Stark ekonomi ger utrymme för långsiktiga investeringar
 
I höstens Ekonomirapport lyfter SKR fram tre nödvändiga satsningar där staten tillsammans med kommuner och regioner bör investera för framtiden. Tack vare konjunkturuppgången och en expansiv finanspolitik stärks ekonomin i kommuner och regioner. Det behövs för att ge möjlighet till investeringar i arbete, digitalisering och klimat.
Stark ekonomi ger utrymme för långsiktiga investeringar
Ekonomirapporten, hösten 2021
 
Vd-krönika
 
 
Tillsammans ska vi bryta det digitala utanförskapet
 
Digitaliseringen stakar ut vägen mot en ännu bättre välfärd, men längs den vägen finns också gupp och gropar. Det största hindret att överbrygga är det digitala utanförskapet. Risken för att vissa utesluts måste vi ta på största allvar.
 
Detaljstyrning från staten ger inte bättre tillgänglighet i vården
 
SKR är kritiska till flera av Tillgänglighetsdelegationens förslag som frångår ansvarsförhållanden. Regionerna ansvarar för vården och därmed tillgängligheten för patienterna.
– Vården behöver bli mer tillgänglig. Men lösningarna är inte mer statlig detaljstyrning och att myndigheter får uppdrag som regionerna redan har, säger Marie Morell, ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation.
Statlig kommitté ökar inte vårdens tillgänglighet
 
Förslag som inte löser samhällets problem med otrygghet och brottslighet
 
SKR avstyrker förslaget om att lagstifta om kommunernas brottsförebyggande arbete från Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar.
− Utredningens förslag skulle inte förändra någonting för de kommuner som har problem med otrygghet. De arbetar redan i dag aktivt med brottsförebyggande insatser, säger Anders Knape, SKR:s ordförande.
Lagstiftning hjälper inte kommunernas brottsförebyggande
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av covid-19
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av covid-19-pandemin. Det finns bland annat vanliga frågor och svar i arbetsgivarrelaterade frågor som uppdateras kontinuerligt samt frågor och svar om vaccinering.
Covid-19 och SKR:s arbete med coronaviruset
 
Fortsatt inflytande för kommunerna i vindkraftsfrågan
SKR ser positivt på regeringens förslag till en rättssäker vindkraftsprövning. Förslagen ger kommunerna ett fortsatt stort inflytande över lokaliseringen av den storskaliga vindkraften.
En rättssäker vindkraftsprövning
 
Nej till nationellt meriteringssystem för lärare
Förslaget till professionsprogram för lärare, förskollärare och rektorer går för långt på det arbetsgivarpolitiska området och lämnar många frågor obesvarade. Det skriver SKR i ett yttrande.
Förslaget riskerar oöverskådliga konsekvenser
 
Positivt att förtydliga ansvar för personlig assistans
SKR ställer sig i huvudsak bakom utredningen Stärkt rätt till personlig assistans. SKR anser också att staten bör ta över huvudmannaskapet för hela insatsen personlig assistans.
Stärkt rätt till personlig assistans
 
Överenskommelse om mobilitetsstöd för folkhögskolestudenter
Den 15 oktober beslutade SKR:s styrelse att rekommendera regionerna att godkänna och underteckna en överenskommelse om mobilitetsstöd för deltagare på folkhögskolor som studerar utanför länet.
 
Nationella taxan behöver ändras nu
Nu måste regeringen skyndsamt ge återkoppling på förslaget för en reformering av nationella taxan som SKR, Sveriges läkarförbund och Fysioterapeuterna är överens om. Det skriver Marie Morell, SKR, i en debattartikel tillsammans med Sofia Rydgren Stale, Sveriges läkarförbund, och Cecilia Winberg, Fysioterapeuterna. 
Nationella taxan behöver reformeras
 
Handelshögskolan uppmärksammar Kommunens Kvalitet i Korthet
Forskare från Handelshögskolan har under fem år följt arbetet med KKiK, Kommunens Kvalitet i Korthet. Detta har resulterat i en ny forskarstudie som uppmärksammar framgångsfaktorer för mätningen och nätverket som ligger bakom. 
Ny studie om framväxten och utvecklingen av KKiK
 
Bloggar från SKR
 
 
Förmågan att ställa om kompetens viktigare än någonsin
Enligt Arbetsförmedlingen upplever flera branscher över hela landet problem med att hitta personal trots att arbetslösheten är hög. Det skriver SKR:s förhandlingschef Jeanette Hedberg. 
Arbetsgivarbloggen
 
Ekonomirapporten presenteras 
Det är det dags för höstens upplaga av Ekonomirapporten. Rapporten fokuserar bland annat på pandemins påverkan på ekonomin och nödvändiga satsningar framöver. Det skriver SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.
Ekonomibloggen
 
Stärk rättighetsperspektivet på Nordens största MR-forum
Den 6-7 december 2021 arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg. SKR är samarbetspartner till MR-dagarna och har egna seminarier som riktar sig till tjänstepersoner och förtroendevalda. Det skriver Cecilia Ramqvist, SKR. 
Mänskliga rättigheterbloggen
 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Information från Folkhälsomyndigheten om covid-19
Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande information samt rekommendationer med anledning av covid-19-pandemin. Följ myndighetens webbplats för aktuell information, statistik samt information om vaccinering. 
Information och rekommendationer om covid-19
 
Rekommendationer vid luftvägssympton från 1 november
Folkhälsomyndigheten har publicerat information om de rekommendationer om att stanna hemma och att testa sig för covid-19 som kommer gälla från och med 1 november. Myndigheten riktar särskilda rekommendationer till personer som inte är vaccinerade mot covid-19 och även till personer som jobbar inom vård och omsorg.
Rekommendation om att stanna hemma vid luftvägssymptom
 
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Marie Lindström

Nästa nummer kommer 26 oktober.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00