Nyhetsbrev från 2030-sekretariatet
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Ser brevet konstigt ut? Klicka här
Klimatomställningen av transportsektorn

År 2030 ska den svenska transportsekorn minska sina utsläpp med 70% jämfört med 2010. 2030-sekretariatet är den nationella plattformen för samverkan mellan samhällets aktörer för att säkerställa att 2030-målet nås. I slutet av varje månad samlar 2030-sekretariatet nyheter kring transportomställningen i Sverige och avger en lägesrapport. Tipsa oss gärna om nyheter!
I blickfånget
Korten synas i Glasgow 
 
Vi såg nyligen en ohelig allians mellan Greta och den engelska drottningen Elisabeth II. De var överens om att det är mycket snack och lite verkstad. Greta uttryckte sig lite mer rakt på, drottningen i lite mer inlindade ordalag. Men budskapet var det samma.

PÅ COP26 i Glasgow är det upp till bevis för världens regeringar. De frivilliga åtaganden som antogs i Paris på COP21 skall nu resultera i officiella och skärpta planer på utsläppsminskningar. Över hundra länder har mål om "net zero", inga nettoutsläpp av växthusgaser till 2050. Den största utsläpparen, Kina, släpar med ett nollutsläppsmål först 2060, och den tredje största utsläppslandet, Indien, har ännu inte satt ett slutdatum.

Men mål år 2050 i all ära, men det är vad vi gör idag, i natt och imorgon som gör skillnad.

Men vi såg även en annan process födas i Paris. Näringslivet verkade börja ta miljöfrågan på allvar, och vi har sett flera banbrytande initiativ sedan dess. I Sverige har vi fossilfria drivmedel, Northvolt, Hybrit och elektrifieringsboomen. Fossilfritt Sverige har varit en katalysator för 22 färdplaner som alla sätter höga klimatmål.

Det är viktigt att det finns en balans mellan politiska initiativ och näringslivets planer så att styrmedel följer teknikutvecklingen. Nu är det upp till bevis för våra internationella politiker i Glasgow, och för våra svenska politiker i den kommande valrörelsen. Vi behöver fokusera på konkreta mål i takt med den allt snabbare teknikutvecklingen, och låt oss hoppas att vi inte fastnar i oändliga politiska diskussioner om detaljer


Jakob Lagercrantz
Vd, 2030-sekretariatet
På gång
Dags att nominera till laddguldet för fastighetsägare
 
2030-sekretariatet utser varje år en mottagare till den prestigfulla utmärkelsen laddguldet, hittills med fokus på den kommun som stått för snabbast utveckling. Nu kompletterar vi med laddguldet för fastighetsägare. De har en enormt viktig roll för elfordonsutvecklingen. 

Nomineringen av kommuner följer en annan process.

För fastighetsägare (allmännyttan, privata, BRF med mera) vill ha era nomineringar. Maila till Maria.stenström@2030sekretariatet.se senast den 20e november. Inte mer än 250 ord, skicka med en bild på installationen.

Våra kriterier är enkla:
  1. Genomfört 2021. Vi bedömer det som redan är gjort, det som används av elfordonsägare, där det finns minst tre månaders praktisk erfarenhet.
  2. Samverkan med hyresgäster/medlemmar/boende. Ny teknik är mindre värt utan en bred förankring. De nominerade ombeds skicka exempel på vad de gjort
  3. Resultat utifrån förutsättningar. Vad är rimligt att genomföra som en liten, stor, fastighetsägare, som en allmännytta eller som en privat aktör?
  4. Kringeffekter. Har fastighetsägarens arbete spritt sig till andra, har de stimulerat fler att köpa laddbara fordon?
  5. Innovation och smarthet. Är det enkelt och tillgängligt för slutanvändaren? Är installationen framtidssäkrad och skalbar? Är intallationen väl utförd, med tanke på hållbarhet.

Vi har en extern jury som beslutar om vinnare. Mer information har ni här.
2030-pusslet
 
2030-sekretariatet ordnar tillsammans med Energiforsk och Profu ett seminarium om hur vi skall klara 2030 målet för transportsektorn. Tillsammans har vi fått stöd från Energimyndigheten för att genomföra ett projekt där vi gör modelleringar på tagna politiska beslut. Den avancerade beräkningsmodellen ger möjlighet att variera vissa parametrar, och därmed visa den konkreta effekten av tagna politiska beslut. 

Den 14e december arrangeras ett seminarium där modellen presenteras.

Mer information och anmälan till seminariet den 14e december finns på denna länk.
https://www.simplesignup.se/event/185984
Att köpa och följa upp klimatsmarta transporter
 
Vilka krav skall man ställa vid upphandling av transporter, och hur gör man för att följa upp resultaten. På detta seminarium möter ni experter och transportleverantörer.

Detta seminarium ordnas av Länsstyrelsen i Västmanland och 2030-sekretariatet.

Anmäl er till seminariet här. Att köpa och följa upp klimatsmarta godstransporter
Månadens utvalda nyheter
Energimyndigheten vill stötta biodrivmedel
 

Energimyndigheten vill stärka den svenska produktionen av biodrivmedel och föreslår 1,2 miljarder kronor årligen under tre år till stöd för ny biodrivmedelsproduktion. Pengarna kanaliseras genom Industriklivet.

Bra. Vi har länge saknat stöd till en kraftfull svensk industripolitik, och med detta förslag läggs en bas som kan leda till produktion i Sverige om några år.
 
Läs mer i Energimyndighetens rapport
2030-sekretariatet presenterar sammanställning av biodrivmedelsmarknaden
 
Tillsammans med våra partners har 2030-sekretariatet gjort en sammanställning över hur biodrivmedel tillsammans med elektrifiering leder till klimatmålen. Broschyren har skickats till alla svenska kommuner och regioner, 2030-sekretariatet fortsätter distribuera den. 

Broschyren visar på hur viktigt det är att alla förnybara drivmedel måste samverka med elektrifiering för att vi skall klara klimatmålen. Sverige har en unik position som en ledande aktör inom både elektrifiering och biodrivmedel.

Läs mer och ladda ned broschyren här.
Sveriges Åkeriföretag och Tågföretagen i samverka ökar farten i klimatomställningen
 
Enligt Trafikverkets prognos kommer transportvolymerna att öka med 50 procent till 2040 och det krävs ensamverkan mellan väg- och järnvägstransporterna för att öka transporteffektiviteten och bidra till att vi når klimatmålen. Transportslagen kompletterar varandra och båda krävs för ett fungerande, sömlöst och hållbart transportsystem. Därför har Tågföretagen och Sveriges Åkeriförening lagt fram ettgemensamt utspel med förslag på åtgärder och aktiviteter till bransch och näringsliv, till politiken, Trafikverkets trafikplanering och Trafikverkets nationella infrastrukturplanering.

Bra med samverkan mellan transportslag menar 2030-sekretariatet. Återigen ett exempel attd et inte finns någon motsättning mellan tekniska lösningar, alla behöver bidra till 2030-pusslet.

Läs mer på denna länk.
Tuffa perspektiv för de oljeproducerande länderna
 
Nu drabbar snart de finansiella konsekvenserna för övergången till förnybara drivmedel de oljeproducerande länderna, och dessutom är regionen bland der mest drabbade av klimatförändringarna. Regionen Mellanöstern och Nordafrika (MENA) har drabbats av dubbeltså kraftik temperaturökning som det globala genomsnittet, hela 0,45 grader per decennium.

Vi ser över hela världen hur klimatpåverkan gör sig påmind, och nu justeras de ekonomiska modellerna. Vi går verkligen in i ett decennium av snabba förändringar som kommer att påverka ekonomiska realiteter för många.

Läs mer här
7 myter om elsparkcyklar
 
Det nya är inte farligt – det är bara ovanligt och passar inte riktigt in ännu….?!
Den nya mobiliteten som möter framtiden och människors behov kommer kräva nya samarbeten och en öppenhet och nyfikenhet för det nya.

Ett hinder är enligt Hans Roslings ” Försämringsinstinkten”, att vi oftare märke till dipparna än den övergripande förbättringen vid ny utveckling.

För att uppgardera vår kunskap förklarar Tier de mest frekventa missuppfattningarna i länken: The 7 Myths About e-Scooters – TIER
Nationell plattform för cykelvänlig arbetsplats
 
Cykelfrämjandet och Svenska Cykelstäder lanserar under 2022 en nationell plattform för arbete med konceptet cykelvänlig arbetsplats. Plattformen verkar för att förbättra cykelpendlarnas förutsättningar och kommuner och regionala organisationer som vill medverka, kan vara med som partners i den nya plattformen.

Anmälan att delta som kommun eller regional organisation är öppen nu!
Anmäl er senast den 30 november. Läs mer
Nationell plattform för Cykelvänlig arbetsplats: anmälan för kommuner och regionala organisationer öppen nu! – Svenska Cykelstäder (svenskacykelstader.se)
Export av miljöbilar fortsätter
 
Trots flera år av kritik och utredningar har regeringen fortfarande inte infört en begränsning av export av miljöbilar. Ett förslag som presenterades 2020 mötets av kraftig kritik. Exporten fortsätter att öka, under 2020 ökade elbilsexporten med 18 procent, och laddhybriderna med 26 procent. Hela 9,6 procent av gasbilarna som såldes 2017-2020 har exporterats.

Hur svårt kan det vara? Det är viktigt att säkra att den bonus som svenska bilköpare får stannar i landet, och bidrar till den svenska omställningen. Nu behöver vi tydlighet kring allt från miljöfordonsdefinition till regler kring förmåner och export av miljöbilar.
Läs mer på Bilberget.se.
På väg mot 2,7 grader
 
FN organet UNEP larmar om att vi måste halvera utsläppen de kommande åtta åren om vi skall ha en chans att komma nära det mål som sattes på COP21 i Paris 2015. Sedan dess har utsläppen, med undantag för pandemiåret, ökat.  Samma sak kommer inflytelserika Climate Action Tracker (CAT) fram till. CAT följer de klimatplaner de olika länderna presenterar.

Sedan EUs andra klimatrapport 1996 har koldioxidutsläppen ökat med 60 procent, och trots den eniga politiska fronten i Paris  vid COP21 har de fortsatt att öka. Det är tydligt att det inte räcker med politisk enighet.

Läs FN:s Emission Gap Report 2021 eller på Climate Action Tracker

 
Sveriges gröna återställningsplan fortfarande inte godkänd av EU
 
EUs återställningsplan ger 12 miljarder kronor till svenskt klimatarbete. Sverige var sena att skicka in, och tillhör nu de sista sex länder som väntar på godkännande.

EU handlar om att ge och få, och för att kunna ställa krav måste Sverige delta i arbetet med de andra medlemsländerna. Då är det viktigt att få igenom planer på ett område som Sverige hävdar vi är ledande i.
 
Läs mer här