Nytt projekt - Effektivare kommun! 
 
Under hösten har SKR och RKA startat ett utvecklingsprojekt tillsammans med 15 kommuner. Projektet kommer att pågå under ett och ett halvt år. Målgruppen är kommunledningarna i respektive deltagande kommun.

Syftet är att tillsammans öka kunskapen kring effektivitet, hitta system och modeller för en tydligare organisering, styrning och ledning som kan leda till effektivitetsökning och att de medverkande kommunerna alla påbörjar ett utvecklingsarbete för ökad effektivitet.

Under hösten har kommunerna startat arbetet med att göra fördjupade nulägesanalyser som utgår från effektivitetsnyckeltalen i Kolada. De deltagande kommunerna är Borgholm, Fagersta, Falköping, Flen, Gävle, Götene, Jokkmokk, Kävlinge, Lekeberg, Lund, Lycksele, Mora, Munkedal, Nyköping och Älvkarleby.

Information om projektet samt lärdomar och goda exempel på effektivitetshöjande arbete kommer löpande att läggas ut på SKR:s hemsida. 
 
Vägval för framtiden - SKR:s fjärde omvärldsanalys publicerad
 

Att kunna förstå och förhålla sig till hur olika trender och förändringskrafter påverkar oss lokalt, regionalt och nationellt i Sverige är av stor betydelse för vår framtid. Omvärldsbevakning och analys av detta är nödvändigt för att förstå vad som påverkar förutsättningarna att leda och styra och för att därefter kunna göra kloka avvägningar och vägval.

SKR har tagit fram en uppdaterad omvärldsanalys som lyfter fram tio trender som kan komma att få stor betydelse för det kommunala och regionala uppdraget. Analysen ska ses som kvalificerade bedömningar som kan användas i er kommuns eller regions omvärldsarbete.

Därtill har SKR tagit fram en animerad film som beskriver trenderna i korthet samt arbetsmaterial för att hjälpa er i ert omvärldsarbete.
 
 
Effektivitet, kvalitet och hälsofrämjande – tre sidor av samma mynt?
 
Kan långsiktigt hälsofrämjande och förebyggande arbete göra så att kostnader sänks och kvaliteten ökar i kommunens verksamheter?

Denna fråga kommer att diskuteras på ett digitalt seminarium den 30 november kl.13.30 – 15.30.

Sakkunniga från SKR inom områdena styrning och hälsobefrämjande arbete kommer att tillsammans med Borås och Grästorps kommuner visa på möjligheterna att öka effektiviteten, genom ett långsiktigt arbete med hälsobefrämjande åtgärder både inom kommunorganisationen och ute bland medborgarna.
 
 
Utvärdera din kommun med Kommunkompassen - dags att boka nästa års utvärderingar! 
 
Vill er kommun göra en Kommunkompass-utvärdering 2022? Då är det dags att höra av sig till oss.

Ta vara på chansen och gör en utvärdering om hur styrning, ledarskap och samverkan fungerar hos er.

Som resultat får ni en rapport med utpekade styrkor och utvecklingsområden som fungerar som ett ypperligt underlag för att ta er styrning till nästa nivå. 
 
Kvalitetsmässan 7-9 mars 2022 - anmäl dig nu!
 
Kvalitetsmässan är den självklara mötesplatsen för alla som arbetar med att utveckla de offentliga verksamheterna.

Det gäller tjänstepersoner och förtroendevalda, men även företag och förebilder som bidrar till att Sveriges offentliga verksamheter i många avseenden är världsledande.

Sedan starten 1989 har Kvalitetsmässan vuxit i omfattning och är numera Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling.

Konferensprogrammet presenteras löpande under hösten på Kvalitetsmässans hemsida.
 
 
Erbjudande - Digitala föreläsningar om att styra och leda för resultat
 
SKR erbjuder kommuner och regioner digitala föreläsningar och seminarier om att styra och leda för resultat.
Exempel på teman för föreläsningarna är
  • mål- och resultatstyrning
  • den s.k. styrsnurran – planering, uppföljning, analys och åtgärder
  • effektivitet
  • samspelet kring organisera, styra och leda
  • olika styrlogiker.
Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov. Datum och tid bestäms i dialog mellan SKR och berörd kommun eller region.
 
 
 
 
Handelshögskolan uppmärksammar Kommunens Kvalitet i Korthet
 
Arbetet med Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) har under fem år följts av forskare från Handelshögskolan. Nyligen släpptes studien och det etablerade utvecklingsnätverket har uppmärksammats på ett positivt sätt i en forskarvärld som ofta är skeptiskt till ranking och jämförelser av resultat.

Handelshögskolan värderar nätverket som unikt även i en internationell jämförelse. De lyfter framför allt tre framgångsfaktorer. Dessa är;
  • Det begränsade antalet nyckeltal som prioriterats
  • Tydligt fokus på lärande och utveckling
  • Arbetet sker i samverkan mellan SKR, RKA och deltagande kommuner
 
Ny rapport från RKA om produktivitet och effektivitet i regioner
 
Sedan tidigare finns en rapport framtagen av RKA som belyser kommuners relativa effektivitet i de största verksamheterna, vilka mönster och samband som går att se och vad som inte går att se. 

Nu finns även en helt ny rapport som belyser produktivitet och effektivitet i regioner. RKA har i rapporten strävat efter att fånga de övergripande och sammantagna bilderna kring i första hand kostnader, volymer och produktivitet i regionernas hälso- och sjukvårdsverksamhet. 

Effektivitetsnyckeltalen för både kommuner och regioner hittar ni i Kolada
 
Webbutbildning om hållbar upphandling
 
SKR, Regionernas kansli för hållbar upphandling och Adda har tillsammans tagit fram en webbaserad utbildning i fyra delar om hållbar upphandling. 

Utbildningen är riktad till de funktioner som är del av upphandlingsprocessen, exempelvis politiker, beslutsfattare, upphandlare, hållbarhetsstrateger, jurister, avropare etc. 
 
Utbildningen besvarar bland annat följande frågor:
• Vad innebär det att upphandla hållbart?
• Vilka är hållbarhetsriskerna?
• Vilka krav är lämpliga att ställa?
• Vilken uppföljning är lämplig?
 
Låter det intressant?
Läs mer och anmäl intresse på Addas hemsida.
 
Visst är du medlem i vårt Nätverk för resultat?
 
SKR erbjuder dig möjlighet att delta i ett nätverk för att få stöd att utveckla styrningen i din kommun.

Nätverk för resultat riktar sig främst till dig som arbetar på ledningsnivå och är controller eller kvalitetsstrateg. I nätverket får du möjlighet att tillsammans med SKR och andra kommuner diskutera och jobba tillsammans med aktuella frågor som rör kommunövergripande styrning och ledning med fokus på att styra för resultat.
 
Inte medlem i nätverket idag men vill bli det?
 
Redaktör

Linda Nordberg
linda.nordberg@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se