Det här är ett nytt nyhetsbrev från Kompetenscenter välfärdsteknik som regelbundet kommer att utges under projekttiden 2020-2022.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Vi är Kompetenscenter välfärdsteknik
 
Kompetenscentret består av samordnare, projektledare, kommunikatörer, administratör, konsulter i juridik, teknik och upphandling på SKR samt projektledare för de tio modellkommunerna. Här får du träffa två representanter för modellkommunerna.
Kompetenscenter välfärdsteknik 
Helpdesk
 
Aina Bleikvassli, projektledare Övertorneå kommun
– I en till ytan sett stor kommun med få invånare och en åldrande befolkning har vi under en längre tid försökt att hitta och tillämpa ny teknik och smarta lösningar. Vi har varit tidiga med att testa och införa distansöverbryggande teknik som exempelvis tillsynskameror nattetid i ordinarie hem. Modellkommunsprojektet möjliggör för oss att ta nästa steg som ska bidra till ökad trygghet och delaktighet för våra äldre.
 
Ulrika Olsson, projektledare Uddevalla kommun
– Vi behöver ta hjälp av digitalisering och välfärdsteknik för att alla äldre ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv. Med smarta lösningar får vår personal också mer kvalitetstid med de äldre. Därför satsar vi i Uddevalla på automatisering av processer, digitala medicingivare och sensorer som upptäcker om äldre faller. 
 Välfärdsteknik - Uddevalla
 
 
Inspelade evenemang välfärdsteknik
 
Kompetenscenter välfärdsteknik sänder en serie seminarium där varje avsnitt har fokus på en särskild välfärdsteknisk tjänst. Serien är indelad i olika steg och anpassad utifrån de lägen som kommunerna befinner sig i. Senaste seminariet handlade om hur kommuner på olika sätt kan påbörja arbetet med automatisering. Vad innebär automatisering och vad behöver göras inom äldreomsorgen för att kunna automatisera de administrativa processerna?
Inspelade evenemang
 
Besök oss på Socialchefsdagarna 24-26 november
 
Kompetenscenter deltar på Socialchefsdagarna (i monter 31) och i seminariet "Hur bidrar Inera och SKR till digitalisering i socialtjänsten?". På seminariet berättar representanter från SKR och Inera om hur SKR-koncernen tillsammans arbetar med kommunernas socialtjänst för att underlätta en digital transformation. SKR Kompetenscenter utgör en del i det stödet. 
Socialchefsdagarna
 
261 kommuner har sökt stimulansmedel 
 
Nu har 90 procent (det vill säga 261) av kommunerna ansökt om stimulansmedel. Om din kommun tillhör de som inte hunnit söka, passa på att rekvirera medlen innan den 1 december! Kom ihåg att även under 2022 kommer möjligheten till nya stimulansmedel att finnas - så planera ett utvecklingsarbete för båda åren.
Kammarkollegiet statsbidrag till kommuner 2021
 
 
Nyheter från modellkommunerna
 
 
Forskning om välfärdsteknik - Eskilstuna
Mälardalens högskola har under fyra år bedrivit forskning om implementering av välfärdsteknik i organisationer. Nu kan du ta del av resultatet som presenterades på slutkonferensen 7 oktober.
HV3D slutkonferens
 
Digital livsberättargrupp för seniorer blev succé - Uddevalla
Under våren 2021 startades i Uddevalla kommun en digital livsberättargrupp som riktade sig till seniorer. Syftet var att öka den digitala delaktigheten och höja deltagarnas livskvalitet. Hör vad Inga 88 år, Leif 73 år, Roger 75 år och Gun 82 år tycker om livsberättargruppen.
Digital livsberättargrupp
 
Mer information om digitala studiebesöket i Karlstad
Missade du det digitala studiebesöket i Karlstad den 5 oktober? Du kanske deltog i studiebesöket och har frågor eller vill veta mer om digitaliseringen av äldreomsorgen i Karlstads kommun? Då ska du höra av dig till utvecklingschef Marie Johansson på telefonnummer 054-540 55 56 eller via marie.johansson@karlstad.se. Marie berättar gärna mer!
 
 
Evenemang
 
 
28 okt kl. 13.00 - 16.00
Utvärdering genomförd, men hur kan en bra handlingsplan skapas?
En workshop som utgår från LIKA socialtjänst. Lär dig hur du använder och prioriterar bland åtgärdsförslag för att skapa din kommuns handlingsplan för systematisk utveckling av digitaliseringsarbetet.
Sista anmälningsdag 25 oktober
 
17 nov kl. 10.00-11.00
Låt behoven styra tekniken
Ett inspirationsseminarium om att införa välfärdsteknik med användaren i centrum. Hur kan man kan utgå från behov och involvera användare?
Sista anmälningsdag 15 november
 
9 dec kl. 9.30-11.00
Att införa digitala lås i ordinärt boende
Välkommen till ett seminarium om att införa digitala lås i ordinärt boende. Seminariet riktar sig till kommuner som inte infört digitala lås och kommuner som precis påbörjat ett införande.
Sista anmälningsdag 7 december
 
Kompetenscenter välfärdsteknik
- trygghet och självständighet livet ut!
 
 
Hej! 
Du har fått det här nyhetsbrevet, eftersom du valt att prenumerera eller deltagit i något av Kompetenscenters webbseminarier. Via nedanstående länk kommer du till tidigare nummer och kan bli direktprenumerant.
Prenumeration Nyhetsbrev Kompetenscenter välfärdsteknik
Skicka e-post till redaktören eller helpdesk om du vill berätta vad du tycker om nyhetsbrevet.
 
Redaktör
Gabriella Flodén
08-452 79 86
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se