Håll dig uppdaterad om det som händer i vårt arbete med översynen av samhällsbyggnadsfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nyhetsbrev för dig som vill följa samhällsbyggnadsfrågor i Kristinehamn
 
Det här är det femte nyhetsbrevet från Kristinehamns kommun som gäller översynen av samhällsbyggnadsfrågor. Brevet vänder sig till dig som är verksam inom det lokala näringslivet och föreningslivet, eller är invånare i Kristinehamn. 
 
Har vi missat någon vi borde nå med denna information?
Berätta gärna för andra om vårt arbete och tipsa den som är intresserad att prenumerera på detta nyhetsbrev. Länk till registrering hittar du längst ner på sidan.
 

Nu går arbetet med att utveckla samhällsbyggnadsfrågorna i Kristinehamns kommun in i nästa fas. Vid kommunstyrelsens sammanträde i september fattade kommunstyrelsen flera viktiga beslut i syfte att förbättra servicen till företag, föreningar och invånare.

Foto: Kristinehamns kommun
Kristinehamns kommun tar nästa steg i samhällsbyggnadsarbetet
 

Nu är flera konkreta åtgärder på gång i Kristinehamns kommuns utveckling av samhällsbyggnadsarbetet.

I september fattade kommunstyrelsen beslut om att:
  • ta fram ett förslag på uppdaterad näringslivspolitisk plan.
  • skapa förutsättningar för närmande mellan kommunorganisationen och Näringlivssamverkan i Kristinehamn AB, Närsam. I beslutet ingår uppdraget som näringslivschef i Kristinehamns kommun.
  • ta fram ett förslag på en samlad beskrivning av kommunens visioner och planer inom tillväxtområdet på 5-10 års sikt.
  • satsa tillfälliga medel på utbildningsinsatser och processtöd den fortsatta utvecklingen av kommunens samhällsbyggnadsarbete.
  • inrätta ett politiskt råd med fokus på kommunens arbete med samhällsbyggnadsfrågor.
  • införa en gemensam lotsfunktion enligt standard för ”Kommunal företagslotsning – ledning, process och personal”
Så har idéerna tagits fram
 
Det var i november 2019 kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att utreda organisationen kring samhällsbyggnadsfrågor med syftet att förbättra servicen till företag och invånare.

Efter upphandling fick konsultföretaget Great Consulting uppdraget att jobba med metod- och processtöd vid översynen av samhällsbyggnadsarbetet. Därefter har man analyserat styrdokument, samt gjort extern och intern perspektivinsamling där företag, föreningar, invånare och medarbetare har fått möjlighet att svara på enkäter om samhällsbyggnadsarbetet. Djupintervjuer har genomförts med representanter från näringslivet och ett urval medarbetare från berörda verksamheter har intervjuats.

Utifrån perspektivinsamlingen identifierades behov och brister, och en kartläggning med framtida rekommendationer presenterades för kommunstyrelsen i våras. Under våren och sommaren har det framtida samhällsbyggnadsarbetet sedan diskuterats i en rad olika form, både på en politisk nivå och inom kommunorganisationen – och nu har alltså de första politiska besluten kunnat tas.
 

Sedan den 1 oktober 2021 är Madelen Richardsson ny näringslivschef i Kristinehamns kommun. Hennes uppdrag blir bland annat att knyta näringslivsfrågorna närmare kommunorganisationens övriga verksamheter och förvaltningar. 

Foto: Kristinehamns kommun
Madelen Richardsson är ny näringslivschef
i Kristinehamns kommun
 
 
Ett av de beslut som kommunstyrelsen i Kristinehamns kommun tog efter Greats slutrapport är att tillsätta en näringslivschef. Madelen Richardsson vd för Närsam axlar den rollen från och med 1 oktober 2021.

Hur känns din nya roll och ditt nya uppdrag?
– Det känns tryggt, min roll som vd för Närsam förändras inte. Däremot kommer mitt arbete och Närsams uppdrag ha en tydligare påverkan i hela kommunkoncernen. Det känns som ett naturligt steg i hela den förändringsresa som vi nu gemensamt påbörjar mot ett bättre företagsklimat.

Vilken förändring gentemot nuvarande lösning ser du som den största skillnaden?
– Den största skillnaden kommer att bli att arbetet med ett gott företagsklimat i samhällsbyggnadsprocessen lyfts upp genom tydliga mål i alla sammanhang, både på politisk nivå men också i alla berörda förvaltningar. Närsam och jag i min roll som näringslivschef kommer att kunna vara ett tydligare stöd, inte bara ut till Kristinehamns företag som vi är i dag, utan också internt inom kommunens organisation. Jag kommer även att delta i kommunens ledningsgrupp, vilket ger snabba kontaktvägar och knyter alla näringslivsfrågor närmare förvaltningarna.

Vad kan du bidra med?
– Jag, tillsammans med övriga kollegor på Närsam, samt vår styrelse och Kristinehamns Näringslivsråd kan se till att vi i Kristinehamns kommun är lyhörda för vad företagen upplever som viktiga frågor, både kort- och långsikt. Vi har också ett viktigt uppdrag i att sprida kunskap kring vad som driver tillväxt och arbetet med näringslivsutveckling.

Vad ser du som din största utmaning?
– Som nästan alltid, att lyckas med utmaningen att nå ut till företag och medborgare med allt spännande som faktiskt händer i Kristinehamns näringsliv.
 
Bild: Ranking av lokalt näringslivsklimat 2021
Svenskt näringsliv
Kristinehamn klättrar i Svenskt näringslivs ranking
 

För tredje året i rad klättrar Kristinehamn i Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Kristinehamn tar 31 kliv upp i rankinglistan och landar på plats 150 i år. Jämförbar placering för år 2020 är plats 181.

Svenskt Näringslivs ranking för lokalt företagsklimat visar att Kristinehamn stadigt fortsätter att klättra uppåt. År 2020 förbättrade kommunen sitt resultat med 29 placeringar, och i år visar listan att kommunen gör ett liknande kliv i rätt riktning.
– Redan i våras fick vi resultatet som visade att Kristinehamn håller i trenden med fortsatt förbättrat företagsklimat och det är glädjande att detta nu också visar sig i årets ranking. Fortsatt arbete med att förbättra Kristinehamns företagsklimat är prioriterat i hela kommunen, även framåt, säger Madelen Richardsson, vd på Närsam.
 
”Vi fortsätter jobba hårt med dessa frågor”
 
Ett fantastiskt roligt och bra steg i utvecklingen för Kristinehamn menar kommunstyrelsens ordförande Marie Oudin.
– Jätteroligt att vi fortsätter kliva uppåt i rankingen, det visar på att det jobb vi gör leder oss i rätt riktning. Vi kommer naturligtvis fortsätta jobba hårt med dessa frågor för att klättra vidare mot toppen.

Hela listan finns på foretagsklimat.se

Rankingen för 2021 baseras på enkätsvar från våren 2021.
Klicka här för att ta del av Kristinehamns resultat. 
 
 

"Nu gäller det att inte fastna i gamla strukturer utan ta vara på den input som kommit in och ta chansen att utvecklas tillsammans" säger Martin Willén, kommundirektör i Kristinehamns kommun. 

Foto: Kristinehamns kommun
Utbildningsinsatser för bättre
samordning startar i höst
 
 
Ett första steg som nu tas i utvecklingsarbetet mot bättre samhällsbyggnadsprocess är att de avdelningar i Kristinehamns kommun som berörs av frågan ska mötas över förvaltnings- och avdelningsgränserna under tre obligatoriska utbildningar – med start i november 2021.

Arbetet med att utreda hur vi på bästa sätt kan organisera arbetet med samhällsbyggnadsfrågor har pågått sedan 2019. Det övergripande målet är att vi ska nyttja kompetensen inom samhällsbyggnadsområdet bättre och skapa en bättre kundupplevelse för de medborgare, företag och organisationer som möter Kristinehamns kommun. Efter gedigna analyser, intervjuer och rapporter går vi nu in i en ny fas i form av utbildningsinsatser tillsammans med Great.
– För att nå målet är det viktigt att Kristinehamns kommun börjar arbeta som en organisation, med en gemensam röst och förståelse för varandras processer. Under de här utbildningarna ska vi både lära oss av varandra, men också få ny input kring hur vi ska lyckas tillsammans. Vi har fått väldigt bra och nyttig feedback från både internt och externt håll, och nu är det dags att börja jobba för att komma framåt, säger Martin Willén, kommundirektör.

Tre olika utbildningar
 
Utbildningarna fokuserar på områden där kommunen behöver bli bättre på att samordna sig. Under utbildningarna kommer tyngdpunkten ligga på hur olika kompetenser ska arbeta tillsammans med förändrade förhållningssätt och hur verksamheterna ska agera för att leverera bästa möjliga produkt till kommunens medborgare och företag.
– Det är ett gediget program som kommunens medarbetare kommer att gå igenom tillsammans med Great. Vi har samlat all berörd kompetens, nu gäller det att inte fastna i gamla strukturer utan ta vara på den input som kommit in och ta chansen att utvecklas tillsammans. Jag tror på att mötas och verka fram förändring tillsammans, och jag hoppas att vi skapar en djupare förståelse för varandras områden så att vi kan bli ännu mer effektiva och samspelta ut mot våra kunder. Jag ser mycket fram emot detta, avslutar Martin Willén.