Nyheter från SKR
 
 
Ny väg till innovativa välfärdslösningar
Sveriges kommuner och regioner tog under 2020 fram handboken ”Ny väg till innovativa välfärdslösningar” denna handbok är nu översatt och finns att tillgå på SKR:s webbutik. Handboken handlar om hur kommuner och regioner kan finna nya vägar till välfärdslösningar genom att utveckla samverkan och skapa affärer med sociala företag.
En handbok om samverkan med sociala företag

Skriften finns även att läsa på engelska här
 
Valfrihetssystem i kommuner, beslutsläget 2021
SKR sammanställer två gånger per år en översikt av beslutsläget i införandet av Lag om valfrihetssystem, LOV, i Sveriges kommuner. Senaste uppgifterna är hämtade till och med oktober 2021.
Karta LOV i kommuner 2021
 
Valfrihetssystem i regioner, beslutsläge
SKR sammanställer en gång per år förekomst av regionernas beslutade och annonserade valfrihetssystem enligt LOV. Antalet införda valfrihetssystem 2021 uppgår till 106 stycken.
Senaste sammanställningen över beslutsläget 2021
 
Välfärdsbrott ett växande problem i kommunerna
Tjänstepersoner utsätts kontinuerligt för otillåten påverkan visar en ny rapport från SKR. Bland annat behövs bättre verktyg och samordning för att komma till rätta med välfärdsbrott.
Otillåten påverkan är allt vanligare
 
Den nya visselblåsarlagen
Den 17 december 2021 träder lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, i kraft.
Kort information om vad den nya lagen innebär
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Vässa kunskaperna om hållbar upphandling med ny utbildning
SKR, regionerna och Adda har tillsammans tagit fram en webbaserad utbildning i hållbar upphandling. Utbildningen riktar sig till alla funktioner som är del av upphandlingsprocessen, exempelvis politiker, beslutsfattare, upphandlare, hållbarhetsstrateger och avtalsansvariga.
Ny webbutbildning inom hållbar upphandling
 
Översiktskurs i offentlig upphandling
En webbsänd endags översiktskurs som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Välkommen 23 november 2021 klockan 9:00-16:00
 
Lär dig mer om hållbar upphandling
Regeringen har presenterat ett förslag som innebär att hållbarhetskrav måste ställas vid offentlig upphandling. På detta frukostseminarium kommer vi prata om varför hållbar upphandling är en integrerad del i inköpsprocessen.
Välkommen 7 december, klockan 8.30 – 9.00
 
Nytt från omvärlden
 
 
Ändamålsenliga inköpsorganisationer
Tänk om. Det börjar med dig. En stor del av våra skattekronor går till offentliga inköp. Du som leder arbetet i en kommun behöver säkerställa att de offentliga inköpen bidrar till en hållbar samhällsutveckling och skapar samhällsnytta. Och att varje skattekrona ger maximal effekt.
Välkommen 14 december klockan 11:30-12:30 - Upphandlingsmyndigheten
 
Välkommen på konferens om att främja konkurrens i upphandlingar
Nu kan du anmäla dig till Konkurrensverkets digitala konferens om att främja konkurrens i upphandlingar som vi arrangerar den 2 december.
Välkommen torsdag 2 december, klockan 9:00-15:00 - Konkurrensverket
 
Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform
En reformering av primärvården har inletts, med särskilt fokus på tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet. Målet med omställningen är att patienten ska få en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Målet är också att patienten ska vara delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser och att en effektivare användning av hälso- och sjukvårdens resurser ska kunna uppnås.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 - Regeringen
 
Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av livsmedelsprodukter
Den 1 november 2021 trädde lag (2021:579) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter i kraft. Lagen förbjuder vissa uppräknade otillbörliga handelsmetoder i den kommersiella relationen mellan leverantörer och köpare och påverkar offentlig upphandling av jordbruks- och livsmedelsprodukter.
Otillbörliga handelsmetoder, svarta och gråa listan - Upphandlingsmyndigheten
 
IVO fortsätter att granska särskilda boende för äldre
IVO har vid tidigare granskningar konstaterat en alltför låg nivå när det gäller medicinsk vård och behandling av personer på särskilda boenden för äldre (SÄBO). Därför fortsätter tillsynen, bland annat med ytterligare journalinhämtning.
Pandemin har medfört och synliggjort många allvarliga brister - IVO
 
En lag som kräver omtag
Vårdanalys har undersökt hur patientlagens efterlevnad ser ut i dag och hur den utvecklats över tid, utifrån patienternas perspektiv. Man gör också en fördjupning om vad patienters möjlighet att välja vårdgivare i offentligt finansierad öppenvård har inneburit för hälso- och sjukvården, och hur patienter ser på den möjligheten.
Uppföljning av patientlagens genomslag, med en fördjupning om valfrihet - Vårdanalys
 
Ett förenklat upphandlingsregelverk
Regeringen har lagt fram ett förslag om att ändra i flera lagar som gäller upphandling. Regelverket ska förenklas för offentliga upphandlingar under EU:s så kallade tröskelvärden. De nya reglerna ska också omfatta upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster samt så kallade B-tjänster. Myndigheter som upphandlar ska inte behöva efterannonsera upphandlingar under ett visst belopp. De nya reglerna börjar gälla den 1 februari 2022. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
Beslut - Reglerna som gäller upphandling ska förenklas - Riksdagen
 
Aktuell debatt
 
 
”Stryp inte tillgången till sjukvårds­försäkringar”
Politiska förslag som försvårar eller förhindrar tillgången till privata sjukvårds­försäkringar riskerar att slå mot småföretagen. Det skriver Anders Morin och Emma Unevik, Svenskt Näringsliv.
Hur tillgängligheten i den skatte­finansierade vården ska förbättras - SvD
 
”Alla elever fick vända sig till valfri snabbmatskedja”
Eventuella likheter med sjukvården är helt avsiktliga, skriver allmänläkaren Andreas Thörneby om sin berättelse om Näringslösa kommun som lät snabbmatskedjorna ordna skolmaten.
Parallell till finansieringen av distanssjukvård via riksavtalet för utomlänsvård - Dagens Medicin
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se