De senaste publikationerna, författningarna, remisserna, yttrandena och filmerna.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Publicerat av Boverket
 
September 2021
Nya publikationer
 
 
Vart är vi på väg? Boverkets målbild om en digital samhällsbyggnadsprocess
Med rapporten vill Boverket öka förståelsen för hur den allmänna digitaliseringstrenden, tillsammans med strategier och regler, skapar förutsättningar för en obruten digital samhällsbyggnadsprocess.

Översyn av kriterierna för och anspråk på områden av riksintresse
Denna rapport utgör slutredovisningen av Boverkets regeringsuppdrag att samordna och redovisa fem myndigheters arbete med att se över och precisera kriterierna för deras respektive riksintresseanspråk och utvärdera om de nuvarande anspråken motsvarar de nya kriterierna och ta ställning till om anspråken behöver ändras. De fem myndigheterna är Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Statens energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket.
 
Nya och ändrade författningar
 
 
Boverkets remisser
 
Inga remisser publicerades under september 2021.
 
Boverkets yttranden över andras remisser
 

Yttrande över Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall

Länkarna ovan går direkt till pdf-filer.
 
Boverkets filmer
 
Skärmklipp från film där två personer står i en studio och pratar med en person som syns på en större skärm
Klicka på bilden för att se filmerna i spellistan!
Digital workshop om klimatanpassning för den byggda miljön 2-3 juni 2021
 
Har vi råd att klimatanpassa? Det var temat för den digitala workshop som Boverket tillsammans med andra samarbetspartners anordnade den 2-3 juni 2021. Båda dagarna var fullspäckade med inspirerande föreläsningar som du kan ta del av genom 17 filmer på YouTube. Alla filmer finns i både textade och syntolkade versioner.

Spellista för filmer från workshopen på YouTube
 
Om nyhetsbrevet
 
I nyhetsbrevet Publicerat av Boverket ser du publikationer, ändrade författningar, Boverkets remisser, yttranden över andras remisser och filmer som Boverket har publicerat under den senaste månaden. Nyhetsbrevet kommer ut i början av varje månad.
 
På gång
 
I kalendern hittar du möten och konferenser som Boverket deltar i.
Kalender
Nyheter
 
Här hittar du Boverkets senaste nyheter.
Nyheter
Prenumerera
 
Läs tidigare utskick och prenumerera på våra andra nyhetsbrev.
Prenumerera