Nya rubriker i administrationsverktyget, Utbildningar och seminarier under hösten
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
NYA RUBIKER OCH FUNKTIONER I VVSIN

Vi har ändrat om lite i menyerna. Dels för att det ska bli lättare att hitta det man söker och dels för att det ska kännas mer logiskt. Systemadministration heter numera bara Administration. Funktionen Administrera varumärken ligger numera under Företag.

Vi har också en helt ny rubrik: Hjälp. Under Hjälp hittar du manualen, VVS-B (benämningsstandard), FAQ (vanligt ställda frågor och deras svar), senaste versionen av RSK-formatet samt en kort film om ETIM.
 
ETIM-SEMINARIER I HÖST

Under hösten har vi provat ett hålla utbildningarna lite utspridda, i stället för som tidigare samlat. Efter varje utbildningstillfälle har vi också haft ett ETIM-seminarie.

Seminariet är fokuserat på att arbeta med ETIM i databasen och ger tips om hur man enklast arbetar med att ETIM-berika sina artiklar i databasen. Det finns ett utbildningstillfälle kvar i höst och det finns två ETIM-seminarier.

Utbildningen är den 23 november och ETIM-seminarierna är den 9 november samt den 30 november. Anmälan till utbildning och/eller ETIM-seminariet "Att arbeta med ETIM i RSK-databasen hittar du här: https://www.vvsinfo.se/rsk-databasen/aktuella-utbildningar/Utbildningarna och seminarierna hålls över Microsoft Teams och är kostnadsfria.
 
FLER LÄGGER IN ETIM-DATA

Efter att vi haft utbildningar och ETIM-seminarier ser vi att det börjar röra på sig i cirkeldiagrammen som visar hur mycket information man lagt till i sitt sortiment. Glädjande nog har många inte bara börjat ETIM-berika utan också lägga till mer information om sina artiklar i databasen.

För att t.ex. grossister ska kunna anända informationen krävs det att man ligger på nivå "mellan" (ljusgrön) i första cirkeln. Då har man lagt till den information de efterågar som minimum.

I andra cirkeln ser man om man har undermåliga bilder eller saknar bilder på några artiklar.

I tredje cirkeln ser man hur mycket av sitt sortiment man har berikat med ETIM-egenskaper. Och har man inte berikat sitt sortiment, men vill komma igång så rekommenderar vi att man bokar in något av de ETIM-seminarier som finns kvar i år. Inte för att man måste ha gått på seminariet för att kunna berika utan för att man får lite start-fart om man gått på det.