De senaste publikationerna, författningarna, remisserna, yttrandena och filmerna.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Publicerat av Boverket
 
Oktober 2021
Nya publikationer
 
 
Startbidraget till byggemenskaper
Boverket beskriver här de byggemenskaper som fått statligt stöd i form av startbidrag, med fokus på de planerade bostadsprojektens läge, omfattning, karaktär och syfte. Rapporten innehåller också lägesrapporter från byggemenskaperna själva. Avslutningsvis kommenterar Boverket stödvillkoren utifrån hur stödet har fungerat så här långt.
 
Nya och ändrade författningar
 
Inga författningar publicerades under oktober 2021.
 
Boverkets remisser
 
Inga remisser publicerades under oktober 2021.
 
Boverkets yttranden över andras remisser
 
 
Boverkets filmer
 
Inga filmer publicerades under oktober 2021.
 
Om nyhetsbrevet
 
I nyhetsbrevet Publicerat av Boverket ser du publikationer, ändrade författningar, Boverkets remisser, yttranden över andras remisser och filmer som Boverket har publicerat under den senaste månaden. Nyhetsbrevet kommer ut i början av varje månad.
 
På gång
 
I kalendern hittar du möten och konferenser som Boverket deltar i.
Kalender
Nyheter
 
Här hittar du Boverkets senaste nyheter.
Nyheter
Prenumerera
 
Läs tidigare utskick och prenumerera på våra andra nyhetsbrev.
Prenumerera