Omfattade vaccinationsarbete i kommuner och regioner
 
Vaccineringen mot covid-19 kräver fortsatt stora resurser från både kommuner och regioner. Förra veckan vaccinerades omkring 200.000 personer mot covid-19 i Sverige. Det visar SKR:s månadsrapport över vaccineringen.
– Vaccinationsarbetet är fortsatt mycket omfattande. De olika riktade insatserna innebär också att mer arbete och mer resurser läggs för varje dos vaccin som nu ges jämfört med tidigare, säger Emma Spak, SKR.
Fortsatt stora insatser krävs i vaccinationsarbetet
 
Vd-krönika
 
 
Rätt kompetens hårdvaluta på tuff arbetsmarknad
 
Konkurrens om arbetskraft med rätt kompetens är den största utmaningen för välfärdens verksamheter det kommande decenniet. SKR:s ekonomirapport visar tydligt att kommuner och regioner behöver lägga allt mer kraft på utbildning, omställning och andra typer av satsningar för att få arbetskraften att räcka till.
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av covid-19
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av covid-19-pandemin. Det finns bland annat vanliga frågor och svar i arbetsgivarrelaterade frågor som uppdateras kontinuerligt samt frågor och svar om vaccinering.
Covid-19 och SKR:s arbete med coronaviruset
 
Ny chans att delta i Glokala Sverige
Nu bjuds nya kommuner och regioner in att delta i Glokala Sverige. Ansökan är öppen till och med 22 november och hittills deltar totalt 163 kommuner och 18 regioner. Glokala Sverige är SKR:s, Svenska FN-förbundets och ICLD:s utbildnings- och kommunikationsprojekt för att stärka kunskapen om Agenda 2030 i kommuner och regioner.
Ansök om att gå med i Glokala Sverige
 
Vässa kunskaperna om hållbar upphandling med ny utbildning
SKR, regionerna och Adda har tillsammans tagit fram en webbaserad utbildning i hållbar upphandling. Utbildningen riktar sig till alla funktioner som är del av upphandlingsprocessen, exempelvis politiker, beslutsfattare, upphandlare, hållbarhetsstrateger och avtalsansvariga.
Ny webbutbildning inom hållbar upphandling
 
Ny rapport om parkeringslösningar i stadskärnor
Det är en utmaning att både tillåta bilar och parkering ta plats och samtidigt skapa attraktiva stadskärnor. SKR har publicerat en rapport om hur parkeringsfrågor i centrala lägen kan hanteras. I skriften finns exempel från flera kommuner som på olika sätt har provat sig fram och hittat varierande lösningar.
Parkering för hållbara stadskärnor
 
Bloggar från SKR
 
 
Stark ekonomi och brist på arbetskraft
Ekonomin i Sverige är stark och trycket på kommuner och regioner är relativt lågt. Bakom hörnet väntar dock utmaningar, som kräver stora gemensamma satsningar av hela den offentliga sektor, bland annat för att få arbetskraften att räcka till. Det skriver SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.
Ekonomibloggen
 
Efter pandemi kommer reformer
Det är mycket på gång och det händer fort. Jag tänker såklart på de olika reformer och satsningar som på olika sätt kommer påverka skolans styrning och ledning framöver. Det skriver Monica Sonde, SKR. 
Skolbloggen
 
Arbeta rättighetsbaserat – SKR bjuder in till utbildningsnätverk
En stor del av kommuners och regioners verksamhet har med mänskliga rättigheter att göra. För att sprida kunskaperna om hur ett rättighetsbaserat arbetssätt kan bidra till att öka kvaliteten och effektiviteten erbjuds samtliga kommuner och regioner att delta i ett nätverk. Det skriver Cecilia Ramqvist, SKR.
Mänskliga rättigheterbloggen
 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Information från Folkhälsomyndigheten om covid-19
Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande information samt rekommendationer med anledning av covid-19-pandemin. Följ myndighetens webbplats för aktuell information, statistik samt information om vaccinering. Myndigheten har också publicerat nya scenarier för pandemins utveckling. 
Information och rekommendationer om covid-19
 
Långsiktiga lösningar ska tas fram för skolstatistiken
En särskild utredare ska ge förslag på hur kommuner och andra aktörer långsiktigt ska kunna ta del av statistik och information om fristående skolor. Ändrad praxis har gjort att Statistiska centralbyrån inte kan lämna ut uppgifter om fristående skolor. En tillfällig lösning som gör att Skolverket och kommuner kan ta del av informationen för särskilda arbetsuppgifter finns på plats fram till juli 2023. 
Utredare ska föreslå långsiktig lösning för skolstatistik
 
E-tjänster inom sjukvård används av 8 av 10
I Sverige använder 9 av 10 olika digitala samhällstjänster och 8 av 10 använder e-tjänster inom sjukvård. Det visar Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet 2021. Efter Skatteverkets e-tjänster är e-tjänster inom sjukvården den vanligast använda kategorin inom digitala samhällstjänster under de senaste 12 månaderna. 
Svenskarna och internet 2021
 
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Marie Lindström

Nästa nummer kommer 2 november.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00