Förändring i lönehantering * En mötesplats där alla känner sig sedda * aktuellt om utredningarna
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Kära kollegor!
 
Hösten är verkligen här och när jag sitter och skriver detta regnar och stormar det i Skåne! Vi är mitt inne i vår insamlingsperiod, och snart framme vid avslutet på alla helgons dag, och jag tänker som vanligt be er alla att om möjligt göra en kollektvädjan i er hemmaförsamling i Sverige och om inget annat så kan ni ju ta fasta på veckans tema, samhällsansvar, då det är en stor del av det vi gör ute i världen. Tack för allt ert fantastiska arbete!

Jag skickar med en vers från veckans text i Romarbrevet:
Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra".

Med vänliga hälsningar,
Rickard och avdelningen Svenska kyrkan i utlandet
 
Förändring i lönehanteringen och nya kontaktvägar
 
Från och med 1 november sker en förändring i lönehanteringen. Våra svenska löner hanteras av medarbetare på enheten för löneservice i Uddevalla. Utlandslöner hanteras av medarbetare på personalavdelningen i Uppsala. Dessutom sker några mindre ändringar när det gäller kontaktvägar för lönerelaterade frågor.
 
På kyrkokansliets och löneservice intranätssidor finns samlad information om lönehanteringen.
 
En mötesplats där alla känner sig sedda
 
Victoriaförsamlingen i Berlin är en dynamisk plats med mycket rörelse och många aktiviteter. Hit söker sig såväl ungdomar som hamnat på glid som damer som bott decennier i staden.
- Vi vill ge människor en känsla av sammanhang, säger kyrkoherde Pamela Garpefors.

Läs hela intervjun med Pamela
 
Fakta om Sofiakyrkan, Svenska kyrkan i Paris
 

Ta del av informationen om bakgrund, nuläge och framtiden för Svenska kyrkans fastighet i Paris.
 
Det senaste om utredningarna om utlandskyrkan
 

Utlandskyrkans verksamhet utreds, med målet att verksamheten ska kunna fortsätta in i framtiden, trots minskade medel. På intranätet kan du läsa om pågående utredningar och fattade beslut.

Läs det senaste om utredningarna
 
Hjälp att skapa affischer och andra trycksaker 
 
I Svenska kyrkans mallverktyg finns mallar för trycksaker, som följer Svenska kyrkans grafiska profil, exempelvis affischer. Dessa kan sedan skrivas ut. Vill du ha tillgång till mallverktyget? Kontakta oss på svenskakyrkaniutlandet@svenskakyrkan.se.

Läs mer om mallverktyget 
 
Stöd i församlingarnas miljöarbete
 
Ett dokumenterat arbetsmiljöarbete är en trygghet för församlingen, men behövs också vid eventuell tillsyn från lokala myndigheter. På intranätet finns policyer och dokument som stöd i arbetsmiljöarbetet.

Läs mer och få stöd här
 
 
Hjälp med uppföljning efter juridiska genomgången
 
På intranätet finns utbildning och dokumentpaket som stöd i GDPR-arbetet i utlandsförsamlingen.

Läs mer och få stöd här
 
Tack för era berättelser!
 
Flera har hört av sig med berättelser om diakonala insatser eller annat som berört människor via utlandskyrkans verksamhet, tack! Har du också något att berätta? Mejla till svenskakyrkaniutlandet@svenskakyrkan.se så tittar vi tillsammans på hur vi kan använda det på webb eller i utlandskyrkans sociala medier. 
 
Tipsa dina medarbetare om detta nyhetsbrev!
 
Tipsa gärna medarbetare och förtroendevalda i utlandsförsamlingen om detta nyhetsbrev, om de inte får det. Nyhetesbrevet är riktat till utsända, lokalanställda och förtroendevalda i utlandskyrkan.

Klicka på länken för att börja prenumerera
 
REDAKTÖRER: Jiang Millington, Sara Steinholtz Sparby och Henrik Bodin