Play movie
Lärande om ledning och ledarskap
 
Av den kompetensutveckling som sker i arbetslivet är ledarskapsutveckling ett stort område. Det finns studier som visar att det ger låg effekt om chefer åker iväg på en utbildning men kommer tillbaka till samma organisation. Det finns likväl ett stort behov bland chefer att ingå i nätverk för att tillsammans med andra reflektera och utvecklas. På Jönköping University pågår forskning som kan bidra med kunskap om hur både organisationer och ledare kan stärkas. Det handlar om effektiva ledningssystem och utvecklade synsätt på ledning som en kollektiv ansats. Därmed blir det relevant att tala om ledning istället för om ledarskap.

Cecilia Bjursell
Centrumledare Encell
 
   
Hur kan man utforma ledarskapsutveckling systematiskt, och stödja processer för ledarskap? Ny forskning är på gång.
– Vi hoppas ta fram verktyg för ledarskapsutveckling av två slag, dels hur ledarskapsutveckling kan integreras i vardagen och integrera alla medarbetare, dels hur en organisation kan få en helhetssyn och bättre översikt över olika sätt som de kan arbeta med ledarskapsutveckling och hur de kan förbättras, säger Sofia Kjellström, professor i kvalitetsförbättring och ledarskap på Hälsohögskolan vid Jönköping University.
 
   
Under året är 40 rektorer från kommunala skolor i Jönköpings län en del av den nya satsningen Rektorsakademin, ett initiativ som kommer från de 13 skolcheferna i länet. Rektorsakademin koordineras av regionens arena för forskning och utveckling, FoUrum utbildning, med Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University som värd.
 
   
Kristina Sollander, doktorand inom produktionssystem på avdelningen för Logistik och verksamhetsledning vid Tekniska högskolan i Jönköping, har i sin forskning skuggat chefer i små och medelstora tillverkande företag, det vill säga följt dem i deras arbete, för att se vad de gör på jobbet och hur det skiljer sig mot vad de hade tänkt göra.

– Jag insåg ganska snabbt att det var rätt mycket som var sådant som de inte hade tänkt på. Om jag skulle ta ett snitt så handlar det om ungefär hälften av deras tid som innehöll oplanerat arbete, säger hon.
 
   
Ann Ludvigsson vid Encell forskar bland annat om ledarskap inom skolan. Här diskuterar hon rektors roll, normer och värderingar inom lärarkollegiet, skolutveckling med mera.
 
   
 
   
 
   
 
   
Tips på konferenser:
 
2022 European Learning & Teaching Forum, 17-18 February, Bilbao
The European Learning & Teaching Forum is an EUA event that provides an opportunity for participants to meet and discuss developments in learning and teaching at European universities. The Forum builds on EUA’s work with its member universities on this topic. Alongside the bottom-up approach, the Forum makes use of EUA’s extensive policy work in European higher education. The Forum is an ideal event for vice-rectors for academic affairs, deans, and management involved in learning and teaching. It also welcomes students, policy-makers and other stakeholders in higher education.

Att praktiskt arbeta med validering, 23-24 mars, Göteborg
Syftet med konferensen är att få inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte om det operativa genomförandet av validering, inom både utbildning och arbetsliv.
 
Nordisk konference om voksnes matematiklæring 2022, 25-26 april, Köpenhamn 
Matematiske færdigheder og kompetencer er en væsentlig forudsætning for voksnes aktive deltagelse i samfundet samt en betingelse for tilknytning til arbejdsliv og adgang til uddannelse. På konferencen vil forskere og praktikere præsentere synsvinkler på områder, der er centrale i forhold til voksnes matematiklæring.

Ytterligare konferenser finns här.