Det här är nyhetsbrevet för dig som arbetar inom förskola och skola i Nacka! Här får du information om de ärenden som tagits upp i utbildningsnämnden.

I det aktuella nyhetsbrevet får du ett urval av ärendena från nämndsammanträdet den 10 november 2021.
 
BERÄKNINGEN AV RELATIV NÄRHET FINJUSTERAS
 
Riktlinjerna för placering av elever i förskoleklass och grundskola har reviderats när det gäller beräkningen av relativ närhet. Framöver kommer denna beräkning inte att avrundas till närmaste hundratal meter.
 
GODKÄNDA UTLANDSSKOLOR KRAV FÖR SKOLPENG  UTOMLANDS
Utbildningsnämnden har beslutat att det från och med hösten 2022 endast blir möjligt att ansöka om skolpeng och programpeng utomlands för elever som går i godkända utlandsskolor.

Detta för att bättre kunna säkerställa utbildningens kvalitet och innehåll samt att utbildningen respekterar de värderingar som en kommunal finansiering bör säkerställa.
 
 
VÅGA VISAS ÅRSRAPPORT -INGA OBSERVATIONER UNDER PANDEMIN
Årsrapporten redogör för verksamheten läsåret 2020-2021 inom utvärderings-samarbetet Våga Visa, som utgår från barn- och elevperspektivet och syftar till ökad måluppfyllelse i förskola och skola.
 
 
Har du frågor eller känner du någon som vill prenumerera på nyhetsbrevet, skriv till utbildningsenheten@nacka.se