Fler väljer hållbara fonder
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Fondkommentar september: 
Dystert på börsen under september

 
Den svenska börsen har under september tappat i värde. Indexet OMXS30 sjönk med nästan 4 procent och det breda indexet OMXSGI tappade strax över 6 procent.

Att börsen drabbats hårt av senaste tidens oro kommer för många kanske inte som en överraskning, speciellt med tanke på hur starkt börsen gått under både detta år och egentligen sedan mars förra året, så det var kanske på sin plats med en korrektion. Storbolagsindexet OMXS30 har trots denna månads nedgångar avkastat strax över 20 procent, och breda indexet OMXSGI har avkastat ca 24 procent när man summerar årets tre första kvartal.
 
Nedgångarna är inte lokala utan i stort sett alla världens börser har haft det tufft under månaden. USA-börsen backade strax under 5 procent och i Europa tappade börsen runt 3 procent. Bland de händelser som lett till dessa nedgångar hittar vi bland annat hög inflation och stigande räntor, oron i det kinesiska fastighetsbolaget Evergrande som har problem att betala sina skulder, höga energipriser, leveransproblem med mera. När börserna gått så starkt som de gjort nu under en lång tid så är en korrektion likt denna både vanlig och kanske till och med välbehövlig.
 
Vid Riksbankenspenningpolitiska möte den 20 september konstaterade man att återhämtningen fortsatt i snabb takt med god BNP-tillväxt både i Sverige och i omvärlden. Trots detta kvarstår risken för bakslag till följd av pandemin och dess långsiktiga effekter. Man beslutade att lämna räntan oförändrad på 0 procent och man kommunicerade även sin bedömning att räntan är kvar på den nivån under kommande treårsperiod. Man fortsätter att köpa obligationer hela året ut och förväntar sig sen att innehavet kommer vara oförändrat under 2022.
 
Läs hela vår fondkommentar här
 
Blogg: Fler väljer hållbara fonder

36 procent av spararna säger att det har valt en fond för att den är hållbar, en ökning med 4 procent sedan förra året. Det visar en undersökning genomförd i maj i år av Kantar Sifo Prospera på uppdrag av Fondbolagens förening.

Fondbolagens förenings slutsatser visar även att det främsta skälet till att välja en hållbar fond är för att man tror att placeringen har en positiv påverkan på miljö, klimat, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter mm. En förändring från föregående år då majoriteten (44 procent) uppgivit exkludering av placeringar i en viss typ av bolag/bransch som främsta skäl till att man valt en hållbar fond.

Läs mer
 
Aktiva fondportföljer
Utveckling för våra Aktiva fondportföljer senaste månaden:

Aktiv Defensiv: -2,16 %
Defensiv mixindex: -0,85 

Aktiv Balanserad: -2,58 % 
Balanserad mixindex: -1,42%

Aktiv Offensiv: -3,17 % 
MSCI World: -2,83 %

Aktiv Tillväxt: -0,51 
MSCI EM: -0,72 


(Siffror per 30/9, 30 dagar bakåt, innan avgifter)
 
 
 
Bästa fonderna
Månadens bästa aktiefond
Schroder ISF Global Energy A Acc USD + 19,92 %
 
Månadens bästa hedgefond
European SICAV Alliance Galaxy E SEK + 8,49 %
 
Månadens bästa räntefond
FIRST High Yield + 3,63 %

Avkastning per 2021-10-11, 30 dagar bakåt

Se våra topplistor här
 
Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska och som investerare kan man förlora det investerade kapitalet. Värdet av fondandelarna kan öka och minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i.