Kommuner och regioners insatser avgörande under pandemin
 
Coronakommissionen presenterade nyligen sin andra delrapport. I den beskrivs det arbete som utförts i kommuner och regioner som avgörande i hanteringen av pandemin.
Pandemin har visat kommuners och regioners enorma kapacitet
 
Vd-krönika
 
 
Hälso- och sjukvården står stadigt när det blåser
 
Coronakommissionens andra delbetänkande bekräftar det vi känt till under hela pandemin: Hälso- och sjukvårdens enorma kunskap och förmåga att ställa om har räddat liv. Vårdpersonalen gör enastående insatser i en period som saknar motsvarighet i modern tid.
 
Hot och hat påverkar vår demokrati
 
Var fjärde förtroendevald utsattes för hot, hat och våld under mellanvalsåret 2020. Det visar politikernas trygghetsundersökning 2021 från Brottsförebyggande rådet. 
– Vi närmar oss nu ett valår då de förtroendevalda kommer att synas mer ute på gator och torg för att möta medborgarna, vilket kan leda till att de blir än mer utsatta, säger SKR:s ordförande Anders Knape.
De förtroendevalda påverkas i sitt uppdrag och privatliv
 
Tredje dos kräver bättre framförhållning 
 
Regionerna har kapacitet att vaccinera stora grupper med en tredje dos mot covid-19, men de behöver bättre framförhållning och tydligare besked från myndigheterna.
− Regionerna behöver få besked i god tid när vaccinationerna av olika grupper ska påbörjas och vara klara, för att kunna förbereda sina organisationer, säger Emma Spak, SKR.
Inte tillräckligt tydliga besked från staten om dos tre
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av covid-19
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av covid-19-pandemin. Det finns bland annat vanliga frågor och svar i arbetsgivarrelaterade frågor som uppdateras kontinuerligt samt frågor och svar om vaccinering.
Covid-19 och SKR:s arbete med coronaviruset
 
Ökad vaccinationstäckning bland omsorgspersonal
Vaccinationstäckningen bland omsorgspersonalen ökar. Ökningen för fullvaccinerad hemtjänstpersonal är 13 procentenheter och för personal på särskilt boende 8 procentenheter jämfört med vecka 34.
Glädjande att vaccinationen av omsorgspersonal ökar
 
Sveriges klimatanpassning kräver statliga åtgärder
Ansvaret för att stärka Sveriges motståndskraft vid höga vattennivåer kan inte bara vila på kommunerna. Nu behöver regeringen ge kommunerna konkret stöd för att genomföra de åtgärder som krävs – med utvecklad lagstiftning, tydligare ansvarsfördelning och mer statlig expertstöd. Det skriver SKR:s ordförande Anders Knape i en debattartikel i Altinget. 
Staten måste göra mer för att underlätta förebyggande insatser
 
SKR:s podcast Demokratiresan släpper jubileumsavsnitt
Nu har SKR:s podd Demokratiresan, som hördes första gången för cirka 2,5 år sedan, släppt sitt 50:e avsnitt. Avsnittet innehåller tillbakablickar på demokratifrågor som tidigare har tagits upp i podden. Hur gick det till exempel med ungas delaktighet och vad var det nya samhällskontraktet egentligen?
Lyssna på podcasten Demokratiresan
 
Bloggar från SKR
 
 
Nu måste staten följa finansieringsprincipen
Förändrade lagar som inte finansierats, ökad verksamhet och kostnadsökningar gör att individ- och familjeomsorgen har stora utmaningar. Det skriver SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog. 
Ekonomibloggen
 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Information från Folkhälsomyndigheten om covid-19
Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande information samt rekommendationer med anledning av covid-19-pandemin. Följ myndighetens webbplats för aktuell information, statistik samt information om vaccinering. Myndigheten har också publicerat nya scenarier för pandemins utveckling. 
Information och rekommendationer om covid-19
 
Tredje dos vaccin rekommenderas till fler grupper
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 65 år och äldre, personal inom hemsjukvård, hemtjänst och särskilt boende ska erbjudas en tredje dos vaccin mot covid-19. Enligt myndighetens rekommendation är det regionerna som beslutar om när de olika grupperna ska erbjudas vaccin.
Fler rekommenderas påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19
 
Coronakommissionen presenterar sitt andra delbetänkande
Den 29 oktober publicerade Coronakommissionen sitt andra delbetänkande: Sverige under pandemin. Delbetänkandet fokuserar på Sveriges hantering av smittspridning och smittskydd samt sjukvård och folkhälsa. 
Coronakommissionen: Sverige under pandemin
 
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Marie Lindström

Nästa nummer kommer 9 november.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00