Vägledning i läkemedelsfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
 
 
Nationell arbetsgrupp för vägledning i läkemedelsfrågor
 
En ny arbetsgrupp ska stötta nationella programområden genom att värdera och granska läkemedelsinformation i de kunskapsstöd som tas fram. Den bidrar med en multiprofessionell bedömning av läkemedel utifrån en medicinsk, farmaceutisk och farmakologisk sakkunskap där medicinsk ändamålsenlighet, hälsoekonomi och miljöaspekter vägs in.

Läkemedelsfrågor i kunskapsstöd
 
Vårdförlopp för etablerad reumatoid artrit godkänt
 
Cecilia Carlens
Del två av det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för reumatoid artrit är godkänt. Vårdförloppet beskriver åtgärder när sjukdomen har övergått i en etablerad fas.

– Vårdförloppet handlar mycket om att kontinuerligt få patienterna att må så bra som möjligt i sin sjukdom, att möta patientens behov i olika faser av sjukdomen med hjälp av medicinska och multiprofessionella åtgärder och samtidigt stötta patienten till att själv ta ansvar och vara delaktig i vård och behandling, säger Cecilia Carlens, ordförande i nationell arbetsgrupp reumatoid artrit.

Vårdförloppet startar efter ett år med diagnos
 
Nya kunskapsstöd på remiss
 
Ett 20-tal kunskapsstöd ute på öppen remiss från och med 15 november. Det går att svara på dem fram till den 15 februari.

Remisser för vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer
 
Evenemang
 
 
2 december: Vårdförlopp hjärtsvikt
Webbinarium där NPO hjärt- och kärlsjukdomar och NAG hjärtsvikt går igenom delarna i det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet.

Till kalendariet

Se webbinarium om vårdförlopp sepsis
Den 9 september hölls ett webbinarium om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp sepsis.

Webbinarium om vårdförlopp sepsis
 
Myndighet rapporterar om vårdförlopp
 
Stärk förankringen i primärvården och inför vårdförloppen stegvis. Det är ett par av de rekommendationer som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys föreslår i en ny rapport.

Läs mer om rapporten "Ledas lika, ledas rätt?"
Marie Lawrence

Kommentar på rapporten
Marie Lawrence, samordnare för systemet för kunskapsstyrning, om förslaget om stegvis införande:
– Bra genomlysning men tveksamt om det skulle få den effekt som rapporten efterlyser, då förutsättningarna inte finns för det i praktiken.

Marie Lawrence kommenterar rapporten 
 
Samarbete och uppföljning under nationellt möte
 
Nationella programområden, samverkansgrupper och arbetsgrupper samt företrädare för Nationella Kvalitetsregister genomförde nyligen en lärandeträff. Resultatet blev en dag med goda exempel på olika metoder kring uppföljning och arbeten med gemensamma kunskapsstöd.

Sammanfattning av lärandeträffen
 
Data från Riksstroke visar minskade skillnader mellan kvinnor och män vid strokebehandling
 
Könsskillnader vid behandling av strokepatienter har minskat. Svensk strokevård har också förbättrats och utvecklats mycket positivt över tid. Det visar en ny forskningsstudie med data från det nationella kvalitetsregistret Riksstroke.

Sedan 2020 är stroke och TIA ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp vilket innebär att alla ska få samma vård i hela landet. Riksstroke arbetar nu med att ta fram system för att kunna följa de indikatorer som ingår i vårdförloppet.

Positiv utveckling av svensk strokevård
 
Samlade nyheter om vård och hälsa i nytt nyhetsbrev
 
Sveriges Kommuner och Regioner har ett nytt, samlat nyhetsbrev för med nyheter, resultat och evenemang inom hälso- och sjukvården. Det vänder sig till både kommuner och regioner. Ur innehållet: debatten om förlossningsvården, rapport om trycksår, pandemins påverkan på inhyrning samt en mängd inbjudningar till olika evenemang och kurser.

SKR:s nyhetsbrev om vård och hälsa
 
Digitala och fysiska möten
 
Det finns en generell rekommendation att begränsa antalet fysiska träffar under 2022 till två stycken för nationella programområden, samverkansgrupper och arbetsgrupper.

Riktlinjen beslutad av styrgruppen (SKS)
 
Medicinteknik och läkemedel
 
Produkter för säkrare strålning vid prostatacancer utvärderas
Två produkter som kan användas för att minska biverkningar vid strålbehandling av prostatacancer kommer att utvärderas för eventuell rekommendation till vården.

Produkterna ska minska biverkningar vid strålning
 
Om nyhetsbrevet
 
Nyhetsbrevet riktar sig till dig som har ett uppdrag i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, samt till dig som arbetar med närliggande frågor.

Prenumerera på nyhetsbrevet
Om nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård