunikatörer, administratör, konsulter i juridik, teknik och upphandling på SKR samt projektledare för de tio modellkommunerna. Här får du träffa tre representanter för modellkommunerna.
Kompetenscenter välfärdsteknik 
Helpdesk
 
Manólis Nymark, jurist
– Jag stödjer Kompetenscentret i att uttolka lagstiftningen för att nyttiggöra välfärdsteknik i verksamheten. Utmaningarna är många och teknikutvecklingen ligger före lagstiftningen som då riskerar att bli en trång sektor för utveckling. I seminariet ”Får man använda kamera i äldreomsorgen” tar jag upp rättsliga förutsättningar för att använda kamera i den kommunala vården och omsorgen.
 
Li Langemark, affärsrådgivare och Gustav Blomberg, upphandlingsjurist på ADDA AffärsConcept
– Vi arbetar med rådgivning och utbildning kopplade till inköp av välfärdsteknik. Vi hjälper bland annat till med stöd vid inköp av mobila trygghetslarm och rådgivning vid upphandling av läkemedelsautomater. Lyssna gärna på poddavsnittet om upphandling där vi berättar mer.
Poddavsnitt om upphandling
 
Nyheter från modellkommunerna
 
 
Uddevalla visar upp välfärdsteknik i hemmiljö
Smarta lösningar genom välfärdsteknik skapar nya möjligheter till självständighet och trygghet i det egna hemmet. Därför visar Uddevalla kommun upp en inspirationsmiljö på aktivitetscentret Ryttaren. Där får besökarna tips på hjälpmedel som underlättar vardagen och möjlighet att lära känna kommunens välfärdstekniska lösningar såsom kameror för fjärrtillsyn, medicingivare och digitala lås. 
Inspirationsmiljön på Ryttaren
 
Nyheter från myndigheter och andra organisationer
 
 
Svenskarna och internet: Var femte pensionär använder inte internet alls
Enligt Internetstiftelsens senaste rapport använder de allra flesta i Sverige (det vill säga 9 av 10) internet dagligen, mestadels genom mobilen. Samtidigt använder var femte pensionär fortfarande inte internet överhuvudtaget, bland annat av oro för att bli lurade på nätet. De äldsta riskerar att hamna i eller lever i ett digitalt utanförskap.
Rapporten svenskarna och internet
 
 
 
Evenemang
 
 
30 nov kl. 13.00 – 13.45
Digitalt studiebesök i Borås
Ett digitalt studiebesök inriktat på de satsningar som gjorts i syfte att öka den digitala inkluderingen bland seniorer. Syftet med studiebesöket är att informera, inspirera och sprida kunskap till andra kommuner som befinner sig i liknande utvecklingsarbete.
Sista anmälningsdag 26 nov
 
1 dec – 25 apr 2022
Automatisering i äldreomsorgen - organisatoriska förutsättningar 
Ett inspelat seminarium för kommunal äldreomsorg som ska inleda eller påbörjat ett systematiskt arbete med automatisering. Seminariet är en introduktion till en uppföljande workshop.
Automatisering i äldreomsorgen
 
1 dec – 27 jan 2022
Konsekvensbedömningar av välfärdsteknik 
Ett inspelat seminarium för kommunal äldreomsorg som ska inleda eller påbörjat ett systematiskt arbete med konsekvensbedömningar enligt GDPR av välfärdsteknik. Seminariet är en introduktion till en uppföljande workshop.
Konsekvensbedömning av välfärdsteknik
 
9 dec kl. 9.30 – 11.00
Att införa digitala lås i ordinärt boende
Välkommen till ett seminarium om att införa digitala lås i ordinärt boende. Seminariet riktar sig till kommuner som inte använder digitala lås och kommuner som precis påbörjat ett införande.
Sista anmälningsdag 7 december
 
Kompetenscenter välfärdsteknik
- trygghet och självständighet livet ut!
 
 
Hej! 
Du har fått det här nyhetsbrevet, eftersom du valt att prenumerera eller deltagit i något av Kompetenscenters webbseminarier. Via nedanstående länk kommer du till tidigare nummer och kan bli direktprenumerant.
Prenumeration Nyhetsbrev Kompetenscenter välfärdsteknik
Skicka e-post till redaktören eller helpdesk om du vill berätta vad du tycker om nyhetsbrevet.
 
Redaktör
Gabriella Flodén
08-452 79 86
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se