Nya regler gällande insamling av returpapper, öppettider på ÅVC under julhelgen m.m.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Innehåll i detta nummer
 
Begränsad framkomlighet på Hörby ÅVC
Nya regler gällande insamling av returpapper från och med den 1 januari 2022  
Fyrfackskärl och tvåfackskärl - vad är skillnaden?
Återvinningscentral och återvinningsstation – vad är skillnaden?
Tips vinter - Snö/is/halka
Sophämtning samt öppetider på ÅVC under jul-& nyårshelgerna
Anmäl ägarbyte av fastighet på vår hemsida!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Begränsad framkomlighet på Hörby ÅVC
 
Från och med september och ett år framöver kan det uppstå köer både på vägen in och ut från Hörby återvinningscentral. Det beror på transporter i samband med sluttäckningsarbete på Stavröds avfallsanläggning. Vi ber alla som besöker återvinningscentralen att vara extra uppmärksamma p.g.a. den ökade trafikmängden.
 
 
Nya regler gällande insamling av returpapper
 
Från och med årsskiftet är det kommunernas ansvar att samla in returpapper.
 


Det innebär att du inte längre kan lämna tidningar och annat returpapper på återvinningsstationerna, där förpackningar samlas in.
 

Däremot går det fortsatt bra att lämna returpapper på MERABs  återvinningscentraler.
 Om du redan idag har ett kärl eller fack för returpapper där du bor, fortsätter du att sortera precis som du har gjort tidigare!
 
 
 
Abonnemang på fyrfackskärl och tvåfackskärl - vad är skillnaden?
 
Det är obligatoriskt att sortera ut matavfall och restavfall i Mellanskåne. Matavfall ska läggas i papperspåsar och i rätt fack i kärlet. Villahushåll kan antingen välja fyrfackskärl eller tvåfackskärl. Returppaper ska också sorteras ut och lämnas till återvinning.
Fyrfackskärl
Källsortering hemma på tomten i åtta fraktioner i två stycken 370 liters kärl med vardera fyra fack.
Tvåfackskärl
Villahushåll kör själv iväg sina förpackningar till en återvinningsstation och tidningar till en återvinningscentral.
Förutom matavfall och restavfall hämtas också tidningar och förpackningar. Villahushåll behöver inte köra iväg med sina förpackningar och tidningar. I abonnemanget ingår också en box avsedd för ljuskällor och småbatterier.
I detta system ska inte förpackningar läggas i kärlet utan ska soretaras ut, transporteras i väg och lämnas på en återvinningsstation. Tidningar lämnas på en av våra 6 återvinningscentraler. 
 
 
Återvinningscentral och återvinningsstation – vad är skillnaden?
 
Återvinningscentralerna drivs av MERAB och bekostas av avfallstaxan. 
Återvinningscentral Eslöv (MERAB)
Återvinningstationerna drivs och sköts av förpackningsproducenterna via FTI AB (Förpacknings- och tidningsinsamlingen).

Egentligen är det ganska enkelt: på en obemannad återvinningsstation ska du enbart lämna använda förpackningar. Om du har fastighetsnära insamling lämnar du även använda förpackningar hemma i fyrfackskärl eller i kärl avsedda för förpackningar.
 Återvinningsstation (FTI)
FTI AB som ansvarar för återvinningsstationerna är ett ickevinstdrivande bolag och systemet bekostas till största delen av förpackningsavgifter som läggs på de varor vi köper.

Var kan jag anmäla att det är ostädat eller överfullt på en återvinningsstation?
När någon dumpar felaktigt avfall på en återvinningstation så ökar kostnaderna och ju mer systemet kostar, desto dyrare blir det för oss när vi handlar. Därför är det viktigt att vi hjälps åt att hålla återvinningsstationerna rena och snygga. På FTI AB:s hemsida kan du rapportera ifall någon av deras stationer behöver städas eller tömmas.

Var hittar jag närmaste återvinningsstation?
På FTI:s hemsida kan du hitta den återvinningsstation som ligger närmast dig och även se uppgifter om när den töms och städas. Företag och andra verksamheter hittar var de gratis kan lämna verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida. www.ftiab.se/mottagningspunkt
Tips vinter - Snö/is/halka

Avfallsinsamling är ett tungt och slitsamt arbete och på vintern ställer snö, is och halka till det ännu mer.

Du som fastighetsägare har skyldighet att skotta och sanda eller salta så att hämtningspersonalen kan komma fram till ditt kärl utan problem.

Detta gäller gångvägen mellan hämtningsbilen och ditt kärl och transportväg samt vändplats om du har egen väg.

Se också till att hela gångvägen är väl upplyst så att hämtningspersonalen slipper famla i mörkret efter ditt kärl. Vallar som läggs upp av snöplogar ska avlägsnas före hämtning av avfall. Kärlet ska vara avsopat.

Om grenar och buskar sticker ut över vägen är det viktigt att du klipper ner dem innan vintern är här. Ibland kan vägen till kärlet vara så smal att det blir problem ändå. Flytta upp kärlet till en väg som är farbar om du vet med dig att det blir för trångt för hämtningsbilen. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden.
 
 
Sophämtning under jul-& nyårshelgerna
 
Under jul och nyår kommer avfall att hämtas en dag tidigare än vanligt.

Ska du ha hämtning 20 december kommer sopbilen redan 19 december och så vidare. Kärl som skulle tömmas 24 december (julafton) töms 23 december istället.
 
26 december töms kärl som skulle tömmas den 27 december. Kärl som skulle tömmas 31 december (nyårsafton) töms 30 december istället. På julafton och nyårsafton hämtas inget avfall.
 
 
 
Öppettider på ÅVC – jul och nyår

Återvinningscentralerna Eslöv, Höör och Hörby
Öppet: 23 december och 30 december mellan 08.00 och 16.00
Stängt: 24,25,31 december samt 1 och 6 januari

Återvinningscentralerna Löberöd, Marieholm och Rönneholm
Stängt: 25 december (juldagen) samt 1 januari (nyårsdagen)
 

Anmäl ägarbyte av fastighet på vår hemsida
 
När du säljer eller överlåter ditt hus kan du enkelt anmäla ägarbytet på MERABs hemsida så att avfallsabonnemanget registreras på den nye ägaren.