Fler behöver vaccineras – även vård- och omsorgspersonal
 
Regionerna har nu flera parallella uppdrag i sitt vaccinationsarbete. Det är tre olika grupper som ska vaccineras, som kräver helt olika typer av insatser, planering och samverkan. Då är det viktigt att fokusera och vid behov också prioritera de grupper som är viktigast att vaccinera nu. Det skriver Emma Spak, SKR, i Vårdbloggen.
Vårdbloggen: Tre grupper i fokus för vaccinationen
 
Vd-krönika
 
 
Mina tre viktigaste lärdomar om psykisk hälsa på jobbet
 
Pandemin har satt många av välfärdens verksamheter under stor press och medfört nya utmaningar i kommunernas och regionernas arbetsmiljöarbete. Med erfarenheterna från denna tid kommer de att bli ännu bättre arbetsgivare.
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av covid-19
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av covid-19-pandemin. Det finns bland annat vanliga frågor och svar i arbetsgivarrelaterade frågor som uppdateras kontinuerligt samt frågor och svar om vaccinering.
Covid-19 och SKR:s arbete med coronaviruset
 
Ekonomirapporten presenteras den 19 oktober
Snart presenterar SKR höstens upplaga av Ekonomirapporten. Rapporten lyfter bland annat pandemins påverkan på kommuners och regioners ekonomi samt effekterna av den nedreviderade befolkningsprognosen. Följ webbsändningen när rapporten släpps den 19 oktober klockan 10.00 och ta del av rapporten på skr.se. 
SKR presenterar Ekonomirapporten 19 oktober
 
Välj bland hundratals aktiviteter på Digitalidag
Den 15 oktober kraftsamlar aktörer från samhällets alla hörn under Digitalidag, en temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. SKR arrangerar två seminarium under dagen. Ett seminarium om betydelsen av väl utbyggd bredbandsinfrastruktur och ett seminarium om att minska det digitala utanförskapet. 
Följ SKR:s seminarier på Digitalidag den 15 oktober
 
Ta del av lärdomar om ledarskap under lång tids stress
SKR bjuder in till ett webbinarium den 22 oktober om att hantera chefers stress under pandemin. Representanter från kommuner och regioner, forskare och experter delar konkreta råd och lärdomar om ledarskap under lång tids stress.  
Webbinarie om ledarskap 22 oktober
 
Bloggar från SKR
 
 
Omsorgen blir bättre med digitala lösningar
Välfärdsteknik kan öka äldres trygghet och självständighet. Men för att införa den krävs ändrade arbetssätt i äldreomsorgen. SKR:s nya podd om välfärdsteknik ger inspiration om hur. Det skriver Eva Sahlén, SKR. 
Socialtjänstbloggen
 
Rättighetsmånad anordnas i Borås Stad
Alla människor är fria i lika värde och i rättigheter – så börjar den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Det här vill Borås uppmärksamma med flera olika aktiviteter i kommunen under en månad. Det skriver Cecilia Ramqvist, SKR.
Mänskliga rättigheterbloggen
 
 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Information från Folkhälsomyndigheten om covid-19
Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande information samt rekommendationer med anledning av covid-19-pandemin. Följ myndighetens webbplats för aktuell information, statistik samt information om vaccinering. 
Information och rekommendationer om covid-19
 
Regeringen vill förlänga covid-19-lagen ytterligare
Regeringen föreslår att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska förlängas ytterligare. För att kunna säkerställa en god beredskap att hantera covid-19-pandemin vill regeringen att lagarna ska förlängas till och med den 31 maj 2022. 
Förslag om att förlänga lagar för att hantera covid-19-pandemin
 
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Marie Lindström

Nästa nummer kommer 19 oktober.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00