Program, reflektioner och nyheter inför Pilgrim's Walk for Futures fjortonde vandringsvecka
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
VANDRINGSBREV VECKA 14

England välkomnar
 
Vi vandrar sedan några dagar utmed Englands norra östkust. Det är ett vackert och dramatiskt landskap. Församling efter församling utmed vägen öppnar upp sina lokaler, ordnar kaffe och lunch och middag till oss. Så många engagerade damer, och några herrar. Det värmer ens hjärta.

Idag mötte oss pastor Alison med medarbetare i en liten frikyrka i Amble. Hon gav mig en lunnefågel - ett gosedjur - att ta med till Glasgow. Det var som en symbol för deras församling; puffin på engelska betydde för dem People United for Faith Filled Inspirational News, nyheter om hela skapelsens frälsning. Hennes budskap till oss var:
Vi behöver dö bort från våra fossildrivna vanor för att jorden ska kunna uppstå.

Det skickar jag vidare till er, kära vänner.
Vi håller kontakten! Två veckors vandring kvar!

Annika
Vandringsledare
Ett varmt mottagande i Storbritanien.
14:E VECKANS PROGRAM HOLY ISLAND-
Vi försöker att synka vårt program med den Polsk/tyska vandringen Geht Doch! besök gärna deras hemsida. Där kan ni bland annat följa var vandringen befinner sig i realtid.

https://www.klimapilgern.de/en/

Vi kommer varje vandringsdag att sända från vår samling kl. 8:50 (lokal tid). Därutöver kommer vi göra intressanta LIVE-sändningar från vandringen, så besök oss regelbundet på sociala medier. 

MÅNDAG 18 okt Holy Island, Lindisfarne
-Berwick-upon-Tweed
 
07:15 Morgonbön
8:50 Samling inför dagens vandring FACEBOOK LIVE
Kvällsbön
 
TISDAG 19 okt Berwick-upon-Tweed-Eyemouth
 
07:15 Morgonbön
8:50 Samling inför dagens vandring FACEBOOK LIVE
Kvällsbön
 
ONSDAG 20 okt Eyemouth-Dunbar
 
07:15 Morgonbön
8:50 Samling inför dagens vandring FACEBOOK LIVE
Kvällsbön
 
TORSDAG 21 okt Dunbar-North Berwick
 
07:15 Morgonbön
8:50 Samling inför dagens vandring FACEBOOK LIVE
Kvällsbön
 
FREDAG 22 okt North Berwick-
Cockenzie and Port Seton
 
07:15 Morgonbön
8:50 Samling inför dagens vandring FACEBOOK LIVE
Kvällsbön
 
LÖRDAG 23 okt Cockenzie and Port Seton-Edinburgh
 
07:15 Morgonbön
8:50 Samling inför dagens vandring FACEBOOK LIVE
Kvällsbön

SÖNDAG 24 okt Edinburgh(Vilodag)
 


Flera av veckans programpunkter sänds LIVE via vår facebooksida. Samling inför dagens vandring sker på utsatt tid, övriga programpunkter och sändningar har ungefärliga tider. 
DENNA VECKAS DISTANS CA 124 KM (1487 KM TOTALT)
Se hela vandringens streckning här: https://www.walkforfuture.se/vandringen/karta/
FÖLJ VANDRINGEN I REALTID
 
Nu kan ni, i realtid se var Pilgrim's Walk for Future befinner sig med hjälp av de tyska klimatpilgrimernas positionstracker.
Pilgrim's Walk for Future närmar sig Skotska gränsen.
GÖR EN EGEN PILGRIM'S WALK FOR FUTURE I HÖST!
 
Tillsammans är vi en enad motståndsrörelse och samtidigt gör vi en inre pilgrimsresa där vi hinner reflektera över våra egna liv.
Vi kan alla delta i Pilgrim's Walk for Future! Ju fler vandringar vi arrangerar tillsammans på olika platser runtom i Sverige och norden, ju mer press sätter vi på makthavare att agera. Samtidigt får du som vandrar utrymme för personlig rannsakan, reflektion och tid att planera för din egen färdplan mot ett hållbarare liv. På vår hemsida hittar du information om hur du skapar en egen Pilgrim's Walk for future på hemmaplan. Lång som kort, varje steg räknas!
REFLEKTION FJORTONDE VECKAN

En resa i förundran,
överlåtelse och motstånd
 
Hämtat ur boken "Pilgrim's Walk for Future"
”De rikaste 16 procenten på jorden står för nästan hälften av mänsklighetens ekologiska fotavtryck.”
David Attenborough

Det är egentligen fel att tala om hur ”vi” som mänsklighet orsakat klimatkrisen och den ekologiska krisen. Några av oss har gjort det. Vissa grupper i hög grad, andra i mindre grad, andra inte alls. Många människor lever inom planetens gränser, till exempel använder medel-indierna mindre naturresurser än deras beskärda del (om resurserna skulle fördelas rättvist på alla jordens invånare).

Begreppet ekologiskt fotavtryck står för den markyta som krävs för att ta fram det en person konsumerar, och för att ta hand om avfallet som bildas. Om man fördelar jordens produktiva yta på alla världens människor blir det 1,7 hektar för var och en, men i dagsläget använder svenskar i genomsnitt 6,6 hektar.

Vad skulle Bibelns profeter säga om det?

Vad tänker du om det?


På profeten Amos tid fanns en rik elit som inte brydde sig om de fattigas lidanden. På högtiderna offrade de till Gud och sjöng psalmer, men Amos hörde Gud säga: ”Jag står inte ut med era högtider, när ni offrar till mig och kommer med era gåvor vill jag inte veta av dem. Låt mig slippa dina psalmer, jag vill inte höra ditt strängaspel! Men låt
rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström!”

Må vi drabbas i våra hjärtan av orättvisorna i dagens värld. Må vi tänka på människorna på andra kontinenter som våra systrar och bröder.

”Må vi känna igen den godhet och skönhet som Gud har planterat i var och en av oss, och så skapa band av enhet, gemensamma projekt och delade drömmar.”

Utmaningen V.14
 
av Frida Gårdmo, klimathandläggare Linköpings stift
När vi pratar om hållbarhet pratar ni ofta i termer av att vi ska minska våra ekologiska fotavtryck. Det är naturligtvis viktigt, men tänk om vi samtidigt kan ÖKA våra ekologiska handavtryck!

Alltså, tänk om vi som skapade medskapare faktiskt kan bidra till att hela världen, göra den lite bättre för att just vi funnits?! Jag brukar tänka att med all den makt vi människor har idag-vi har ju näst intill gjort oss själva till gudar-så behöver vi kanske än mer inspireras av just Gud. Han som i skapelseberättelsen hela tiden stannar upp och "Ser att det är gott".

Veckans övning är därför att göra just det. Avsätt en liten stund varje kväll och fundera över vad har du gjort idag som varit/känts gott. Det behöver inte vara stort och märkvärdigt, tänk på senapsfröet och droppen som urholkar stenen. Det lilla kan visa sig vara det stora.
 
Snart fylls Glasgow av pilgrimmer.
Vad händer UNDER Glasgow COP26?
Följ vad som planeras i och runt GREEN ZONE
 
UTMANINGARNA

Utmana dig själv på din Pilgrimsvandring för klimatet
 
Maten / Konsumtion / Flyget / Bilen
Som en hjälp till oss alla för våra personliga färdplaner för klimatet har vi tagit fram fyra utmaningar som löper under tiden den stora vandringen pågår. Tanken är att man väljer det område där man känner att man har en del att jobba med för att minska sin klimatpåverkan. Varje utmaning har en facebookgrupp knuten till sig på vår Facebooksida. I facebookgruppen kan man sedan finna andra som valt samma utmaning och få råd och uppmuntran. Fyra av Svenska kyrkans biskopar har antagit var sin utmaning, och de kommer också att dela med sig av hur det går för dem.

Läs mer om utmaningarna här >>
UTMANING 1 - MATEN
Biskop Eva i Härnösand ska pröva att äta enligt One Planet Plate.

Länk till facebookgruppen MATEN
 
UTMANING 2 - KONSUMTION
Biskop Fredrik i Växjö ska försöka undvika alla inköp av nya saker.

Länk till facebookgruppen KONSUMTION
UTMANING 3 - FLYGET
Biskop Martin i Linköping ska hålla sig på marken under resten av detta år.

Länk til facebookgruppen FLYGET
UTMANING 4 - BILEN
Biskop Susanne i Göteborg ska låta bli att ta bilen för kortare resor.

Länk till facebookgruppen BILEN
 
Guds fred och allt gott, vi ses på vandringstigarna!